ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คัดขนาด และอื่นๆ จำนวน ๑๘ รายการ
เลขที่ สชป.๑๔/EB.๓๕/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      16 พฤษภาคม 2561 001