โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานเพชรบุรี

อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม

อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด

อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

อ่างเก็บน้ำพุหวาย

อ่างเก็บน้ำหุบกะพง

อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ

อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว

อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา

อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม

อ่างเก็บน้ำพุน้อย

อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย

อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์
อ่างเก็บน้ำห้วยผาก
 
 
โครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
 


ข้อมูลโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14
ปีพ.ศ.2551
ข้อมูล ทั่วไปสำนักชลประทานที่14
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด

 
ทั่วไป
 
อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)
ภาค
ตะวันตก
ประเภท ท่อกลม
โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ตำบล
สามพระยา
ชนิด  
อำเภอ
ชะอำ
ความยาวท่อ  
จังหวัด
เพชรบุรี
อัตราระบายน้ำสูงสุด  
เริ่มก่อสร้าง - เสร็จสิ้น
พ.ศ.2528 - พ.ศ.2529
 
ลุ่มน้ำหลัก
เพชรบุรี
ลุ่มน้ำรอง
ห้วยตะแปด
พิกัด (Utm_Zone)
47 PNQ 970 - 060
พิกัด (UTM) E
597000
พิกัด (UTM) N
1406000
เขื่อน
ท่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน (Canal Outlet)
ประเภทเขื่อน
ดิน
ชนิด
ท่อกลม 2 จุด
สูง 11.00 ม. ขนาดประตู

-

ระดับสันเขื่อน
+58.00
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
0.60 ม.
ความยาวสันเขื่อน
830.00 ม.
อัตราระบายน้ำ
-
ความกว้างสันเขื่อน
6.00 ม.
อัตราระบายน้ำสูงสุด
-
ความกว้างฐานเขื่อน
-
 
ปริมาตรเขื่อน -
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน (Service Spillway)
ชลศาสตร
ประเภท
Type E
ระดับน้ำเก็บกักปกติ + 55.30
กว้าง
-
ระดับน้ำเก็บกักสูงสุด + 56.30
ยาว
-
ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด + 49.65
จำนวน
1 ตัว
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ 4.000 ล้าน ลบ.ม
ระดับสันฝาย
+55.30
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักสูงสุด 4.800 ล้าน ลบ.ม
ระดับน้ำสูงสุด
+56.30
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด 0.130 ล้าน ลบ.ม
บานควบคุม
-
ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 4.000 ล้าน ลบ.ม
อัตราระบายน้ำสูงสุด
-
 
โอกาสเกิด inflow สูงสุด        
-
อาคารประกอบน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway)
อุตุนิยมวิทยา
ประเภท   พื้นที่รับน้ำฝน
16 ตร.กม.
กว้าง   ความยาวลำน้ำ
-
ยาว   ปริมาณฝนต่อปีเฉลี่ย
800 - 1,000 มม.
จำนวน   พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับปกติ
0.97 คร.กม
ระดับสันฝาย   ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีสูงสุด
-
ระดับน้ำสูงสุด   ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีเฉลี่ย
4 ล้าน ลบ.ม.
บานควบคุม   ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีต่ำสุด
-
อัตราระบายน้ำสูงสุด    
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่ชลประทาน
5,370 ไร่
พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน
3,200 ไร่
โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเขตจังหวัดเพชรบุรี์