สถิติเว็บกรมฯ
ปรับปรุง 1 มีนาคม 2555
 โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
 โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
  Email : rid14@mail.rid.go.th
  เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels


ติดต่อฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
โทร.032-825653 โทรสาร.032-825653

Email :
wmb_14@hotmail.co.th

ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 14 เลขที่ 444 หมู่ 1 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 E-mail : WMB_14@hotmail.co.th
 

   

 

 

หน้าแรก
อัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ติดต่อฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานเพชรบุร
โครงการชลประทานประจวบฯ
โครงการชลประทานชุมพร
โครงการชลประทานระนอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
Google
หาเวป หาข้อมูล
 
 
 
 

                            “ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
                                                ค่านิยมกรมชลประทาน พ.ศ. 2552
                                                        " WATER for all "

                                                
Work hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
                                                Attitude มีความคิดสร้างสรรค์
                                                Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

                                               
 Ethice มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
                                                Relationship มีความผูกพันและสามัคคี
                                                     วัฒนธรรมกรมชลประทาน

                                              "มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ"

                                          จริยธรรมข้าราชการ กรมชลประทาน พ.ศ.2552

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
แผนที่ จ.เพชรบุรี แผนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ จ.ชุมพร แผนที่ จ.ระนอง
..........................................................................................................................................
 
 
ข่าวสถานการณ์น้ำ

 
ข่าวสถานการณ์น้ำ
1. สำหรับดูข้อมูลประจำวัน (จำนวน 7 รายงานต่อ 1 วัน)

รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ จบ.1-45
 รายงานอากาศ และพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
สภาพภูมิอากาศ
รายงานอากาศ
สถานีวัดน้ำฝนอัตโนมัติ
พยากรณ์อากาศ
รายงานระดับน้ำ


 


คำสั่งกระทรวงฯ
คำสั่งกรม
ประกาศกรม
หนังสือเวียน สลก.
   
ปริมาณฝน จ.เพชรบุรี และ
จ. ประจวบฯ
ปริมาณน้ำท่า จ.เพชรบุรี และ
จ.ประจวบฯ
ปริมาณฝน จ.ชุมพร และ ระนอง
ปริมาณน้ำท่า จ.ชุมพร และ ระนอง
ปริมาณฝน 24 ชม. ทั่วประเทศ
ติดตามภาพดาวเทียม
โทรมาตรขนาดเล็ก(น้ำฝน)แผนที่
โทรมาตรขนาดเล็ก(น้ำฝน)ตาราง
โทรมาตรขนาดเล็ก(ระดับน้ำ)
แผนที่รายงานปริมาณฝนโดย
กรมชลประทาน
ตารางรายงานปริมาณน้ำฝนโดย
กรมชลประทาน
แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาสเกิดดิน
ถล่ม ในเขต สชป.14
อ่านข่าวอุทกภัยในเขต สชป.14
แก่งกระจาน
ปราณบุรี
ทุ่งขาม
ห้วยตะแปด
ห้วยทราย
พุหวาย
หุบกะพง
โป่งทะลุ
วังยาว
ห้วยสามเขา
กระหร่างสาม
พุน้อย
ห้วยสงสัย
แม่ประจันต์
ห้วยผาก
ยางชุม
คลองบึง
ห้วยอ่างหิน
คลองช่องลม
คลองจะกระ
ไทรงาม
วังเต็น