วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      23 สิงหาคม 2562 153    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      22 สิงหาคม 2562 152    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      22 สิงหาคม 2562 151    
  วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      20 สิงหาคม 2562 150    
  วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      19 สิงหาคม 2562 149    
  วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      15 สิงหาคม 2562 147    
  วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      14 สิงหาคม 2562 146    
  วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      10 สิงหาคม 2562 145    
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตาม...อ่านต่อ
      9 สิงหาคม 2562 144    
  วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชะลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงาน...อ่านต่อ
      9 สิงหาคม 2562 143    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน...อ่านต่อ
      8 สิงหาคม 2562 142    
  วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      5 สิงหาคม 2562 141    
  วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      5 สิงหาคม 2562 140    
  วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมให้การต้อนรับ...อ่านต่อ
      2 สิงหาคม 2562 139    
  วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทาน...อ่านต่อ
      31 กรกฎาคม 2562 138    
  วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียม...อ่านต่อ
      31 กรกฎาคม 2562 137    
  วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ...อ่านต่อ
      30 กรกฎาคม 2562 136    
  วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชะลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม ...อ่านต่อ
      23 กรกฎาคม 2562 135    
  วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะ (สอบ...อ่านต่อ
      23 กรกฎาคม 2562 134    
  วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      22 กรกฎาคม 2562 133    
  วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      15 กรกฎาคม 2562 130    
  วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      15 กรกฎาคม 2562 129    
  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้...อ่านต่อ
      9 กรกฎาคม 2562 128    
  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 จัด...อ่านต่อ
      9 กรกฎาคม 2562 127    
  วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      8 กรกฎาคม 126    
  วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      5 กรกฎาคม 2562 125    
  วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      4 กรกฎาคม 2562 124    
  วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่...อ่านต่อ
      2 กรกฎาคม 2562 123    
  วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ ...อ่านต่อ
      1 กรกฎาคม 2562 122    
  วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่...อ่านต่อ
      29 มิถุนายน 2562 121    
  วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานการ...อ่านต่อ
      28 มิถุนายน 2562 120    
  วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      27 มิถุนายน 2562 119    
  วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ...อ่านต่อ
      26 มิถุนายน 2562 118    
  วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการ...อ่านต่อ
      25 มิถุนายน 2562 117    
  วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้า...อ่านต่อ
      24 มิถุนายน 2562 116    
  วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      24 มิถุนายน 2562 115    
  วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      21 มิถุนายน 2562 114    
  วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      21 มิถุนายน 2562 113    
  วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      20 มิถุนายน 2562 112    
  วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      20 มิถุนายน 2562 111    
  วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      20 มิถุนายน 2562 110    
  วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่...อ่านต่อ
      19 มิถุนายน 2562 109    
  วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน...อ่านต่อ
      18 มิถุนายน 2562 108    
  วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมติดตามความ...อ่านต่อ
      18 มิถุนายน 2562 107    
  วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้...อ่านต่อ
      14 มิถุนายน 2562 106    
  วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      14 มิถุนายน 2562 105    
  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสุรชัย ...อ่านต่อ
      13 มิถุนายน 2562 104    
  วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายเฉลิมเกีรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ...อ่านต่อ
      12 มิถุนายน 2562 103    
  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      11 มิถุนายน 2562 102    
  วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายธีรกฤติ ...อ่านต่อ
      4 มิถุนายน 2562 101    
  วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ...อ่านต่อ
      31 พฤษภาคม 2562 100    
  วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      31 พฤษภาคม 2562 99    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      30 พฤษภาคม 2562 98    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      30 พฤษภาคม 2562 97    
  วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      27 พฤษภาคม 2562 96    
  วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ...อ่านต่อ
      24 พฤษภาคม 2562 95    
  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วย นายสน...อ่านต่อ
      23 พฤษภาคม 2562 94    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วม...อ่านต่อ
      16 พฤษภาคม 2562 93    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุง...อ่านต่อ
      16 พฤษภาคม 2562 92    
  วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      15 พฤษภาคม 2562 91    
  วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน เลขานุการคณะทำงาน...อ่านต่อ
      15 พฤษภาคม 2562 90    
  วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการ...อ่านต่อ
      14 พฤษภาคม 2562 89    
  วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      13 พฤษภาคม 2562 88    
  วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      8 พฤษภาคม 2562 87    
  วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายภาพ...อ่านต่อ
      3 พฤษภาคม 2562 86    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      2 พฤษภาคม 2562 85    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      2 พฤษภาคม 2562 84    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      2 พฤษภาคม 2562 83    
  วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้...อ่านต่อ
      1 พฤษภาคม 2562 82    
  วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย สองสี หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วย นายสนทยา สุตราม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม...อ่านต่อ
      30 เมษายน 2562 81    
  วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      24 เมษายน 2562 80    
  วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 79    
  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 78    
  วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      23 เมษายน 2562 77    
