คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 14 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
   ระหว่าง รธบ. และ ผส.ชป.14      (update 03/05/2560)

 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 14 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่าง ผส.ชป. 14 และ ผอ.โครงการในสังกัด     (update 16/05/2560)
            โครงการชลประทานเพชรบุรี
            โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
            โครงการชลประทานชุมพร
            โครงการชลประทานระนอง
            โครงการก่อสร้างที่ 14
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

    แบบฟอร์มรายงานคำรับรองรอบ 6 - 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (update 16/05/2560)
 
 
 

 

 

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)     (update 08/07/2560)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560)     (update 09/08/2560)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)    
(update 08/09/2560)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)   
(update 09/10/2560)

 
   

 

 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณเอกพล ฉิ้มพงษ์ (081-900-3966) หรือ คุณพิศิษฐ์ เผือกผ่อง (091-156-6106)
E-mail : rio14.single@gmail.com ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14

 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553