วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 รดน้ำดำหัวขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 14 และร่วมรับประทานอาหารเย็น...อ่านต่อ       19 เมษายน 2561 003    
  วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อจัดหาโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บ...อ่านต่อ       21 มีนาคม 2561 002    
  วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและแข่งขันเปตองประเพณีปีใหม่ 2561 โดยนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม...อ่านต่อ       22 มกราคม 2561 001