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      18 เมษายน 2562 76    
  วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      17 เมษายน 2562 75    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็น...อ่านต่อ
      11 เมษายน 2562 74    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายโกศล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงาน...อ่านต่อ
      11 เมษายน 2562 73    
  วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ...อ่านต่อ
      10 เมษายน 2562 72    
  วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ
      10 เมษายน 2562 71    
  วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      4 เมษายน 2562 70    
  วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่...อ่านต่อ
      2 เมษายน 2562 69    
  วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      2 เมษายน 2562 68    
  วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      1 เมษายน 2562 67    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 66    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็น...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 65    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14, นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 64    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 63    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 62    
  วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน...อ่านต่อ
      26 มีนาคม 2562 61    
  วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้...อ่านต่อ
      25 มีนาคม 2562 60    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงาน...อ่านต่อ
      21 มีนาคม 2562 59    
  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ, นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงาน...อ่านต่อ
      20 มีนาคม 2562 58    
  วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ...อ่านต่อ
      19 มีนาคม 2562 57    
  วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      18 มีนาคม 2562 56    
  วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมซักซ้อมการ...อ่านต่อ
      13 มีนาคม 2562 55    
  วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ
      13 มีนาคม 2562 54    
  วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ต้อนรับ คณะทำงานศึกษาความ...อ่านต่อ
      12 มีนาคม 2562 53    
  วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      11 มีนาคม 2562 52    
  วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า...อ่านต่อ
      11 มีนาคม 2562 51    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียม...อ่านต่อ
      7 มีนาคม 2562 50    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความ...อ่านต่อ
      7 มีนาคม 2562 49    
  วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า...อ่านต่อ
      6 มีนาคม 2562 48    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 47    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 46    
  วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ...อ่านต่อ
      4 มีนาคม 2562 45    
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุง...อ่านต่อ
      28 กุมภาพันธ์ 2562 44    
  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ...อ่านต่อ
      28 กุมภาพันธ์ 2562 43    
  วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      26 กุมภาพันธ์ 2562 42    
  วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ...อ่านต่อ
      25 กุมภาพันธ์ 2562 41    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 40    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 39    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 38    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางสาวสุภัค พุดทัดศรี ...อ่านต่อ
      21 กุมภาพันธ์ 2562 37    
  วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      20 กุมภาพันธ์ 2562 36    
  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      18 กุมภาพันธ์ 2562 35    
  วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ...อ่านต่อ
      15 กุมภาพันธ์ 2562 34    
  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ
      13 กุมภาพันธ์ 2562 33    
  วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ
      11 กุมภาพันธ์ 2562 32    
  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ...อ่านต่อ
      8 กุมภาพันธ์ 2562 31    
  วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 กุมภาพันธ์ 2562 30    
  วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุมติดตามความ...อ่านต่อ
      6 กุมภาพันธ์ 2562 29    
  วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้...อ่านต่อ
      5 กุมภาพันธ์ 2562 28    
  วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      4 กุมภาพันธ์ 2562 27    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้า...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 26    
  วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการจัดทำ...อ่านต่อ
      1 กุมภาพันธ์ 2562 25    
  วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นาย...อ่านต่อ
      30 มกราคม 2562 24    
  วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 23    
  วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตาม...อ่านต่อ
      29 มกราคม 2562 22    
  วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และ...อ่านต่อ
      28 มกราคม 2562 21    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมปรับเกลี่ย...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 20    
  วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นางอรอุมา ...อ่านต่อ
      25 มกราคม 2562 19    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเพื่อหารือ เรื่อง กรณีการนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย...อ่านต่อ
      24 มกราคม 2562 18    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงบ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 17    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 16    
  วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video ...อ่านต่อ
      22 มกราคม 2562 15    
  วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์...อ่านต่อ
      21 มกราคม 2562 14    
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      17 มกราคม 2562 13    
  วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และ...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 12    
  วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน...อ่านต่อ
      16 มกราคม 2562 11    
  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 10    
  วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผน...อ่านต่อ
      15 มกราคม 2562 9    
  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      11 มกราคม 2562 8    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 7    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัด ...อ่านต่อ
      10 มกราคม 2562 6    
  วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมวางแผนติดตามงาน...อ่านต่อ
      9 มกราคม 2562 5    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 4    
  วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ
      7 มกราคม 2562 3    
  วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      4 มกราคม 2562 2    
  วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ
      2 มกราคม 2562 1