สำนักชลประทานที่ 14                                                                                                                           


   ลำดับ                                                              ชื่อเอกสาร                   วันที่ลงข้อมูล   เอกสาร
  1       แนวทางการปฏิบัติงานหัวข้อ "เรื่องน่ารู้ในการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง"      24 พฤศจิกายน 2553
  2        แบบการสำรวจระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักชลประทานที่ 14      24 พฤศจิกายน 2553
  3         สรุปข้อมูลการติดตั้ง "เพชรพยากรณ์" ที่โครงการชลประทานประจวบฯ      25 พฤศจิกายน 2553
               

   เว็บบอร์ด "เอกสารน่ารู้ในกรมชลประทาน"