รูปภาพ ชื่อสื่อประชาสัมพันธ์ วันที่
           ไวนิลค่านิยมติดทางเข้าประตู 2 สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลวิสัยทัศน์ติดทางเข้าประตู 1 สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิล109 ปี ติดทางเข้าประตู 1 สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลวัฒนธรรมกรมชลประทานติดทางเข้าประตู 1 สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลค่านิยมติดทางเข้าประตู 1 สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลขอให้เดินโดยสวัสดภาพติดหลังป้าย สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลวิสัยทัศน์ สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลค่านิยม สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           ไวนิลติดอาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 14 26 พฤษภาคม 2554
           โบชัวร์สำนักชลประทานที่ 14 11 พฤษภาคม 2554
           วีดีโอสำนักชลประทานที่ 14 11 พฤษภาคม 2554
           ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ 2554 สำนักชลประทานที่ 14 11 พฤษภาคม 2554
           ส.ค.ส.สวัสดีปีใหม่ 2553 สชป.14 11 พฤษภาคม 2553
7 สิงหาคม 2552
7 สิงหาคม 2552
7 สิงหาคม 2552
29 มิถุนายน 2551
29 มิถุนายน 2551
13 มิถุนายน 2551
 
 
 
 
                    26 มีนาคม 2552
                    26 มีนาคม 2552