สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14
ในกรณีที่ Server กรมใช้ไม่ได้ ให้ส่งข้อมูลหลังจากที่ Server สามารถใช้งานได้

คู่มือการใช้ระบบรายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน
  ***เนื่องจากไฟล์เอกสารที่ส่งมามีขนาดใหญ่ อาจทำให้ใช้เวลาเปิดนาน
ดังนั้นควรจะคลิ๊กขวาที่ไฟล์เอกสารแล้ว Save target as...

[User] [Admin]

No.
ชื่อรายงาน
ผู้ส่งรายงาน
วันที่
1 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมีนาคม 2555  โครงการชลประทานเพชรบุรี 30 มี.ค. 2555
2 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนมกราคม 2555  โครงการชลประทานเพชรบุรี 01 ก.พ. 2555
3 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2554(แก้ไข)  โครงการชลประทานเพชรบุรี 01 ก.พ. 2555
4 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2554  โครงการชลประทานเพชรบุรี 01 ก.พ. 2555
5 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 06 ต.ค. 2554
6 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 06 ต.ค. 2554
7 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน2554 โครงการขนาดกลาง  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 05 ต.ค. 2554
8 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน โครงการขนาดเล็ก  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 05 ต.ค. 2554
9 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2554  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 04 ส.ค. 2554
10 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2554  โครงการชลประทานเพชรบุรี 01 ส.ค. 2554
11 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (ขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 03 มิ.ย. 2554
12 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 (ขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 03 มิ.ย. 2554
13 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2554  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 01 มิ.ย. 2554
14 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนพฤษภาคม 2554  โครงการชลประทานเพชรบุรี 01 มิ.ย. 2554
15 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมีนาคม 2554  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 08 เม.ย. 2554
16 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนมีนาคม 2554 (โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 01 เม.ย. 2554
17 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนมีนาคม 2554 (โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 01 เม.ย. 2554
18 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือน มีนาคม 2554  โครงการชลประทานเพชรบุรี 31 มี.ค. 2554
19 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2554  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 10 ก.พ. 2554
20 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2554  โครงการชลประทานเพชรบุรี 04 ก.พ. 2554
21 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนมกราคม 2554 (โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 28 ม.ค. 2554
22 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนมกราคม 2554 (โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 28 ม.ค. 2554
23 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553  โครงการชลประทานเพชรบุรี 08 ธ.ค. 2553
24 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 30 พ.ย. 2553
25 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 (โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 24 พ.ย. 2553
26 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 (โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 24 พ.ย. 2553
27 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือน กันยายน 2553  โครงการชลประทานเพชรบุรี 29 ก.ย. 2553
28 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 24 ก.ย. 2553
29 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดกลาง) ประจำเดือนกันยายน 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 23 ก.ย. 2553
30 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดเล็ก) ประจำเดือนกันยายน 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 23 ก.ย. 2553
31 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553  โครงการชลประทานเพชรบุรี 04 ส.ค. 2553
32 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดเล็ก) ประจำเดือนกรกฏาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ค. 2553
33 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดกลาง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ค. 2553
34 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 22 ก.ค. 2553
35 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 17 มิ.ย. 2553
36 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 02 มิ.ย. 2553
37 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  โครงการชลประทานเพชรบุรี 02 มิ.ย. 2553
38 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน (โครงการชลประทานขนาดกลาง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 01 มิ.ย. 2553
39 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน (โครงการชลประทานขนาดเล็ก) ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 01 มิ.ย. 2553
40 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนประจำเดือน มีนาคม 2553  โครงการชลประทานเพชรบุรี 07 เม.ย. 2553
41 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมีนาคม 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 31 มี.ค. 2553
42 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดกลาง) ประจำเดือนมีนาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 30 มี.ค. 2553
43 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน(โครงการชลประทานขนาดเล็ก) ประจำเดือนมีนาคม 2553  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 30 มี.ค. 2553
44 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมีนาคม 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 18 มี.ค. 2553
45 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม2553(ปรับปรุง)  โครงการชลประทานเพชรบุรี 22 ก.พ. 2553
46 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2553  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 05 ก.พ. 2553
47 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2553(โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 02 ก.พ. 2553
48 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนมกราคม 2553(โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 02 ก.พ. 2553
49 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2552  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 04 ธ.ค. 2552
50 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552(โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 03 ธ.ค. 2552
51 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552(โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 03 ธ.ค. 2552
52 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน 2552(โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 15 ต.ค. 2552
53 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน 2552(โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 15 ต.ค. 2552
54 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน 2552(เรียน ผบร.14)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 15 ต.ค. 2552
55 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนตุลาคม 2552  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 14 ต.ค. 2552
56 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกันยายน 2552  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 30 ก.ย. 2552
57 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2552  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 19 ส.ค. 2552
58 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม2552(โครงการขนาดกลาง)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 11 ส.ค. 2552
59 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม2552(โครงการขนาดเล็ก)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 11 ส.ค. 2552
60 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2552(เรียน ผบร.ชป.14)  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 11 ส.ค. 2552
61 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือนในเขตสชป.14 ประจำเดือนพฤษภาคม2552 (เรียน อธช. ผ่าน รธบ.)  สำนักชลประทานที่ 14 31 ก.ค. 2552
62 ภาพรวมรายงานการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552  สำนักชลประทานที่ 14 03 ก.ค. 2552
63 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม2552 (link)  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 02 ก.ค. 2552
64 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม2552  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 26 มิ.ย. 2552
65 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ชป.เพชรบุรี_เพิ่มเติ่ม  โครงการชลประทานเพชรบุรี 17 มิ.ย. 2552
66 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552  โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 10 มิ.ย. 2552
67 รายงานผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552  โครงการชลประทานเพชรบุรี 04 มิ.ย. 2552
68 แบบฟอร์มประจำเดือนพฤษภาคม 2552  สำนักชลประทานที่ 14 01 มิ.ย. 2552