วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2560 206    
  วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมี...อ่านต่อ       22 ธันวาคม 2560 205    
  วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2560 204    
  วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2560 203    
  วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. หน่วยสรรหาที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจ...อ่านต่อ       3 พฤศจิกายน 2560 202    
  วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคุณเนาวรัตน์ คงวิเชียรวัฒน์ เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในเวลา 10.00 น. ...อ่านต่อ       17 ตุลาคม 2560 201    
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน 14 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย...อ่านต่อ       37 กันยายน 2560 200    
  วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”...อ่านต่อ       37 กันยายน 2560 199    
  วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14) ณ ด้านหลังห้องประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...อ่านต่อ       20 กันยายน 2560 198    
  วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง...อ่านต่อ       13 กันยายน 2560 197    
  วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       23 สิงหาคม 2560 196    
  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       16 สิงหาคม 2560 195    
  วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เพื่อใช้ในพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2560 194    
  วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body...อ่านต่อ       2 สิงหาคม 2560 193    
  วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย...อ่านต่อ       19 กรกฎาคม 2560 192    
  วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน...อ่านต่อ       13 กรกฎาคม 2560 191    
  วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย...อ่านต่อ       12 กรกฎาคม 2560 190    
  วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย...อ่านต่อ       28 มิถุนายน 2560 189    
  วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       28 มิถุนายน 2560 188    
  วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...อ่านต่อ       27 มิถุนายน 2560 187    
  วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       21 มิถุนายน 2560 186    
  วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. คณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14) ...อ่านต่อ       7 มิถุนายน 2560 185    
  วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2560 184    
  วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2560 183    
  วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2560 182    
  วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       3 พฤษภาคม 2560 181    
  วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 คณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14) ณ อาคารสำนักงานชลประทานที่ 14 ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา...อ่านต่อ       26 เมษายน 2560 180    
  วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       20 เมษายน 2560 179    
  วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       11 เมษายน 2560 178    
  วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน...อ่านต่อ       10 เมษายน 2560 177    
  วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       5 เมษายน 2560 176    
  วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี...อ่านต่อ       3 เมษายน 2560 175    
  วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2560 174    
  วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2560 173    
  วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14) ...อ่านต่อ       15 มีนาคม 2560 172    
  วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       13 มีนาคม 2560 171    
  วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       8 มีนาคม 2560 170    
  วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       1 มีนาคม 2560 169    
  วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2560 168    
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานชลประทาน​ที่ ​14 ​จัดนิทรรศการ​ "ปั่นเพื่อลมหายใจแม่น้ำปราณบุรี" นำเสนอการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปราณบุรี​ การดำเนินงานตามนโยบาย​รมว.กษ. และโครงการจัดเก็บผักตบชวาอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี​ และเวทีเสวนา"...อ่านต่อ       19 กุมภาพันธ์ 2560 167    
  วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2560 166    
  วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2560 165    
  วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14) ณ อาคาร...อ่านต่อ       25 มกราคม 2560 164    
  วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       11 มกราคม 2560 163    
  วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       11 มกราคม 2560 162    
  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       7 มกราคม 2560 161    
  เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       7 มกราคม 2560 160    
  เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       7 มกราคม 2560 159    
  วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เปิดศูนย์บริการประชาชน ขับขี่ปลอดภัย แบ่งปันน้ำใจ ให้เพื่อนร่วมทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดหน้าสหกรณ์โคนมปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       30 ธันวาคม 2559 158    
  วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2559 157    
  วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นำโดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2559 156    
  วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นำโดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญ...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2559 155    
  วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน โดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2559 154    
  วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย”...อ่านต่อ       27 ธันวาคม 2559 153    
  วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะบุคคลากรสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       21 ธันวาคม 2559 152    
  วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่าย นำบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย (Happy Body RIO14)...อ่านต่อ       14 ธันวาคม 2559 151    
  วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ "โครงการคนหล่อขอทำดีปี 9" ของนิตยสารสุดสัปดาห์...อ่านต่อ       12 ธันวาคม 2559 150    
  วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และนายวริษฐ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 นำบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2559 149    
  วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       2 ธันวาคม 2559 148    
  วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       2 ธันวาคม 2559 147    
  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายและนำบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       28 พฤศจิกายน 2559 146    
  วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...อ่านต่อ       28 พฤศจิกายน 2559 145    
  สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ในเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 140 ท่าน ร่วมกิจกรรม...อ่านต่อ       22 พฤศจิกายน 2559 144    
  วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 ทำพิธีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้พระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ คลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2559 143    
  วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น. หน่วยสรรหาที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 14 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์...อ่านต่อ       31 ตุลาคม 2559 142    
  วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2559 141    
  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...อ่านต่อ       18 ตุลาคม 2559 140    
  วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสามร้อยยอด โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ตั้งใจรักการดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด...อ่านต่อ       20 กันยายน 2559 139    
  วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ "60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       14 กันยายน 2559 138    
  วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...อ่านต่อ       5 กันยายน 2559 137    
  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย”...อ่านต่อ       1 กันยายน 2559 136    
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2559 135    
  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบของขวัญวันเกิด และกล่าวอวยพรแค่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2559 134    
  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       11 สิงหาคม 2559 133    
  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.45 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม...อ่านต่อ       28 กรกฎาคม 2559 132    
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่...อ่านต่อ       22 กรกฏาคม 2559 131    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯทั่วประเทศ ช่วงวันหยุดเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 16-20 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้บริการพักรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยน้ำดื่มสะอาด กาแฟและเครื่องดื่ม...อ่านต่อ       20 กรกฏาคม 2559 130    
  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...อ่านต่อ       15 กรกฏาคม 2559 129    
  วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน...อ่านต่อ       14 กรกฏาคม 2559 128    
  วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิด ผู้ที่เกิดเดือนกรกฏาคม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบของขวัญวันเกิดและกล่าวอวยพรให้แก่ผู้...อ่านต่อ       14 กรกฏาคม 2559 127    
  วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ       14 กรกฏาคม 2559 126    
  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ในการทำพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ...อ่านต่อ       5 กรกฏาคม 2559 125    
  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย...อ่านต่อ       4 กรกฏาคม 2559 124    
  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 06.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม "ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ 70 ปี @อ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ภายใต้โครงการชลประทานสุขภาพดีชีวีมีสุข...อ่านต่อ       1 มิถุนายน 2559 123    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมเคารพธงชาติ...อ่านต่อ       9 มิถุนายน 2559 122    
  วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. กิ่งกาชาดอำเภอหัวหินขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 บริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ...อ่านต่อ       7 มิถุนายน 2559 121    
  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "สชป.14 ชวนกันทำดี ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง" ภายใต้โครงการสร้างสุขอย่างสมดุล ระหว่างงานกับครอบครัวชลประทาน ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต...อ่านต่อ       26 พฤษภาคม 2559 120    
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2556 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคมคณะผู้บริหาร...อ่านต่อ       26 พฤษภาคม 2559 119    
  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพี่น้องชาวชลประทาน...อ่านต่อ       25 พฤษภาคม 2559 118    
  "สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระ ณ วัดหนองเตียน"เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ตรงกับแรม 18 ค่ำ เดือน 6 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน...อ่านต่อ       21 พฤษภาคม 2559 117    
  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายเจษฏา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 นายชลอ นาคสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์...อ่านต่อ       18 พฤษภาคม 2559 116    
  วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ชลประทานชวนปั่น @Had-som-pan Dam 2016" ภายใต้โครงการชลประทานสุขภาพดีชีวีมีสุข ตามแผนปฏิบัติการ...อ่านต่อ       30 เมษายน 2559 115    
  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์...อ่านต่อ       22 เมษายน 2559 114    
  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 จัดพิธีรดน้ำดำหัว...อ่านต่อ       22 เมษายน 2559 113    
  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานในสังกัด...อ่านต่อ       21 เมษายน 2559 112    
  วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง "เปตองประเพณีสงกรานต์ 59" โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงาน...อ่านต่อ       20 เมษายน 2559 111    
  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกิจกรรม "งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์น้ำน้อย@RID" ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       11 เมษายน 2559 110    
  วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างเสมารอบพระอุโบสถและกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม...อ่านต่อ       7 มีนาคม 2559 109    
  วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย”...อ่านต่อ       1 มีนาคม 2559 108    
  วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง "นัดเปิดสนาม" โดยมี...อ่านต่อ       26 กุมภาพันธ์ 2559 107    
  วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมไหว้บรรพษุรุษ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2559 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       5 กุมภาพันธ์ 2559 106    
  วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       3 กุมภาพันธ์ 2559 105    
  วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิด "งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559...อ่านต่อ       7 มกราคม 2558 104    
  วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน...อ่านต่อ       7 มกราคม 2559 103    
  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการร่วมวางแผนประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ในส่วนของกรมชลประทาน...อ่านต่อ       4 ธันวาคม 2558 102    
  วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 07.45 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...อ่านต่อ       3 ธันวาคม 2558 101    
  วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "สชป.14 ชวนกันทำดี ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เงินบริจาคและเงินสมทบค่าอาหารกลางวัน...อ่านต่อ       2 ธันวาคม 2558 100    
  วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 กล่าวอวยพรและมอบของขวัญวันเกิด...อ่านต่อ       2 ธันวาคม 2558 099    
  วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...อ่านต่อ       1 ธันวาคม 2558 098    
  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำทีมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่14 ร่วมการซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน...อ่านต่อ       28 พฤศจิกายน 2558 097    
  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุม เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"...อ่านต่อ       27 พฤศจิกายน 2558 096    
  วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...อ่านต่อ       24 พฤศจิกายน 2558 095    
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โยกย้าย...เพียงกาย" ความสัมพันธ์เก่าใหม่ไม่จืดจาง...อ่านต่อ       23 พฤศจิกายน 2558 094    
  วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานจัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน...อ่านต่อ       17 พฤศจิกายน 2558 093    
  วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 และชมรมจักรยานกรมชลประทาน โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดงานปั่นจักรยาน (Rid Love Bike @ Phet Dam) เส้นทาง...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2558 092    
  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 และชมรมจักรยานกรมชลประทาน เตรียมความพร้อม การจัดงานปั่นจักรยาน (Rid Love Bike @ Phet Dam) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2558 091    
  วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2558 090    
  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายอัศวิน สมุทรจักร ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่นแข่งขันจักรยาน ปั่นเพื่อสุขภาพ Rid Love Bike @Phet Dam โดยมี นายประสิทธิ์ สิทธิยศ...อ่านต่อ       11 พฤศจิกายน 2558 089    
  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุม เตรียมจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" (Rid Love Bike)
...อ่านต่อ
      4 พฤศจิกายน 2558 088    
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมประชุม เตรียมจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" ในนามกรมชลประทาน ณ กรมชล...อ่านต่อ       3 พฤศจิกายน 2558 087    
  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ร่วมลงคะแนนสรรหากรรมการ...อ่านต่อ       30 ตุลาคม 2558 086    
  วันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้เกิดเดือนตุลาคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2558 085    
  วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...อ่านต่อ       19 ตุลาคม 2558 084    
  วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา16.00 น.ทีมฟุตบอลสำนักงานชลประทานที14 นำโดยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       30 กันยายน 2558 083    
  วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน เปิดงาน"สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ประจำปี 2558 โดย...อ่านต่อ       24 กันยายน 2558 082    
  วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. สำนักงานชลประทานที่14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้จัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์...อ่านต่อ       24 กันยายน 2558 081    
  วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น.นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันเปตอง งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร...อ่านต่อ       23 กันยายน 2558 080    
