วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม...อ่านต่อ23 - 08 - 20191473
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัว...อ่านต่อ23 - 08 - 20191472
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ23 - 08 - 20191471
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ23 - 08 - 20191470
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ23 - 08 - 20191469
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประมงอำเภอกุยบุ...อ่านต่อ22 - 08 - 20191468
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดอบรมการเรียนการสอน (Unit School) ปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ...อ่านต่อ22 - 08 - 20191467
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ22 - 08 - 20191466
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ม...อ่านต่อ22 - 08 - 20191465
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานงบประมาณ ปี 2562 โครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ22 - 08 - 20191464
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให...อ่านต่อ22 - 08 - 20191463
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายพล จันทร์เก...อ่านต่อ22 - 08 - 20191462
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ22 - 08 - 20191461
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ ...อ่านต่อ22 - 08 - 20191460
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน...อ่านต่อ22 - 08 - 20191459
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นายโสภ...อ่านต่อ22 - 08 - 20191458
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน...อ่านต่อ22 - 08 - 20191457
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191456
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทอ...อ่านต่อ21 - 08 - 20191455
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให...อ่านต่อ21 - 08 - 20191454
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 11.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให...อ่านต่อ21 - 08 - 20191453
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให...อ่านต่อ21 - 08 - 20191452
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191451
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191450
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191449
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.20น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมาย...อ่านต่อ21 - 08 - 20191448
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191447
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191446
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191445
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191444
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191443
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมา...อ่านต่อ21 - 08 - 20191442
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายใ...อ่านต่อ21 - 08 - 20191441
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายใ...อ่านต่อ21 - 08 - 20191440
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายใ...อ่านต่อ21 - 08 - 20191439
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายใ...อ่านต่อ21 - 08 - 20191438
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ20 - 08 - 20191437
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191436
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมรายงา...อ่านต่อ20 - 08 - 20191435
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191434
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191433
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191432
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นางปราณี สุพรรณชาติ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ, นางสาวอนันตา วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายการ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191431
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นาย...อ่านต่อ20 - 08 - 20191430
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสภาพพื้นที่และติดตามงานก่อสร้างโครงก...อ่านต่อ20 - 08 - 20191429
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ20 - 08 - 20191428
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ20 - 08 - 20191427
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ20 - 08 - 20191426
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 11.48 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้...อ่านต่อ20 - 08 - 20191425
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191424
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง, นายเจริญฤทธิ์ จันทิมาทร ปลัดอาวุโสอำเภอท่ายาง ร่วมกับนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโค...อ่านต่อ20 - 08 - 20191423
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ20 - 08 - 20191422
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 08 - 20191421
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.15 น. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 พร้อมด้วยคณะ, นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลปร...อ่านต่อ20 - 08 - 20191420
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดเพชรบุรีร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนั...อ่านต่อ20 - 08 - 20191419
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่างส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มอาสาสมัครชลปร...อ่านต่อ20 - 08 - 20191418
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ20 - 08 - 20191417
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการประมาณราคาค่า...อ่านต่อ20 - 08 - 20191416
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ20 - 08 - 20191415
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ20 - 08 - 20191414
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ20 - 08 - 20191413
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.50 น. นายสุนทร วาดวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และนายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ20 - 08 - 20191412
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิติภูมิ ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ20 - 08 - 20191411
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ20 - 08 - 20191410
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16 ตร...อ่านต่อ20 - 08 - 20191409
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191408
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191407
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191406
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้...อ่านต่อ19 - 08 - 20191405
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายพีระพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ19 - 08 - 20191404
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191403
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ19 - 08 - 20191402
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191401
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191400
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ19 - 08 - 20191399
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191398
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16...อ่านต่อ19 - 08 - 20191397
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์แล...อ่านต่อ19 - 08 - 20191396
