- แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง
        (update 27/02/56)

    สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 6 เดือน
(เอกสารแนบ) (update 17/04/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 7 เดือน
(เอกสารแนบ)(update 10/05/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 8 เดือน
(เอกสารแนบ)(update 07/06/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 9 เดือน
(update 10/07/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 10 เดือน
(update 09/08/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 11 เดือน
(update 09/09/56)
    - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
_รอบ 12 เดือน
(update 09/10/56)
    -ไฟล์ powerpoint การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2556..NEW
 
 
 
   
 
 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณมานพ ลิ้มทองใบ (032-825658-59 ต่อ 230) หรือ ศูนย์สารสนเทศ (032-825658-59 ต่อ 245)

 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553