ตารางแสดงการบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ปี

เวลา
07:00 น.
(มม.)
เวลา
13:00 น.
(มม.)
เวลา
18:00 น.
(มม.)
สถานะ
latitude
longitude
สถานที่
67745
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.406837 99.954235   14. สำนักงานชลประทานที่ 14
67744
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.603263 99.424446   13. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 1040
67743
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.276400 99.574394   12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
67742
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.358921 99.451144   11. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 700
67741
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.659646 99.538321   10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก
67740
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.508462 99.520107   9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าละอู
67739
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.492621 99.581904   8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยผึ้ง
67738
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.443075 99.571270   7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
67737
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.361974 99.600339   6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
67736
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.359679 99.727656   5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
67735
  06  กรกฎาคม  2562
0.9 0 0 12.068504 99.856269   4. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (กุยบุรี)
67734
  06  กรกฎาคม  2562
0.8 0 0 12.146923 99.847378   3. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (สามร้อยยอด)
67733
  06  กรกฎาคม  2562
0 0 0 12.376679 99.888161   2. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ปราณบุรี)
67732
  06  กรกฎาคม  2562
1.6 0 0 12.469469 99.795558   1. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 (หัวงานเขื่อน)

 ตั้งแต่ 90 มม.ขึ้นไป,   ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 89.9 มม.,   ตั้งแต่ 10มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 49.9 มม.,   ต่ำกว่า 10 มม.,   ไม่มีฝน, ไม่มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนในระบบ