เข้าสู่เว็บไซต์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 271 หมู่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ / โทรสาร
 0-3250-0130  E-mail: pranburi@mail.rid.go.th