แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)     ปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม. (มิลลิเมตร)
วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 01:58 น.    

 
    วันที่ล่าสุด :   23  มิถุนายน  2560

    สถานที่ เวลา มม.

    1. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 (หัวงานเขื่อน) 07:00 0

    2. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ปราณบุรี) 07:00 0

    3. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (สามร้อยยอด) 07:00 0

    4. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (กุยบุรี) 07:00 0

    5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน 07:00 0

    6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ 07:00 0

    7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย 07:00 0

    8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยผึ้ง 07:00 0

    9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าละอู 07:00 0

    10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก 07:00 0

    11. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 700 07:00 0

    12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก 07:00 0

    13. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 1040 07:00 0

    14. สำนักงานชลประทานที่ 14 07:00 0

***หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม. ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เมื่อวานนี้
ถึง 07:00 น. วันนี้
ตารางแสดงทุกสถานีวัดปริมาณน้ำฝนรายวัน
ตารางแสดงทุกสถานีวัดปริมาณน้ำฝนรายเดือน
โทรมาตร
  ตั้งแต่ 90 มม.ขึ้นไป

  ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 89 มม.

  ตั้งแต่ 10มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 49 มม.

  ต่ำกว่า 10 มม.

  ไม่มีฝน

 

 สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th