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ฟักเขียว และนายสุทิน จันทร อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทานสาย 2 ตอนปลาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ19 - 08 - 20191395
วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ หลำทอง ประธานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทานดอนนาลุ่ม, รองประธานและอาสาสมัครชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ19 - 08 - 20191394
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ทำการถ่ายทอดองค์ความร...อ่านต่อ19 - 08 - 20191393
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ19 - 08 - 20191392
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ19 - 08 - 20191391
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส...อ่านต่อ19 - 08 - 20191390
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเป...อ่านต่อ19 - 08 - 20191389
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้ นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรั...อ่านต่อ19 - 08 - 20191388
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชัยยา โรงแ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191387
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประท...อ่านต่อ19 - 08 - 20191386
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานร...อ่านต่อ19 - 08 - 20191385
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงาน...อ่านต่อ19 - 08 - 20191384
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนัก...อ่านต่อ19 - 08 - 20191383
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191382
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 08 - 20191381
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่ง...อ่านต่อ19 - 08 - 20191380
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ19 - 08 - 20191379
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานงบประมาณ ปี 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 08 - 20191378
วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมป...อ่านต่อ19 - 08 - 20191377
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพรเจต ชัยสวัสดิ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้นำรถแบคโฮซึ่งได้รับก...อ่านต่อ19 - 08 - 20191376
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข...อ่านต่อ19 - 08 - 20191375
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายทรงพล หลิมวานิช ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมปร...อ่านต่อ16 - 08 - 20191374
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายกิติ สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...อ่านต่อ16 - 08 - 20191373
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ16 - 08 - 20191372
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่าศรี พนั...อ่านต่อ16 - 08 - 20191371
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่าศรี พนั...อ่านต่อ16 - 08 - 20191370
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ16 - 08 - 20191369
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ06 - 08 - 20191368
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนพพร จันทะนา เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191367
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานพร้อมถ่ายทอดข้...อ่านต่อ06 - 08 - 20191366
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191365
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ06 - 08 - 20191364
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ06 - 08 - 20191363
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ06 - 08 - 20191362
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191361
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ06 - 08 - 20191360
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191359
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้...อ่านต่อ06 - 08 - 20191358
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ06 - 08 - 20191357
วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191356
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191355
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าตรว...อ่านต่อ06 - 08 - 20191354
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกีด...อ่านต่อ06 - 08 - 20191353
วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191352
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191351
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิน...อ่านต่อ06 - 08 - 20191350
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ06 - 08 - 20191349
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ06 - 08 - 20191348
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไม้ผล 3 ชนิด ได้แก่ฝรั่งกิมจู ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะนาวแป้น) ใ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191347
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ, ประธาน และรองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191346
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5...อ่านต่อ06 - 08 - 20191345
วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191344
วันอังคาร ที่ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191343
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินง...อ่านต่อ06 - 08 - 20191342
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเรื่อง แผนการ...อ่านต่อ06 - 08 - 20191341
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แล...อ่านต่อ06 - 08 - 20191340
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีร...อ่านต่อ02 - 08 - 20191339
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการชลปร...อ่านต่อ01 - 08 - 20191338
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี...อ่านต่อ01 - 08 - 20191337
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้...อ่านต่อ01 - 08 - 20191336
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั...อ่านต่อ01 - 08 - 20191335
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ01 - 08 - 20191334
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ01 - 08 - 20191333
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.40 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ...อ่านต่อ01 - 08 - 20191332
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลป...อ่านต่อ01 - 08 - 20191331
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการป...อ่านต่อ01 - 08 - 20191330
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ01 - 08 - 20191329
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ01 - 08 - 20191328
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ชัย สุวรรณภูมิ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โคร...อ่านต่อ01 - 08 - 20191327
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายใ...อ่านต่อ01 - 08 - 20191326
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ01 - 08 - 20191325
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมงานฟิลเดย...อ่านต่อ01 - 08 - 20191324
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ...อ่านต่อ25 - 07 - 20191323
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ...อ่านต่อ25 - 07 - 20191322
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ25 - 07 - 20191321
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานก...อ่านต่อ25 - 07 - 20191320
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเ...อ่านต่อ24 - 07 - 20191319
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โคร...อ่านต่อ24 - 07 - 20191318
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ24 - 07 - 20191317