  กิจกรรม "ชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร สำนักงานชลประทานที่ 14" วันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และเพิ่มความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร...อ่านต่อ       7 กันยายน 2558 079    
  วันที่1กันยายน 2558 เวลา09.00 -12.00 น.สำนักงานชลประทานที่14 ได้จัดโครงการ "ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...อ่านต่อ       1 กันยายน 2558 078    
  "กรมชลประทานจับมือมูลนิธิราชพฤกษ์นึกน้อมเกล้าร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน" วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ตัวแทนอธิบดีกรมชลประทาน...อ่านต่อ       27 สิงหาคม 2558 077    
  วันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้จัดกิจกรรม “วันแม่ ปี 2558 ”ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       14 สิงหาคม 2558 076    
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       28 กรกฎาคม 2558

075

   
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารฯ ท่ายางบ้านลาดพัฒนา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) นำโดยนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ่มฯ ,นายบรรพต มามาก รองประธานกลุ่มฯ และนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 พร้อม...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2558 074    
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาเป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ของกลุ่มท่ายางบ้านลาดพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2...อ่านต่อ       25กรกฎาคม 2558 073    
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน การตรวจประเมินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2558 (ภาคใต้)...อ่านต่อ       24 กรกฎาคม 2558 072    
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ประหยัดพลังงาน Energy Saving Day " ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยส่วนเครื่องจักรกล เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ของสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       18 กรกฏาคม 2558 071    
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างเสมารอบพระอุโบสถ ณ วัดเขาน้อย (บน) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้าราชการ...อ่านต่อ       16 กรกฏาคม 2558 070    
  วันที่16 มิถุนายน 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนฝายห้วยเหมือง ตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ...อ่านต่อ       16 มิถุนายน 2558 069    
  วันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 113 ปี ณ กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2558 068    
  วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว โครงการชลประทานระนอง นำขนมไปมอบให้เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ...อ่านต่อ       12 มิถุนายน 2558 067    
  วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เป็นประธาน การจัดกิจกรรมสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 113 ปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรม...อ่านต่อ       12 มิถุนายน 2558 066    
  วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปี 2558 จำนวน 14 คน โดยมีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร...อ่านต่อ       6 มิถุนายน 2558 065    
  สรุปยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ของเจ้าหน้าที่สำนัก
งานชลประทานที่ 14 จำนวน 20,000 บาท โอนเข้าบัญชี หัวใจไทยส่งไปเนปาล สาขา
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย
      12 พฤษภาคม 2558 064    
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การปฐมนิเทศพนักงานราชการของสำนักงาน
ชลประทานที่ 14 ปี 2558 จำนวน 26 คน โดยมีผู้อำนวยการส่วน,หัวหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ...อ่านต่อ
      11 พฤษภาคม 2558 063    
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      6 พฤษภาคม 2558 062    
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครง
การบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนายศุภณัฐ
ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      1 พฤษภาคม 2558 061    
  วันที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้า
ที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ปี 58” ณ หน้าหอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      29 เมษายน 2558 060    
  วันที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
รวมถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณี
สงกรานต์ 2558” โดยได้มีกิจกรรมช่วงเช้า...อ่านต่อ
      29 เมษายน 2558 059    
  วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันเปตองงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 2558 รอบคัดเลือก โดยมีนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิ
ประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
      28 เมษายน 2558 058    
  วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานชลประทานที่ 14 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวิธีการเตรียมตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 101 คน...อ่านต่อ
      27 เมษายน 2558 057    
  วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 นำโดย นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาส
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา
2 เมษายน 2558...อ่านต่อ
      9 เมษายน 2558 056    
  วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมนางสาวสมหญิง แพใหญ่ และ
นางสาวกรรณิการ์ ยิ้มแย้ม เป็นวิทยากร จัดฝึกอบรมยุวชลกร(หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ณ โรงเรียนชลประทานปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณุบรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
      7 เมษายน 2558 055    
  วันที่ 2 เมษายน 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีและลงนามถวายพระพรร่วมโดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี
      7 เมษายน 2558 054    
  วันที่ 2 เมษายน 2558 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและลงนามถวายพระพร โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
      7 เมษายน 2558 053    
  วันที่ 1 เมษายน 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      1 เมษายน 2558 052    
  วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์นายชลอ นาคสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วม
งานถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2558 และงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2558
      31 มีนาคม 2558 051    
  วันที่ 25 มีนาคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      25 มีนาคม 2558 050    
  วันที่ 11 มีนาคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      11 มีนาคม 2558 049    
  วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ...อ่านต่อ
      10 มีนาคม 2558 048    
  วันที่ 5 มีนาคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 14 ให้สัมภาษณ์รายการรอบภูมิภาค เรื่องการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำ
ยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ
      5 มีนาคม 2558 047    
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นำโดยนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ
สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 4
ณ สำนักงานชลประทานที่ 15 จ.นครศรีธรรมราช
      26 กุมภาพันธ์ 2558 046    
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสมจินต์ ฟักมีทอง หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ
การเครื่องจักรกลงานดินและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการ...อ่านต่อ
      26 กุมภาพันธ์ 2558 045    
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นฯ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี หัวหน้าฝ่ายบริหาร
และจัดการน้ำ และเจ้าหน้าทสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการี...อ่านต่อ
      25 กุมภาพันธ์ 2558 044    
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Sport Day ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระนอง ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง
      25 กุมภาพันธ์ 2558 043    
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัด
กิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14
โดยผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      18 กุมภาพันธ์ 2558 042    
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัด
กิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14
โดยผู้บริหารสำนักงานชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักงานชลประทานที่ 14
      5 กุมภาพันธ์ 2558 041    
  วันที่ 27 มกราคม 2558 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสมสุช ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 สาธิตการขยายพันธุ์เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา (ราเขียว) เพื่อใช้สำหรับควบคุมโรคพืช ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       4 กุมภาพันธ์ 2558 040    
  วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย...อ่านต่อ
      2 กุมภาพันธ์ 2558 039    
  วันที่ 28 มกราคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
“ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ  เป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      28 มกราคม 2558 038    
  วันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
      27 มกราคม 2558 037    
  วันที่ 21 มกราคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
“ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ  เป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      21 มกราคม 2558 036    
  วันที่ 14 มกราคม 2558 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
“ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดย
ผู้บริหารสำนักชลประทานทที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ  เป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      15 มกราคม 2558 035    
  วันที่ 8 มกราคม 2558 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพลับพลาเขาดอกไม้และกลุ่มอาคารบริวาร
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเตาหม้อ บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตาม
แนวพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ
      12 มกราคม 2558 034    
  วันที่ 4 มกราคม 2558 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ร่วมวางแจกันดอกไม้ เนื่องในวันที่ 4 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันชูชาติ" ของ ม.ล.ชูชาติ กำภู
ซึ่งเป็นบิดาแห่งชลกร
      5 มกราคม 2558 033    
  วันที่ 29 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 รับมอบ
กระเช้าอวยพรปีใหม่ จากนายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหิน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2558
      29 ธันวาคม 2557 032    
  วันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวย การส่วนฯ คณะผู้อำนวยการโครงการ
ในสัง กัด สำนักชลประทานทานที่ 14 เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที 14
และขอพรปีใหม่ ในโอกาสนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน
ที 14...อ่านต่อ
      26 ธันวาคม 2557 031    
  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิดงาน "สุขสดใส ปีใหม่ 2558" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุข สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักชลประทานที่ 14
...อ่านต่อ
      26 ธันวาคม 2557 030    
  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักชลประทานที่
14 โดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 14 เป็นผู้กล่าว
รายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่14
เข้าร่วมกิจกรรม...อ่านต่อ
      26 ธันวาคม 2557 029    
  วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมงานกีฬาภายในและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณสวนรวมใจ สชป.14 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวามคม 2557...อ่านต่อ
      23 ธันวาคม 2557 028    
  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นำข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
กรมชลประทาน ชลประทานเกมส์ " 57 ร่วมแข่งขันกีฬา และเป็นกองเชียร์ของกลุ่มสีม่วง
(วารีทิพย์) ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557
      23 ธันวาคม 2557 027    
  วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน "ชลประทานเกมส์'57" โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 14 เป็นผู้กล่าวรายงาน...อ่านต่อ       17 ธันวาคม 2557 026    
  วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณพื้นที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขากระปุก-เขาเตาหม้อ
บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี...อ่านต่อ
      15 ธันวาคม 2557 025    
  วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมงานแข่งขันจักรยาน "ชลประทานเกมส์ 2557" โดยมี
นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยเขื่อน หน่วยกู้ภัยแก่งกระจาน...อ่านต่อ
      12 ธันวาคม 2557 024    
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธาน การประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในวันปีใหม่ของสำนักชลประทานที่ 14 โดยมีผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1
      4 ธันวาคม 2557 023    
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดยผู้บริหาร
สำนักชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      4 ธันวาคม 2557 022    
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ผู้อำนวยการสำนัก
ชลประทานที่ 14 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ที่ 6 (เพชรบุรี)ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิณาณ...อ่านต่อ
      3 ธันวาคม 2557 021    
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 14.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชล
ประทานที่ 14 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมลงนาม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
      3 ธันวาคม 2557 020    
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม "ชวนกันทำดี ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 87 พรรษา โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกันบริจาคสิ่งของ
แก่ผู้พิการ ณ บ้านราชาวดีหญิง...อ่านต่อ
      3 ธันวาคม 2557 019    
  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 3 กิจกรรม...อ่านต่อ
      1 ธันวาคม 2557 018    
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และนายประสิทธ์ สิทธิยศ หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยาสำนักชลประทานที่ 14 นำคณะกรรมการ การแข่งขันจักรยาน สำรวจเส้นทางการแข่งขันจักรยาน...อ่านต่อ       25 พฤศจิกายน 2557 017    
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการอบรมพัฒนาจิต"
โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องน้ำทิพย์
กรมชลประทาน
      21 พฤศจิกายน 2557 016    
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30น. สำนักชลประทานที่ 14 นำโดย นายเสกชัย
เชื้อวณิชากร ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 ในการถวายพานพุ่มเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...อ่านต่อ
      14 พฤศจิกายน 2557 015    
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดยผู้บริหาร
สำนักชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันพุธเป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      12 พฤศจิกายน 2557 014    
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นำโดยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผวศ.ชป.14
และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาว สชป.14 ประมาณ 100 คน จัด "โครงการสำนักชลประทานที่ 14
ชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร" ชวนกันทำดี ปันน้ำใจ...จากพี่...สู่น้อง
บริจาคเสื้อกันหนาวและสิ่งของเครื่องใช้ แก่น้องๆ นักเรียน...อ่านต่อ
      10 พฤศจิกายน 2557 013    
  สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม "โครงการชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร สำนักชลประทานที่ 14" ชวนกันทำดี ปันน้ำใจ จากพี่...สู่น้อง ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จ.ราชบุรี...อ่านต่อ       10 พฤศจิกายน 2557 012    
  วันที่ 3 พศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
ประชุมเเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดโครงการ ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์
องค์กร ปีงบประมาณ 2558/1 โดยจะจัดที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน
2557...อ่านต่อ
      3 พฤศจิกายน 2557 011    
  วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
“ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดยผู้บริหาร
สำนักชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุก
วันพุธ เป็น Happy workplace ของสำนักชลประทานที่ 14
      29 ตุลาคม 2557 010    
  วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
ประชุม ครั้งที่ 2 เรื่องการจัดโครงการ ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ปีงบประมาณ
2558/1 โดยจะจัดที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน...อ่านต่อ
      29 ตุลาคม 2557 009    
  วันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557...อ่านต่อ
      27 ตุลาคม 2557 008    
  วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดยผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจ...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2557 007    
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.14 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำตะไคร้มาปลูกรอบบ่อมะนาว เพื่อปกคลุมหน้าดินแทนหญ้า ช่วยกำบังแสงแดดให้แก่โคนต้นมะนาว...อ่านต่อ       21 ตุลาคม 2557 006    
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 ประชุมเรื่อง การจัดโครงการ ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 โดยจะจัดที่สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557...อ่านต่อ       21 ตุลาคม 2557 005    
  วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล ผชช.ชป.14พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมจัดตั้งทีมงานกำจัดหนูในสำนักงาน เนื่องจากสายไฟถูกหนูกัดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพังเสียหาย...อ่านต่อ       21 ตุลาคม 2557 004    
  วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง "การจัดแข่งขันกีฬาภายใน" โดยมีหัวหน้าส่วน, หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
      20 ตุลาคม 2557 003    
  วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม สภากาแฟ โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       20 ตุลาคม 2557 002    
  วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม “ชุมชนคนสุขภาพดี โยคะ&แอโรบิค” ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 โดยผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 14 ให้ความสนใจ และสนับสนุน...อ่านต่อ       15 ตุลาคม 2557 001