----- ประวัติ หลวงพ่อประสงค์ ปริปุณฺโณ -----
วัดบางปลากด จ. นครนายก


อุปสมบท ณ วัดโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หลังจากการออกพรรษาในปี พ.ศ. 2520
ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งได้รับนิมนต์ไปยังประเทศ
ต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ

พ.ศ. 2532....... ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระอธิการ วัดป่าชิคาโก
พ.ศ. 2534 เป็น พระปลัด
พ.ศ. 2537 เป็น พระครูวินัยธร
8 พรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก
14 พรรษา ปฏิบัติศาสนกิจให้สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน พำนักอยู่ที่วัดบางปลากด

ท่านเป็นพระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป
มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิต
ซึ่งได้รับความสนใจ อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

ผลงานหนังสือ

  • อมตะวลี (2 ภาษา)
  • น้อมสู่ใจ เล่ม1 เล่ม 2 (2 ภาษา)
  • หักหอกเป็นดอกไม้