ลิงค์ภายในโครงการฯ
ลิงค์ภายในกรมชลประทาน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
28/01/2558
28/01/2558
28/01/2558
28/01/2558
28/01/2558
28/01/2558
     
นายสันต์ จรเจริญ
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี

ข่าวสถานการณ์น้ำประจำวัน

สถานการณ์น้ำประจำวัน การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี แผนที่

พยากรณ์อากาศ RSS

RID-KRC_Pilot_Project

ประมวลภาพกิจกรรม

 

   
  เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.ไกร บุญบันดาล เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารประมงจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ..
     คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..
   
 
เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1-5 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการส่งน้ำและวางแผนการส่งน้ำ ในฤดูแล้ง 2558 , การสรุปพื้นที่นาปีครั้งที่ 2 , การจัดทำปฏิทินการปลูกพืช และการจัดทำข้อมูลบัญชีอาคาร ณ ห้องประชุม ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ..
     คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..
   
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในกระบวนงานส่งน้ำ และบำรุงรักษา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมภายใต้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2556 ..
     คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..
   
 

ใส่ข้อความประชาสัมพันธ์ เหมือนกับข่าวเมื่อกี้ ในส่วนนี้จะเป็นข่าวล่าสุดเสมอนะครับ โดยอิงจาก ว/ด/ป ..

     คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อเงินทุนฯ (16 พ.ย.58) 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเงินทุนฯ (10 พ.ย.58)
 ประกาศรับสมัครลูกจจ้างเงินทุน (16 ต.ค. 58)
 (คำสั่งโครงการฯ) แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (6 มิ.ย. 56)
 (คำสั่งโครงการฯ) มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
แจ้งประชาสัมพันธ์หยุดการส่งน้ำในฤดูนาปี 2555 (15 พ.ย. 55)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (16 ก.ค. 55)
 
 
    อ่านทั้งหมด