พยากรณ์อากาศ ประจำวัน

ภัยธรรมชาติ ข่าวประจำวัน

     

 

 

 

 

ส้นทางเดินพายุ
ประกาศเตือนภัยกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานแผ่นดินไหว 
ข่าวหนังสือพิมพ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ผู้จัดการออนไลน์) 
 
ข่าวภูมิภาค  (http://www.thaisarn.com/rssnews/locals.xml)
                                                                              
 
ข่าวภูมิภาค  (ผู้จัดการออนไลน์)  
 
 
ข่าวต่างประเทศ อินโดจีน (ผู้จัดการออนไลน์)
 
ข่าวต่างประเทศ (สำนักข่าว CNN ) http://rss.cnn.com/rss/edition.rss

                                                                              
 
  (กรมอุตุนิยมวิทยา)

                                                                                  
 

http://www.gisthai.org/   www.geo.sc.chula.ac.th   www.sc.chula.ac.th   www.chula.ac.th   www.gistda.or.th   www.police.go.th   http://www.sisea.co.th/   http://www.crisp.nus.edu.sg/   www.GIS2ME.COM   www.ldd.go.th   www.rtsd.mi.th    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   www.police.go.th    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    www.GITS.net.th   กรมทรัพยากรธรณี  

โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
เว็บไซด์แสดงผลได้สมบูรณ์ IE6 ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels