วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      24 เมษายน 2562 80    
  วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 79    
  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 78    
  วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 77    
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      18 เมษายน 2562 76    
  วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      17 เมษายน 2562 75    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็น...อ่านต่อ
      11 เมษายน 2562 74    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายโกศล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงาน...อ่านต่อ
      11 เมษายน 2562 73    
  วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ...อ่านต่อ
      10 เมษายน 2562 72    
  วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ
      10 เมษายน 2562 71    
  วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      4 เมษายน 2562 70    
  วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่...อ่านต่อ
      2 เมษายน 2562 69    
  วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      2 เมษายน 2562 68    
  วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      1 เมษายน 2562 67    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 66    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 65    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14, นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 64    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 63    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 62    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 61    
  วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้...อ่านต่อ
      25 มีนาคม 2562 60    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงาน...อ่านต่อ
      21 มีนาคม 2562 59    
  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ, นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงาน...อ่านต่อ
      20 มีนาคม 2562 58    
  วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ...อ่านต่อ
      19 มีนาคม 2562 57    
  วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      18 มีนาคม 2562 56    
  วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมซักซ้อมการ...อ่านต่อ
      13 มีนาคม 2562 55    
  วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      13 มีนาคม 2562 54    
  วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ต้อนรับ คณะทำงานศึกษาความ...อ่านต่อ
      12 มีนาคม 2562 53    
  วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      11 มีนาคม 2562 52    
  วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า...อ่านต่อ
      11 มีนาคม 2562 51    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียม...อ่านต่อ
      7 มีนาคม 2562 50    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความ...อ่านต่อ
      7 มีนาคม 2562 49    
  วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า...อ่านต่อ
      6 มีนาคม 2562 48    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 47    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 46    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 45    
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุง...อ่านต่อ
      28 กุมภาพันธ์ 2562 44    
  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ...อ่านต่อ
      28 กุมภาพันธ์ 2562 43    
  วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      26 กุมภาพันธ์ 2562 42    
  วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ...อ่านต่อ
      25 กุมภาพันธ์ 2562 41    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 40    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 39    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 38    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางสาวสุภัค พุดทัดศรี ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 37    
  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      20 กุมภาพันธ์ 2562 36    
  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      18 กุมภาพันธ์ 2562 35    
  วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      15 กุมภาพันธ์ 2562 34    
  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      13 กุมภาพันธ์ 2562 33    
  วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ
      11 กุมภาพันธ์ 2562 32    
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ...อ่านต่อ
      8 กุมภาพันธ์ 2562 31    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 กุมภาพันธ์ 2562 30    
  วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุมติดตามความ...อ่านต่อ
      6 กุมภาพันธ์ 2562 29    
  วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้...อ่านต่อ
      5 กุมภาพันธ์ 2562 28    
  วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      4 กุมภาพันธ์ 2562 27    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้า...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 26    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำ...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 25    
  วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นาย...อ่านต่อ
      30 มกราคม 2562 24    
  วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 23    
  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตาม...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 22    
  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และ...อ่านต่อ
      28 มกราคม 2562 21    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมปรับเกลี่ย...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 20    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นางอรอุมา ...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 19    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเพื่อหารือ เรื่อง กรณีการนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย...อ่านต่อ
      24 มกราคม 2562 18    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงบ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 17    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 16    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 15    
  วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์...อ่านต่อ
      21 มกราคม 2562 14    
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      17 มกราคม 2562 13    
  วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และ...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 12    
  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 11    
  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 10    
  วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผน...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 9    
  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      11 มกราคม 2562 8    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 7    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัด ...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 6    
  วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผนติดตามงาน...อ่านต่อ
      9 มกราคม 2562 5    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 4    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 3    
  วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      4 มกราคม 2562 2    
  วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      2 มกราคม 2562 1