แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)     ปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม. (มิลลิเมตร)
วันเสาร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 07:13 น.    
 
    วันที่ล่าสุด :   06  กรกฎาคม  2562
    สถานที่ เวลา มม.
    1. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 (หัวงานเขื่อน) 07:00 1.6
    2. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ปราณบุรี) 07:00 0
    3. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (สามร้อยยอด) 07:00 0.8
    4. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (กุยบุรี) 07:00 0.9
    5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน 07:00 0
    6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ 07:00 0
    7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย 07:00 0
    8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยผึ้ง 07:00 0
    9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าละอู 07:00 0
    10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโสก 07:00 0
    11. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 700 07:00 0
    12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก 07:00 0
    13. ฐานตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเนิน 1040 07:00 0
    14. สำนักงานชลประทานที่ 14 07:00 0
***หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม.
                        ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07:00 น. วันนี้
 
ตารางแสดงทุกสถานีวัดปริมาณน้ำฝนรายวัน
ตารางแสดงทุกสถานีวัดปริมาณน้ำฝนรายเดือน
 ตั้งแต่ 90 มม.ขึ้นไป,   ตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 89.9 มม.,   ตั้งแต่ 10มม. ขึ้นไป ไม่เกิน 49.9 มม.,   ต่ำกว่า 10 มม.,   ไม่มีฝน,
ไม่มีการบันทึกปริมาณน้ำฝนในระบบ
 สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th