- คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 14 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
    ระหว่าง รธบ. และ ผส.ชป.14
     (update 30/03/59)
 
 
 
 
 
 
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 9 เดือน(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)      (update 11/07/59)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 10 เดือน(1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)      (update 10/08/59)
 
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 12 เดือน(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)      (update 10/10/59)

 

 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณเอกพล ฉิ้มพงษ์ (081-900-3966) หรือ คุณพิศิษฐ์ เผือกผ่อง (091-156-6106)
E-mail : rio14.single@gmail.com ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14

 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553