แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 04:25 น.