วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 กุมภาพันธ์ 2562 30    
  วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุมติดตามความ...อ่านต่อ
      6 กุมภาพันธ์ 2562 29    
  วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้...อ่านต่อ
      5 กุมภาพันธ์ 2562 28    
  วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      4 กุมภาพันธ์ 2562 27    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้า...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 26    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำ...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 25    
  วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นาย...อ่านต่อ
      30 มกราคม 2562 24    
  วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 23    
  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตาม...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 22    
  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และ...อ่านต่อ
      28 มกราคม 2562 21    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมปรับเกลี่ย...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 20    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นางอรอุมา ...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 19    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเพื่อหารือ เรื่อง กรณีการนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย...อ่านต่อ
      24 มกราคม 2562 18    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงบ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 17    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 16    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 15    
  วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์...อ่านต่อ
      21 มกราคม 2562 14    
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      17 มกราคม 2562 13    
  วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และ...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 12    
  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 11    
  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 10    
  วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผน...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 9    
  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      11 มกราคม 2562 8    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 7    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัด ...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 6    
  วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผนติดตามงาน...อ่านต่อ
      9 มกราคม 2562 5    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 4    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 3    
  วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      4 มกราคม 2562 2    
  วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      2 มกราคม 2562 1