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ24 - 07 - 20191316
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินง...อ่านต่อ23 - 07 - 20191315
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ23 - 07 - 20191314
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ23 - 07 - 20191313
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำฝ่า...อ่านต่อ23 - 07 - 20191312
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ23 - 07 - 20191311
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทา...อ่านต่อ22 - 07 - 20191310
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โคร...อ่านต่อ22 - 07 - 20191309
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เข้าร่วมประชุมรายงา...อ่านต่อ22 - 07 - 20191308
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั...อ่านต่อ22 - 07 - 20191307
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ22 - 07 - 20191306
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เ...อ่านต่อ22 - 07 - 20191305
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “หน่...อ่านต่อ22 - 07 - 20191304
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ22 - 07 - 20191303
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ22 - 07 - 20191302
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวโศรยา เนียมสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการจั...อ่านต่อ19 - 07 - 20191301
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายใ...อ่านต่อ19 - 07 - 20191300
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ19 - 07 - 20191299
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ19 - 07 - 20191298
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ19 - 07 - 20191297
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 07 - 20191296
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191295
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ง...อ่านต่อ15 - 07 - 20191294
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191293
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191292
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191291
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั...อ่านต่อ15 - 07 - 20191290
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ15 - 07 - 20191289
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานถนน (Para Soil Cement) ของโครงการส่ง...อ่านต่อ15 - 07 - 20191288
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191287
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ส่งตัวแทน ทั้งหมด 10 คนได้มาเข้าร่ว...อ่านต่อ15 - 07 - 20191286
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นาย...อ่านต่อ15 - 07 - 20191285
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเรื่อง แผนก...อ่านต่อ15 - 07 - 20191284
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191283
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ15 - 07 - 20191282
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงาน...อ่านต่อ15 - 07 - 20191281
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้า...อ่านต่อ15 - 07 - 20191280
วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191279
วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ15 - 07 - 20191278
วันอังคาร ที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191277
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ15 - 07 - 20191276
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191275
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษ ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191274
วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิทยาพล ภู่ประเสริฐ ปลัดอำเภอสวี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่อง...อ่านต่อ15 - 07 - 20191273
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191272
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่...อ่านต่อ15 - 07 - 20191271
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ คลอง...อ่านต่อ15 - 07 - 20191270
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ15 - 07 - 20191269
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191268
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้...อ่านต่อ15 - 07 - 20191267
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนั...อ่านต่อ15 - 07 - 20191266
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191265
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191264
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191263
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191262
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ15 - 07 - 20191261
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ15 - 07 - 20191260
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ15 - 07 - 20191259
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักง...อ่านต่อ15 - 07 - 20191258
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงาน...อ่านต่อ15 - 07 - 20191257
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ15 - 07 - 20191256
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อม...อ่านต่อ15 - 07 - 20191255
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มอบหมายให้นายอุ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191254
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายช...อ่านต่อ15 - 07 - 20191253
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191252
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191251
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191250
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ15 - 07 - 20191249
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ15 - 07 - 20191248
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย หนูพ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191247
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2562 นายโกศล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่ร่วมกับ นายธนกาญจน...อ่านต่อ12 - 07 - 20191246
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ12 - 07 - 20191245
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.50 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ12 - 07 - 20191244
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ12 - 07 - 20191243
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ12 - 07 - 20191242
วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 นายบรรยง อินทมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทา...อ่านต่อ12 - 07 - 20191241
วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าต...อ่านต่อ12 - 07 - 20191240
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191239
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุท...อ่านต่อ12 - 07 - 20191238
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191237
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการเรียนการสอนถ่...อ่านต่อ12 - 07 - 20191236
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191235
วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่จาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ได้นำยุวชลกร จากโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) และ โรงเรีย...อ่านต่อ12 - 07 - 20191234
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191233
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191232
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่ม...อ่านต่อ12 - 07 - 20191231
