วิสัยทัศน์

 " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
 


 

    ประวัติความเป็นมา

    รายละเอียดข้อมูลพื้นที่

   

       ทำเนียบผู้บริหารโครงการ

    หน้าที่รับผิดชอบ

    อัตรากำลัง

 

    งานบริหารทั่วไป    
   
ฝ่ายวิศวกรรม
    
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง
          ระบบชลประทาน
       
    
ฝ่ายช่างกล
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
    
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 
ข้อมูลที่น่าสนใจ

     รายชื่อผู้ใช้น้ำที่สามารถเรียก
          เก็บค่าน้ำได้

     
ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้
     สถานการณ์น้ำล่าสุด    
     
ผลงานทางวิชาการ
     
รายงานสถานการณ์น้ำ
    
ภาพบรรยากาศเขื่อน
          ปราณบุร

    
ภาพถ่ายเขื่อนทางอากาศ
     ร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้มี
          ส่วนได้ ส่วนเสีย


  
                  หน่วยงานสำคัญ
  
    กรมบัญชีกลาง
    กระทรวงพลังงาน
 

อกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูล
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
และสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ของผู้ประกันตน

- พรบ.ประกันสังคม 2 กองทุน
- e-service
- มาตรา 40

ข้อมูลจากกองการเงินและบัญชี

12กันยายน 2557
  

 

 

Banner

Banner
ป้ายโฆษณา

ราคาวัสดุก่อสร้าง
ป้ายโฆษณาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาSLIP เงินเดือน

 
ตรวจอากาศกับอุตุนิยมวิทยา

 


 

ปรับปรุงล่าสุด 5 กรกฎาคม 2560


 วันที่ 13 มิถุนายน 2559 “115 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย”

 
 

 


 

สถานการณ์น้ำประจำวัน 

คู่มือสำหรับประชาชน

 คลิกที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลด

                                    1. การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 14 คู่มือ

                                    2. การขออนุญาตเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จำนวน 3 คู่มือ

                                    3. ด้านอื่น ๆ จำนวน 2 คู่มือ

                                    4.หลักเกณฑ์ในการขออนุญาต

 

facebook โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

 

นายจรูญ  เอื้ออารีย์วงศ์
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

เว็บไซต์จังหวัด

 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

 

เว็บไซต์หน่วยงานชลประทาน

  
  
กรมชลประทาน

    สำนักชลประทาน/
          
โครงการชลประทานจังหวัด

    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

    สำนัก/กอง

    สำนักชลประทานที่ 14

    ะบบฐานข้อมูลน้ำรายวัน
   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
         ของประชาชน
/

        
ร้องเรียนร้องทุกข์

  

เว็บไซต์ที่นิยม

   
  
GooGle.com

    วิกิพีเดีย

    Hotmail.com

    Yahoo.com

   ไทยรัฐ

    เดลินิวส์

    ข่าวสด

   มติชน

    ทีวีออนไลน์

 
 

 

Banner

 

 

 


 

ราคาน้ำมัน

 

พยากรณ์อากาศวันนี้

 


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

 

             

                                        

 

 

 

 

 

         ประกาศทั่วไป

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 147 หมู่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120


E-mail :
dam_pran@hotmail.com ,spaeyai@gmail.com

กลับหน้าแรกผังเว็บไซต์ติดต่อสอบถามสงวนลิขสิทธิ์โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว