วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไข...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2561 259    
  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจง...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2561 258    
  วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจง...อ่านต่อ       25 ธันวาคม 2561 257    
  วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ       25 ธันวาคม 2561 256    
  วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ...อ่านต่อ       20 ธันวาคม 2561 255    
  วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       18 ธันวาคม 2561 254    
  วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหาพร้อมด้วยนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวล...อ่านต่อ       18 ธันวาคม 2561 253    
  วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ       18 ธันวาคม 2561 252    
  วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ       12 ธันวาคม 2561 251    
  วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม...อ่านต่อ       12 ธันวาคม 2561 250    
  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ...อ่านต่อ       11 ธันวาคม 2561 249    
  วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการ...อ่านต่อ       11 ธันวาคม 2561 248    
  วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของ...อ่านต่อ       7 ธันวาคม 2561 247    
  วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของ...อ่านต่อ       6 ธันวาคม 2561 246    
  วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม...อ่านต่อ       3 ธันวาคม 2561 245    
  วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก...อ่านต่อ       28 พฤศจิกายน 2561 244    
  วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการ...อ่านต่อ       26 พฤศจิกายน 2561 243    
  วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ...อ่านต่อ       26 พฤศจิกายน 2561 242    
  วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ...อ่านต่อ       19 พฤศจิกายน 2561 241    
  วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ...อ่านต่อ       19 พฤศจิกายน 2561 240    
  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยมี...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2561 239    
  วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2561 238    
  วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตาม...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2561 237    
  วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วย ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2561 236    
  วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2561 235    
  วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2561 234    
  วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้...อ่านต่อ       12 พฤศจิกายน 2561 233    
  วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่...อ่านต่อ       10 พฤศจิกายน 2561 232    
  วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       9 พฤศจิกายน 2561 231    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       8 พฤศจิกายน 2561 230    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการรับสถานการณ์น้ำช่วงอุทกภัย โดยมี...อ่านต่อ       8 พฤศจิกายน 2561 229    
  วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการ...อ่านต่อ       7 พฤศจิกายน 2561 228    
  วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. นำโดย นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายทรงฤทธิ์ กงซุย วิศวกรชลประทานชำนาญการ และนายศุภโชค อยู่ดี นายช่างชลประทาน ฝ่าย...อ่านต่อ       6 พฤศจิกายน 2561 227    
  วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับคณะ...อ่านต่อ       5 พฤศจิกายน 2561 226    
  วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14, นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี, นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์, หัวหน้าฝ่าย และ...อ่านต่อ       2 พฤศจิกายน 2561 225    
  วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2562 นำโดยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       2 พฤศจิกายน 2561 224    
  วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจาก...อ่านต่อ       1 พฤศจิกายน 2561 223    
  วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยทีมงาน SWOC 14 และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ...อ่านต่อ       30 ตุลาคม 2561 222    
  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       29 ตุลาคม 2561 221    
  วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Dally เวอร์ชั่น 5.0 และ Smart RID - GISTDA 4.0 โดยใน...อ่านต่อ       25 ตุลาคม 2561 220    
  วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Dally เวอร์ชั่น 5.0 และ Smart RID - GISTDA 4.0 โดยใน...อ่านต่อ       25 ตุลาคม 2561 219    
  วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะเร่งด่วน) จังหวัดเพชรบุรี โดยมี...อ่านต่อ       24 ตุลาคม 2561 218    
  วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Water Dally เวอร์ชั่น 5.0 และ Smart RID - GISTDA 4.0 โดยมี...อ่านต่อ       24 ตุลาคม 2561 217    
  วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       22 ตุลาคม 2561 216    
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุม...อ่านต่อ       18 ตุลาคม 2561 215    
  วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ดูงาน และร่วม...อ่านต่อ       17 ตุลาคม 2561 214    
  วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ...อ่านต่อ       16 ตุลาคม 2561 213    
  วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้า...อ่านต่อ       16 ตุลาคม 2561 212    
  วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วม...อ่านต่อ       16 ตุลาคม 2561 211    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ       11 ตุลาคม 2561 210    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วน...อ่านต่อ       11 ตุลาคม 2561 209    
  วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 ในรูปแบบ...อ่านต่อ       11 ตุลาคม 2561 208    
  วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       8 ตุลาคม 2561 207    
  วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำ โดยมี...อ่านต่อ       5 ตุลาคม 2561 206    
  วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       1 ตุลาคม 2561 205    
  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้าน...อ่านต่อ       27 กันยายน 2561 204    
  วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 8/2561 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ และ...อ่านต่อ       25 กันยายน 2561 203    
  วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการ...อ่านต่อ       25 กันยายน 2561 202    
  วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       24 กันยายน 2561 201    
  วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่าย...อ่านต่อ       20 กันยายน 2561 200    
  วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14, นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ที่...อ่านต่อ       19 กันยายน 2561 199    
  วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่าย...อ่านต่อ       17 กันยายน 2561 198    
  วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       17 กันยายน 2561 197    
  วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       13 กันยายน 2561 196    
  วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม...อ่านต่อ       12 กันยายน 2561 195    
  วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และ...อ่านต่อ       10 กันยายน 2561 194    
  วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ เพื่อให้การ...อ่านต่อ       7 กันยายน 2561 193    
  วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จำนวน 50 คน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม...อ่านต่อ       7 กันยายน 2561 192    
  วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยมี...อ่านต่อ       6 กันยายน 2561 191    
  วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ...อ่านต่อ       5 กันยายน 2561 190    
  วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนักและ...อ่านต่อ       3 กันยายน 2561 189    
  วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 คน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ...อ่านต่อ       31 สิงหาคม 2561 188    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา, นายจตุวรุฒ กันแสง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม...อ่านต่อ       30 สิงหาคม 2561 187    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม คณะทำงานดำเนินการพิจารณากำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (เพิ่มใหม่) โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา...อ่านต่อ       30 สิงหาคม 2561 186    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมคณะ...อ่านต่อ       30 สิงหาคม 2561 185    
  วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ. 2561 – 2568 โดยมี...อ่านต่อ       30 สิงหาคม 2561 184    
  วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามพื้นที่น้ำท่วมด้านท้ายแม่น้ำเพชรบุรีก่อนออก...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2561 183    
  วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน...อ่านต่อ       29 สิงหาคม 2561 182    
  วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี...อ่านต่อ       27 สิงหาคม 2561 181    
  วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       24 สิงหาคม 2561 180    
  วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ...อ่านต่อ       22 สิงหาคม 2561 179    
  วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2561 178    
  วันจันทร์ ที่ 20​ สิงหาคม​ 2561 พลเอกประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ และคณะรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง​ ในโอกาสการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2561 177    
  วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       20 สิงหาคม 2561 176    
  วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก...อ่านต่อ       19 สิงหาคม 2561 175    
  วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำและ...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2561 174    
  วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจตุวรุฒ กันแสง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำรถแบ็คโฮ หมายเลข 844/51 ทำการขุดเปิดท่อระบายน้ำ...อ่านต่อ       18 สิงหาคม 2561 173    
  วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 7/2561 (สัญจร)...อ่านต่อ       17 สิงหาคม 2561 172    
  วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจสอบพื้นที่เส้นทางระบายน้ำในจุดต่าง ๆ...อ่านต่อ       16 สิงหาคม 2561 171    
  วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน...อ่านต่อ       14 สิงหาคม 2561 170    
  วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ...อ่านต่อ       14 สิงหาคม 2561 169    
  วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       10 สิงหาคม 2561 168    
  วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ...อ่านต่อ       10 สิงหาคม 2561 167    
  วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี, นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       9 สิงหาคม 2561 166    
  วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะ ครม.สัญจรที่จังหวัดชุมพร และหารือเตรียม...อ่านต่อ       9 สิงหาคม 2561 165    
  วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...อ่านต่อ       8 สิงหาคม 2561 164    
  วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ SWOC 14 ร่วมเฝ้าสถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรีและร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับ...อ่านต่อ       7 สิงหาคม 2561 163    
  วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน...อ่านต่อ       6 สิงหาคม 2561 162    
  วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำจาก SWOC กรมชล...อ่านต่อ       6 สิงหาคม 2561 161    
  วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 โดยมี...อ่านต่อ       6 สิงหาคม 2561 160    
  วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์น้ำล้นอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัด...อ่านต่อ       4 สิงหาคม 2561 159    
  วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการ...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2561 158    
  วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       3 สิงหาคม 2561 157    
  วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทาน...อ่านต่อ       2 สิงหาคม 2561 156    
  วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) เพื่อการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF ของกรมชลประทาน...อ่านต่อ       31 กรกฎาคม 2561 155    
  วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ       31 กรกฎาคม 2561 154    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ, หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม...อ่านต่อ       26 กรกฎาคม 2561 153    
  วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ...อ่านต่อ       25 กรกฎาคม 2561 152    
  วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Video Conference สถานการณ์น้ำสำนักงาน...อ่านต่อ       23 กรกฎาคม 2561 151    
  วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุวรุฒ กันแสง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝน เพื่อติดตามความพร้อมและหารือแนวทางการป้องกัน...อ่านต่อ       20 กรกฎาคม 2561 150    
  วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้รับมอบหมายจาก นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       20 กรกฎาคม 2561 149    
  วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.-19.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตก...อ่านต่อ       19 กรกฎาคม 2561 148    
  วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ และ...อ่านต่อ       18 กรกฎาคม 2561 147    
  วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       18 กรกฎาคม 2561 146    
  วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย...อ่านต่อ       17 กรกฎาคม 2561 145    
  วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทาน...อ่านต่อ       16 กรกฎาคม 2561 144    
  วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก Royal Coast หรือ...อ่านต่อ       11 กรกฎาคม 2561 143    
  วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก Royal Coast หรือ...อ่านต่อ       11 กรกฎาคม 2561 142    
  วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้นักศึกษาฝึกงานปี 1 นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดย...อ่านต่อ       9 กรกฎาคม 2561 141    
  วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการ...อ่านต่อ       9 กรกฎาคม 2561 140    
  วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรภายในสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...อ่านต่อ       6 กรกฎาคม 2561 139    
  วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่...อ่านต่อ       4 กรกฎาคม 2561 138    
  วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง การใช้น้ำดิบของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       4 กรกฎาคม 2561 137    
  วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง พิจารณาการทำแผนที่เส้นทางน้ำเข้า – ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี...อ่านต่อ       4 กรกฎาคม 2561 136    
  วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมการประชุม Conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนัก...อ่านต่อ       2 กรกฎาคม 2561 135    
  วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2561...อ่านต่อ       29 มิถุนายน 2561 134    
  วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการดูแลบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอ...อ่านต่อ       27 มิถุนายน 2561 133    
  วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตาม...อ่านต่อ       27 มิถุนายน 2561 132    
  วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเค้าโครงผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก...อ่านต่อ       25 มิถุนายน 2561 131    
  วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ...อ่านต่อ       25 มิถุนายน 2561 130    
  วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference...อ่านต่อ       25 มิถุนายน 2561 129    
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเรื่อง พิจารณาการทำแผนที่เส้นทางน้ำ เข้า...อ่านต่อ       21 มิถุนายน 2561 128    
  วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 6...อ่านต่อ       19 มิถุนายน 2561 127    
  วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 126    
  วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมา...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 125    
  วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference...อ่านต่อ       18 มิถุนายน 2561 124    
  วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้นักศึกษาฝึกงานปี 1 และปี 3 ค้นคว้าและนำเสนอ เรื่อง สัญลักษณ์แผนที่อากาศ...อ่านต่อ       15 มิถุนายน 2561 123    
  วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมหารือ ครั้งที่ 1/2561 โครงการเพิ่มประสิทธิ...อ่านต่อ       14 มิถุนายน 2561 122    
  วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ (แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก โดย...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2561 121    
  วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจ...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2561 120    
  วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ       12 มิถุนายน 2561 119    
  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนักและทุก...อ่านต่อ       11 มิถุนายน 2561 118    
  วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ...อ่านต่อ       8 มิถุนายน 2561 117    
  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวการคำนวณราคากลางถนนที่ใช้ยาง...อ่านต่อ       6 มิถุนายน 2561 116    
  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุม ประชุม...อ่านต่อ       6 มิถุนายน 2561 115    
  วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ...อ่านต่อ       5 มิถุนายน 2561 114    
  วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงาน...อ่านต่อ       4 มิถุนายน 2561 113    
  วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ       4 มิถุนายน 2561 112    
  วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายอติภัณฑ์ พระทองคำ นายกองค์การ...อ่านต่อ       1 มิถุนายน 2561 111    
  วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมการแถลงข่าวแผนบริหารจัดการน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2561 ในรูปแบบ...อ่านต่อ       31 พฤษภาคม 2561 110    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะ กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และเป็นประ...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 109    
  วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการใช้โปรแกรมวางแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อคาดการณ์การเบิกจ่าย...อ่านต่อ       30 พฤษภาคม 2561 108    
  วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 คน ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน...อ่านต่อ       29 พฤษภาคม 2561 107    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านประกันสังคมและขอใช้ห้อง...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 106    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมส่วนวิศวกรรม โดยมีนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจ ภูมิประเทศ นายชลอ นาคสิทธิ์...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 105    
  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน...อ่านต่อ       24 พฤษภาคม 2561 104    
  วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 5/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่...อ่านต่อ       23 พฤษภาคม 2561 103    
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายประสิทธิ์ สิทธิยศ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา...อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2561 102    
  วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้แนวคิดทัศนคติในการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ โดยมีนางอรอุมา แจ่มจันทร์...อ่านต่อ       16 พฤษภาคม 2561 101    
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       15 พฤษภาคม 2561 100    
  วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้า...อ่านต่อ       15 พฤษภาคม 2561 099    
  วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่14 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 098    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 097    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้ง...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 096    
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามการร่วมการตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงาน...อ่านต่อ       11 พฤษภาคม 2561 095    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระดับเขต...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 094    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิด “RID IMIS...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 093    
  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม. 11+850...อ่านต่อ       10 พฤษภาคม 2561 092    
  วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามก้าวหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       8 พฤษภาคม 2561 091    
  วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำจาก Swoc...อ่านต่อ       7 พฤษภาคม 2561 090    
  วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ...อ่านต่อ       3 พฤษภาคม 2561 089    
  วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี...อ่านต่อ       1 พฤษภาคม 2561 088    
  วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ หรือสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...อ่านต่อ       30 เมษายน 2561 087    
  วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล...อ่านต่อ       27 เมษายน 2561 086    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมภายในส่วนแผนงาน ครั้งที่1/2561 พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในส่วนแผนงาน...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 085    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการ RIDIMIS โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีระยะที่ 1...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 084    
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน...อ่านต่อ       26 เมษายน 2561 083    
  วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน”...อ่านต่อ       24 เมษายน 2561 082    
  วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการในสังกัดสำนักงาน...อ่านต่อ       23 เมษายน 2561 081    
  วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       20 เมษายน 2561 080    
  วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสัมมนาระบบลดแรงดันในเส้นท่อส่งน้ำของการประปาภูมิภาคเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9...อ่านต่อ       20 เมษายน 2561 079    
  วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 4/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ       19 เมษายน 2561 078    
  วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       18 เมษายน 2561 077    
  วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม...อ่านต่อ       17 เมษายน 2561 076    
  วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ       17 เมษายน 2561 075    
  วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนางอรอุมา แจ่มจันทร์...อ่านต่อ       11 เมษายน 2561 074    
  วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการเตรียมรับสถานการณ์ฤดูฝน ปี พ.ศ.2561...อ่านต่อ       9 เมษายน 2561 073    
  วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       9 เมษายน 2561 072    
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดี กรมชลประทาน นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       5 เมษายน 2561 071    
  วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 14 และนางสาวณัฐปภัสร์ ภูนุช หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าพบ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการ...อ่านต่อ       5 เมษายน 2561 070    
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ       4 เมษายน 2561 069    
  วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน...อ่านต่อ       2 เมษายน 2561 068    
  วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต และวิธีปฏิบัติเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้ง” (ครั้งที่ 2) โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2561 067    
  วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่ 70 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...อ่านต่อ       30 มีนาคม 2561 066    
  วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       28 มีนาคม 2561 065    
  วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...อ่านต่อ       27 มีนาคม 2561 064    
  วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       26 มีนาคม 2561 063    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นำโดยนางสายรุ้ง มะโนกิจ นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       22 มีนาคม 2561 062    
  วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ และการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ       20 มีนาคม 2561 061    
  วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมของรายงานในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ...อ่านต่อ       19 มีนาคม 2561 060    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการเดินสำรวจระบบชลประทาน (Walk Through) โดยมีผู้อำนวยการส่วน...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 059    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดจัดซื้อ – จัดจ้าง และการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามความพร้อมตามแผนงาน...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 058    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมคณะการพิจารณากลั่นกลองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 057    
  วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14, หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       14 มีนาคม 2561 056    
  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ       13 มีนาคม 2561 055    
  วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์...อ่านต่อ       13 มีนาคม 2561 054    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะ ประชุมสัญจรติดตามงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 053    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะ ติดตามงานการเร่งรัดการจัดซื้อ - จัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 052    
  วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการ...อ่านต่อ       12 มีนาคม 2561 051    
  วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       9 มีนาคม 2561 050    
  วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชลศาสตร์ โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการ...อ่านต่อ       9 มีนาคม 2561 049    
  วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมคณะรัฐมนตรี สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์...อ่านต่อ       6 มีนาคม 2561 048    
  วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสการเดินทางไปตรวจราชการ...อ่านต่อ       5 มีนาคม 2561 047    
  วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งแผนงาน...อ่านต่อ       4 มีนาคม 2561 046    
  วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน สำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 2/2561 (สัญจร) โดยมีผู้...อ่านต่อ       28 กุมภาพันธ์ 2561 045    
  วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา โครงการติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์...อ่านต่อ       27 กุมภาพันธ์ 2561 044    
  วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       26 กุมภาพันธ์ 2561 043    
  วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักและทุกโครงการ...อ่านต่อ       26 กุมภาพันธ์ 2561 042    
  วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะกลุ่มสตรี ชมรมผู้สุงอายุ อาสาสมัครสารณสุขเทศบาลตำบลเสือโฮก นำโดยนายสายัณ พูลเพิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเสือโฮก ในการศึกษาดูงาน...อ่านต่อ       23 กุมภาพันธ์ 2561 041    
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานการประชุมรายละเอียดการขอครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...อ่านต่อ       22 กุมภาพันธ์ 2561 040    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 039    
  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โดยมีนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 038    
  วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมกับบริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี้ คอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด KRC (KOREA RURAL COMMUNITY CORPORATION) เพื่อฝึกอบรมโครงการ...อ่านต่อ       21 กุมภาพันธ์ 2561 037    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 036    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะ ครม.สัญจร โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 035    
  วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งพิจารณา...อ่านต่อ       20 กุมภาพันธ์ 2561 034    
  วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมผ่าน conference เรื่อง "ชึ้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"...อ่านต่อ       18 กุมภาพันธ์ 2561 033    
  วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการ ประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14 ระหว่างสำนักงานและทุกโครงการ...อ่านต่อ       12 กุมภาพันธ์ 2561 032    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎฺ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ และนายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการก่อสร้าง...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 031    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลธารวิทยา. อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 030    
  วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้่าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำ...อ่านต่อ       9 กุมภาพันธ์ 2561 029    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมทบทวนแนวทางการบริหารงานของสำนักงานชลประทานที่14 โดยมีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 028    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 027/td>    
  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน...อ่านต่อ       8 กุมภาพันธ์ 2561 026    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมทั้งนางสาวจิรวรรธ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ร่วมประชุมหารือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 025    
  วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน นายนิพัฒน์ ยังรอด...อ่านต่อ       7 กุมภาพันธ์ 2561 024    
  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายปุนภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล นางสาวปานขวัญ แผนเสือ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่14 ได้ติดตามงานอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 023    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 0222    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมการบริหาจัดการน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 021    
  วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       1 กุมภาพันธ์ 2561 020    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นำโดยนายปวุติ บุญยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 019    
  วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ       30 มกราคม 2561 018    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 017    
  วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       29 มกราคม 2561 016    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 015    
  วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภณัฐ ปริยาชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน...อ่านต่อ       24 มกราคม 2561 014    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 013    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายประศิต พรชัยสิทธิ์ นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 012    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตะเคียนทอง นำโดยนายบุญมี ธรรมวิริยะ นายกเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ในการศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 011    
  วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ร่วมประชุมโครงการบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ ตำบลถ้ำสิงห์...อ่านต่อ       23 มกราคม 2561 010    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 009    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผน/ผล ของแต่ละส่วน โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 008    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตวังทองหลาง ฝ่ายโยธา ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 007    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ตามหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานขั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารช่างยุทธโยธา(อิเล็กทรอนิกส์)ประจำปีงบประมาณ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 006    
  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...อ่านต่อ       16 มกราคม 2561 005    
  วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุม conference สถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่14...อ่านต่อ       15 มกราคม 2561 004    
  วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ...อ่านต่อ       12 มกราคม 2561 003    
  วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ       10 มกราคม 2561 002    
  วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน โดยมี นายบุญลือ คงชอบ...อ่านต่อ       9 มกราคม 2561 001