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ย...อ่านต่อ12 - 07 - 20191230
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ12 - 07 - 20191229
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน แผนเตรียมค...อ่านต่อ12 - 07 - 20191228
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายกิติ สุนทรเสถียร ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วม...อ่านต่อ12 - 07 - 20191227
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นางสาววนิดา ทองรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน เข้าร่วมงานวั...อ่านต่อ12 - 07 - 20191226
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพรเจต ชัยสวัสดิ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ...อ่านต่อ12 - 07 - 20191225
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าตรว...อ่านต่อ12 - 07 - 20191224
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...อ่านต่อ12 - 07 - 20191223
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าตรว...อ่านต่อ12 - 07 - 20191222
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าตรว...อ่านต่อ12 - 07 - 20191221
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ12 - 07 - 20191220
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นา...อ่านต่อ12 - 07 - 20191219
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ12 - 07 - 20191218
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ12 - 07 - 20191217
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...อ่านต่อ12 - 07 - 20191216
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ12 - 07 - 20191215
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าห...อ่านต่อ12 - 07 - 20191214
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิน...อ่านต่อ12 - 07 - 20191213
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์...อ่านต่อ12 - 07 - 20191212
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ11 - 07 - 20191211
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ11 - 07 - 20191210
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ11 - 07 - 20191209
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้า...อ่านต่อ11 - 07 - 20191208
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้า...อ่านต่อ11 - 07 - 20191207
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้า...อ่านต่อ11 - 07 - 20191206
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ11 - 07 - 20191205
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให...อ่านต่อ11 - 07 - 20191204
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤ...อ่านต่อ11 - 07 - 20191203
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม “กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสั...อ่านต่อ11 - 07 - 20191202
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าห...อ่านต่อ11 - 07 - 20191201
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ11 - 07 - 20191200
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ11 - 07 - 20191199
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่...อ่านต่อ11 - 07 - 20191198
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่...อ่านต่อ11 - 07 - 20191197
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่...อ่านต่อ11 - 07 - 20191196
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ09 - 07 - 20191195
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191194
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191193
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191192
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191191
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191190
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191189
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ09 - 07 - 20191188
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน ...อ่านต่อ09 - 07 - 20191187
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่...อ่านต่อ09 - 07 - 20191186
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ได้รับแจ้งจากสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรีเรื่องมีบุคคลนำกระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำลงบ่อย...อ่านต่อ09 - 07 - 20191185
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ08 - 07 - 20191184
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร...อ่านต่อ08 - 07 - 20191183
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส...อ่านต่อ08 - 07 - 20191182
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้...อ่านต่อ08 - 07 - 20191181
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้...อ่านต่อ08 - 07 - 20191180
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 นายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอละแม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก อั...อ่านต่อ08 - 07 - 20191179
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ08 - 07 - 20191178
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ08 - 07 - 20191177
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ08 - 07 - 20191176
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ08 - 07 - 20191175
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ...อ่านต่อ08 - 07 - 20191174
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และ...อ่านต่อ08 - 07 - 20191173
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ08 - 07 - 20191172
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมการเรียนการสอน (Unit School) ปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขัน...อ่านต่อ08 - 07 - 20191171
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ04 - 07 - 20191170
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมงาน ...อ่านต่อ04 - 07 - 20191169
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ02 - 07 - 20191168
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ02 - 07 - 20191167
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ02 - 07 - 20191166
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ02 - 07 - 20191165
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ02 - 07 - 20191164
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ02 - 07 - 20191163
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายมณฑล สมคะเณย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมศูนย...อ่านต่อ02 - 07 - 20191162
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...อ่านต่อ02 - 07 - 20191161
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร” ครั้งที่...อ่านต่อ02 - 07 - 20191160
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิน...อ่านต่อ20 - 06 - 20191159
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์...อ่านต่อ20 - 06 - 20191158
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให...อ่านต่อ20 - 06 - 20191157
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่ง...อ่านต่อ20 - 06 - 20191156
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ20 - 06 - 20191155
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 06 - 20191154
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ20 - 06 - 20191153
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ20 - 06 - 20191152
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ20 - 06 - 20191151
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ20 - 06 - 20191150
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ20 - 06 - 20191149
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ20 - 06 - 20191148
