วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงวัน...อ่านต่อ       31 ธันวาคม 2561 025    
  วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ให้บริการประชาชนในช่วงวัน...อ่านต่อ       30 ธันวาคม 2561 024    
  วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 และโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปราณบุรีให้บริการประชาชนในช่วงวัน...อ่านต่อ       29 ธันวาคม 2561 023    
  วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       28 ธันวาคม 2561 022    
  วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมโครงการ...อ่านต่อ       26 ธันวาคม 2561 021    
  วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และคุณเนาวรัตน์ คงวิเชียรวัฒน์ เป็นเจ้าภาพใน...อ่านต่อ       18 พฤศจิกายน 2561 020    
  วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีวาง...อ่านต่อ       14 พฤศจิกายน 2561 019    
  วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน...อ่านต่อ       13 พฤศจิกายน 2561 018    
  วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันกราบไหว้...อ่านต่อ       16 ตุลาคม 2561 017    
  วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ       12 ตุลาคม 2561 016    
  วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ทำ...อ่านต่อ       26 กันยายน 2561 015    
  วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานชลประทานที่ 14 “RIO 14 Sports Day 2018” โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงาน...อ่านต่อ       12 กันยายน 2561 014    
  วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย...อ่านต่อ       12 กันยายน 2561 013    
  วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การแข่งขันเปตอง กีฬาเปตอง เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14” โดยมี นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน...อ่านต่อ       10 กันยายน 2561 012    
  วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14, นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและ...อ่านต่อ       1 กันยายน 2561 011    
  วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ...อ่านต่อ       25 สิงหาคม 2561 010    
  วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นำคณะผู้บริหาร...อ่านต่อ       10 สิงหาคม 2561 009    
  วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล...อ่านต่อ       28 กรกฎาคม 2561 008    
  วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี ได้จัดกิจกรรมรัก(ษ์)นะแม่น้ำปราณ กิจกรรมเล็กๆ ของกลุ่มคนหัวใจยิ่งใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากบริเวณ...อ่านต่อ       23 มิถุนายน 2561 007    
  วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยดวงใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ 3 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาโลหิต...อ่านต่อ       20 มิถุนายน 2561 006    
  วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 พร้อมด้วยผู้บริหาร, ข้าราชการ,...อ่านต่อ       13 มิถุนายน 2561 005    
  วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ประชาชนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 76 คน โดยใช้เรือ 30 ลำ (คายัค 26 ลำ และเรือยนต์ 4 ลำ) ร่วมกันเก็บผักตบชวา ขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในแม่น้ำปราณบุรี ครั้งที่ 2 ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร...อ่านต่อ       26 พฤษภาคม 2561 004    
  วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 รดน้ำดำหัวขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 และร่วมรับประทานอาหารเย็น...อ่านต่อ       19 เมษายน 2561 003    
  วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อจัดหาโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บ...อ่านต่อ       21 มีนาคม 2561 002    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและแข่งขันเปตองประเพณีปีใหม่ 2561 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 001