แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

วันอังคารที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 18:16 น.