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ บา...อ่านต่อ20 - 06 - 20191147
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ20 - 06 - 20191146
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. จัดทำความสะอาดที่ทำการฝ่าย/งานบริเวณที่ทำการโครงการชลประทาน...อ่านต่อ20 - 06 - 20191145
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191144
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191143
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191142
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนิติพร เจริญสุข นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมการดำเนิน...อ่านต่อ19 - 06 - 20191141
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสัมฤทธิ์ มาหนูพันธ์ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำสายใหญ่ 2, อาสาสมัครชลประทานร่วมกับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดก...อ่านต่อ19 - 06 - 20191140
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่ง...อ่านต่อ19 - 06 - 20191139
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส...อ่านต่อ19 - 06 - 20191138
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเน...อ่านต่อ19 - 06 - 20191137
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมาย...อ่านต่อ19 - 06 - 20191136
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191135
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “นิทรรศการครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 ปี” ระหว่างวันที่ 12 –...อ่านต่อ19 - 06 - 20191134
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ19 - 06 - 20191133
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191132
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191131
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักงา...อ่านต่อ19 - 06 - 20191130
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ19 - 06 - 20191129
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนั...อ่านต่อ19 - 06 - 20191128
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ19 - 06 - 20191127
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานเยี่ยมชมบูธนิท...อ่านต่อ19 - 06 - 20191126
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191125
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดงาน “โครงการจิตอาสาร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ พัฒนาคูคล...อ่านต่อ19 - 06 - 20191124
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที...อ่านต่อ19 - 06 - 20191123
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191122
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา เครื่องทิพย์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประสานกับฝ่ายสูบน้ำสำนักชลประทานที่ 14 นำเคร...อ่านต่อ19 - 06 - 20191121
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ19 - 06 - 20191120
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ19 - 06 - 20191119
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ ค...อ่านต่อ19 - 06 - 20191118
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให...อ่านต่อ18 - 06 - 20191117
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่...อ่านต่อ18 - 06 - 20191116
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให...อ่านต่อ18 - 06 - 20191115
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ18 - 06 - 20191114
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ18 - 06 - 20191113
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ18 - 06 - 20191112
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทาน...อ่านต่อ18 - 06 - 20191111
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ18 - 06 - 20191110
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ18 - 06 - 20191109
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ18 - 06 - 20191108
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ18 - 06 - 20191107
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ18 - 06 - 20191106
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา...อ่านต่อ18 - 06 - 20191105
วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ18 - 06 - 20191104
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ18 - 06 - 20191103
วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ10 - 06 - 20191102
วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ10 - 06 - 20191101
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ10 - 06 - 20191100
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ สาย...อ่านต่อ10 - 06 - 20191099
วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ10 - 06 - 20191098
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.50 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ10 - 06 - 20191097
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ10 - 06 - 20191096
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเ...อ่านต่อ10 - 06 - 20191095
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มชุมชนใกล้ทางน้ำแล...อ่านต่อ06 - 06 - 20191094
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ06 - 06 - 20191093
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ06 - 06 - 20191092
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ06 - 06 - 20191091
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ06 - 06 - 20191090
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ06 - 06 - 20191089
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ06 - 06 - 20191088
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านปร...อ่านต่อ06 - 06 - 20191087
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ05 - 06 - 20191086
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ05 - 06 - 20191085
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมชี้แนวเขตที่ดินกับเจ้...อ่านต่อ05 - 06 - 20191084
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ05 - 06 - 20191083
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ ธง...อ่านต่อ05 - 06 - 20191082
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุม กลุ่มผู้ใช้น้ำ ธง...อ่านต่อ05 - 06 - 20191081
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม...อ่านต่อ05 - 06 - 20191080
วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ04 - 06 - 20191079
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ04 - 06 - 20191078
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกี...อ่านต่อ04 - 06 - 20191077
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่ง...อ่านต่อ04 - 06 - 20191076
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ส่งตัวแทน ทั้งหมด 5 คนได้มาเข้าร่วมกิจ...อ่านต่อ04 - 06 - 20191075
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ04 - 06 - 20191074
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ31 - 05 - 20191073
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ31 - 05 - 20191072
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ31 - 05 - 20191071
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสม...อ่านต่อ31 - 05 - 20191070
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรั...อ่านต่อ31 - 05 - 20191069
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกันทำการจัดส่งหนังสือแจ้งแผนการส่งน้...อ่านต่อ31 - 05 - 20191068
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอก...อ่านต่อ31 - 05 - 20191067
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 (ภาคกลาง) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่...อ่านต่อ30 - 05 - 20191066
