พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการทำนบดิน...อ่านต่อ       28-29 พฤศจิกายน 2561 024    
  รมช.เกษตร “ลักษณ์” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ สั่งเฝ้าระวังติดตามน้ำอย่างใกล้ชิด...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2561 023    
  ‘บิ๊กตู่’ และคณะลงพท.โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2561 022    
  นายกฯลงพื้นที่จังหวัดระนอง มอบที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน ยืนยันมาติดตามงาน-แก้ปัญหาในพื้นที่ ลั่นการเมืองหลังจากนี้ต้องสร้างสรรค์...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2561 021    
  อ.ยักษ์ดูบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรี เริ่มลดแล้ว ท่ายาง-บ้านลาด รอด! คุมกระทบเมืองน้อยที่สุด...อ่านต่อ       10 สิงหาคม 2561 020    
  “บิ๊กตู่” ถึง เมืองเพชร ชมข้าราชการทำดีแล้ว ยันสถานการณ์น้ำไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่คิด ติงสื่ออย่าเสนอข่าวจนชาวบ้านแตกตื่น ด้าน “อธิบดีกรมชล” มั่นใจผลระบายน้ำไม่กระทบเพชรวิกฤต...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2561 019    
  เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าระบายน้ำเต็มศักยภาพผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งการระบายน้ำในลำน้ำเดิม วันละ 8.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และติดตั้งกาลักน้ำ 12 แถวระบายได้ 0.5 ล้าน ลบ.ม./วัน...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2561 018    
  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี พร้อมทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งแผนระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมก่อนฝนจะตกในช่วงกลางสัปดาห์หน้า...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2561 017    
  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสะพาน...อ่านต่อ       15 พฤศจิกายน 2560 016    
  วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2560 015    
  นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องชาวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยเมื่อต้นปี 2560...อ่านต่อ       9 พฤศจิกายน 2560 014    
  วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 คำรณพารวยด้วยเกษตร ตอน ชลประทาน บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       15 กันยายน 2560 013    
  พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรพื้นที่ลุ่มน้ำท่าตะเภาเชื่อมโยงระบบคลองต่าง ๆ พร้อมสร้างแก้มลิงทำให้ชาวชุมพรไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเลยตลอด 19 ปี...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2560 012    
  อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. น้ำท่วม ได้กลายเป็น 'ภัยสามัญประจำบ้าน ' สำหรับคนไทยไปแล้ว เนื่องจากการขยายตัวของเมือง มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกีดขวางทางน้ำธรรมชาติอีกทั้งป่าถูกทำลาย...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2560 011    
  วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 รายการ สุขแบบไทย ใจพอเพียง ตอน “โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทางช่อง 5 เวลา 12.45-13.00 น.วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560...อ่านต่อ       29 กรกฎาคม 2560 010    
  วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.03 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางไปตรวจความคืบหน้า โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการขุดลอกปากคลองบางสะพานให้กว้างขึ้น...อ่านต่อ       29 กรกฎาคม 2560 009    
  องคมนตรีตรวจความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัย วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ไปตรวจความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัย...อ่านต่อ       1 พฤษภาคม 2560 008    
  พันเอก อชิรวิทย์ ศรีไพบูลย์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำกำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกรบแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2559 007    
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ พร้อมด้วย พลเอก ประเสริฐ ยังประภากร , นายทวิศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       28 กุมภาพันธ์ 2559 006    
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า น้ำคือชีวิต เป็นพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาเรื่องน้ำ วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาผู้ชมลงเรือตามรอยเสด็จไปยัง
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ชมความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า และ"เกาะในหลวง"
      11 ธันวาคม 2557 005    
  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นโครงการล่าสุดที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางไว้ให้เกษตรกรได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
โดยทรงเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของอาชีพ ติดตามได้จากรายงาน คุณวรรธิณี สีเคน
      11 ธันวาคม 2557 004    
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า น้ำคือชีวิต เป็นพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาเรื่องน้ำ วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาผู้ชมลงเรือตามรอยเสด็จไปยัง
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ชมความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า และ"เกาะในหลวง"
      11 ธันวาคม 2557 003    
  ฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา(7 พ.ย.) ส่งผลให้น้ำจากเทือกเขารอบอำเภอหัวหิน ไหลท่วมถนนเพชรเกษม โดยกรมชลประทาน คาดว่า สถานการณ์น้ำท่วม จะคลี่คลาย ภายใน 2-3 วันนี้       2 ธันวาคม 2556 002    
  วิกฤตน้ำเสียภายในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกรมชลประทาน ต้องเร่งตรวจสอบและจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม       2 ธันวาคม 2556 001