- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ12 เดือน  (update 17/10/54)
 

-ตัวชี้วัด ชป29 รายงานจัดทำฐานข้อมูลอาคารชลประทานที่สำคัญด้วยเครื่อง GPS/126 แห่ง
(update 19/10/54)

  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ11 เดือน  (update 12/09/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ10 เดือน
  (update 06/07/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ 9 เดือน
  (update 06/07/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ 8 เดือน
  (update 10/06/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ 7 เดือน
  (update 10/05/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ 6 เดือน
   (update 11/04/54)
  - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554
_รอบ 5 เดือน
   (update 09/03/54)  - คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 14 ปี งบประมาณ พ.ศ.2554
    ระหว่าง รธบ. และ ผส.ชป.14
        (update 09/03/54)
  - คำอธิบายตัวชี้วัดและภาคผนวก คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2554 
  (update 09/06/54)
 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณจรัญ นาคทั่ง (032-825658-59 ต่อ 230) หรือ ศูนย์สารสนเทศ (032-825658-59 ต่อ 245)

 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553