ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
15 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 14  

15 กรกฎาคม 2562 ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลของสำนักงานชลประทานที่ 14  

  20 มิถุนายน 2562 ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 14 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ 14  


   


พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

                ข่าวในพระราชกรณียกิจ
                ข่าวนโยบาย
                ข่าวการดำเนินงาน
                ข่าวกิจกรรม
          
                อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ KM
          
                รอบรั้วสำนักงานชลประทานที่ 14
                ข่าวจากสื่อมวลชน
               รายงาน
  1. รายงานและแบบฟอร์มใบอนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง(แบบ 3)  
  2. บันทึกข้อความ ขอรับการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
  3. บันทึกข้อความ ขอรับการตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
  4. สรุปบทเรียนผู้บริหารกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2556  
  5. รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สชป.14 ปี 2556  
               ผลงานวิจัย 
  1. ระบบติดตามงานสชป14....    
  2. ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันสำนักชลประทานที่14....    
  3. สร้างแผนที่เตือนภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง....    
  4. การประยุกต์ใช้google mapในงานชลประทาน....    
  5. เรือบังคับวิทยุเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ(เพชรนาวา)....    
  6. เครื่องเตือนภัยทางน้ำ(เพชรพยากรณ์)....    
  7. พยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้าANNs....    
  8. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการชลประทาน พื้นที่หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง...    
  9. MASTER PLAN งานพัฒนาชลประทานระดับไร่นาของโครงการในเขต สชป.14 (เดือน พ.ย.53)    
               หน่วยงานภายใน สชป.14


ส่วนวิศวกรรมบริหาร


ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ


ส่วนแผนงาน


ส่วนเครื่องจักรกล
               หน่วยงานในสังกัด สชป.14  

ส่งน้ำฯเพชรบุรี

ส่งน้ำฯปราณบุรี

ชลประทานเพชรบุรี

ชลประทานประจวบฯ

ชลประทานระนอง

โครงการก่อสร้าง14
               MULTIMEDIA สชป.14  
สารคดีชุด "อัครมหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน"
ตอน อ่านเก็บน้ำเขาเต่า
สารคดีชุด "อัครมหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน"
ตอน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์
สารคดีชุด "อัครมหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน"
ตอน อ่างเก็บน้ำยางชุม
สารคดีชุด "อัครมหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน"
ตอน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
วิดีทัศน์แนะนำสำนักงานชลประทานที่14 ( ภาค ภาษาไทย ) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
วิดีทัศน์แนะนำสำนักงานชลประทานที่14 ( ภาค English ) โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สารคดี"ประโยชน์สุขของแผ่นดิน" ตอนแก้มลิง...ปฏิบัติการรับมือสายฝน เครื่องบินบังคับ ตรวจสถานการณ์น้ำ
ศึกษาทัศน์ ตอน โครงการป้องกันน้ำท่วม จ.เพชรบุรี เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งการบริหารจัดการน้ำเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
สารคดี 1,460 จาก หัววัง-พนังตัก โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 ศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย    

Google สำนักงานชลประทานที่ 14
 
 
 

 

 

 สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
ผู้เข้าชมจำนวน  โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th

Blog counter counter easy hit