:: อ่านข่าวด่วนย้อนหลังทั้งหมด ::

 • [29 เม.ย. 2553]  รายงานสถานการณ์น้ำและเว็บบอร์ดสชป14ย้ายระบบสำรองใช้ได้แล้ว
 •   : ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
 • [19 เม.ย. 2553]  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันและจบ.1-45 การส่งข้อมูลขัดข้องครับ
 •   : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.14
 • [09 เม.ย. 2553]  เว็บบอร์ดสำนักชลประทานที่ 14 ขัดข้องครับ
 •   : ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
 • [01 เม.ย. 2553]  ระบบติดตามงานสำนัก ใช้ได้ตามปกติแล้วครับ
 •   : ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
 • [31 มี.ค. 2553]  ระบบติดตามงานสำนักให้ใช้ระบบติดตามสำรอง
 •   : ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
 • [30 มี.ค. 2553]  แจ้งขณะนี้ ระบบติดตามงาน สชป.14 Login เข้าระบบยังไม่ได้
 •   : ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
 • [12 มี.ค. 2553]  ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)เขต สชป.14
 •   : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.14
 • [25 ก.พ. 2553]  ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)เขต สชป.14
 •   : ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.14