วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นำโดย นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      24 เมษายน 2562 13    
  วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งศูนย์บริการ...อ่านต่อ
      17 เมษายน 2562 12    
  วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งศูนย์...อ่านต่อ
      16 เมษายน 2562 11    
  วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งศูนย์...อ่านต่อ
      15 เมษายน 2562 10    
  วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งศูนย์...อ่านต่อ
      14 เมษายน 2562 9    
  วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งศูนย์...อ่านต่อ
      13 เมษายน 2562 8    
  วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี ...อ่านต่อ
      12 เมษายน 2562 7    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
      11 เมษายน 2562 6    
  วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สภากาชาดไทยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ...อ่านต่อ
      27 มีนาคม 2562 5    
  วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ
      12 มกราคม 2562 4    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562...อ่านต่อ
      3 มกราคม 2562 3    
  วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562...อ่านต่อ
      2 มกราคม 2562 2    
  วันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562...อ่านต่อ
      1 มกราคม 2562 1