แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 18:34 น.