แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)     ปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม. (มิลลิเมตร)
วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 18:41 น.    

 
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host 'irrigation.rid.go.th' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /home/web/doc/rid14/rain_pran2017/index.php on line 133
Error Connect to Database