แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 09:51 น.

 

 สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th