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย...อ่านต่อ30 - 05 - 20191065
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นขอ...อ่านต่อ30 - 05 - 20191064
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ30 - 05 - 20191063
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ30 - 05 - 20191062
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ30 - 05 - 20191061
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน...อ่านต่อ30 - 05 - 20191060
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนาย...อ่านต่อ30 - 05 - 20191059
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ30 - 05 - 20191058
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 / 25...อ่านต่อ30 - 05 - 20191057
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โค...อ่านต่อ30 - 05 - 20191056
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษ...อ่านต่อ30 - 05 - 20191055
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย วีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ30 - 05 - 20191054
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำการทำงานพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ30 - 05 - 20191053
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ30 - 05 - 20191052
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ30 - 05 - 20191051
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ30 - 05 - 20191050
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำฝ่...อ่านต่อ30 - 05 - 20191049
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ30 - 05 - 20191048
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลป...อ่านต่อ30 - 05 - 20191047
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่ง...อ่านต่อ30 - 05 - 20191046
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ30 - 05 - 20191045
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ30 - 05 - 20191044
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20191043
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายช...อ่านต่อ24 - 05 - 20191042
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี ช่วงโชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ ...อ่านต่อ24 - 05 - 20191041
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ24 - 05 - 20191040
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ24 - 05 - 20191039
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายศุชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ประชุมชี้แจงการประชา...อ่านต่อ24 - 05 - 20191038
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายสาญัณห์ รัตนดากุล ช่างฝือมือสนาม ช.3 ร่วมงาน field day อำเภอพะโต๊ะ ณ ที...อ่านต่อ24 - 05 - 20191037
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ24 - 05 - 20191036
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ24 - 05 - 20191035
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ24 - 05 - 20191034
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ24 - 05 - 20191033
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ24 - 05 - 20191032
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ24 - 05 - 20191031
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิติภูมิ ดอกจันทร์ เ...อ่านต่อ24 - 05 - 20191030
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ24 - 05 - 20191029
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.09 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม แ...อ่านต่อ24 - 05 - 20191028
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้จัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติ...อ่านต่อ24 - 05 - 20191027
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191026
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน...อ่านต่อ21 - 05 - 20191025
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191024
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191023
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ21 - 05 - 20191022
วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่...อ่านต่อ21 - 05 - 20191021
วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่...อ่านต่อ21 - 05 - 20191020
วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191019
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191018
วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ...อ่านต่อ21 - 05 - 20191017
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ21 - 05 - 20191016
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มาร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตราเนื่องในวันว...อ่านต่อ21 - 05 - 20191015
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ห้วหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ17 - 05 - 20191014
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ17 - 05 - 20191013
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร...อ่านต่อ17 - 05 - 20191012
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วม...อ่านต่อ16 - 05 - 20191011
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ16 - 05 - 20191010
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ16 - 05 - 20191009
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี...อ่านต่อ16 - 05 - 20191008
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีช...อ่านต่อ16 - 05 - 20191007
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ16 - 05 - 20191006
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพีรพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี ผู้ควบคุมงานขุดขยายคลองระบายน้ำ D.9 ร่วมกับ...อ่านต่อ16 - 05 - 20191005
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ16 - 05 - 20191004
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการ...อ่านต่อ16 - 05 - 20191003
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, นาย...อ่านต่อ16 - 05 - 20191002
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ16 - 05 - 20191001
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ16 - 05 - 20191000
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019999
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, นายอน...อ่านต่อ16 - 05 - 2019998
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน...อ่านต่อ16 - 05 - 2019997
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษ โ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019996
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019995
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019994
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ16 - 05 - 2019993
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกีดข...อ่านต่อ16 - 05 - 2019992
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ16 - 05 - 2019991
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019990
วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ16 - 05 - 2019989
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ16 - 05 - 2019988
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ16 - 05 - 2019987
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ16 - 05 - 2019986
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ16 - 05 - 2019985
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้...อ่านต่อ16 - 05 - 2019984
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ16 - 05 - 2019983
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ16 - 05 - 2019982
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่องร้องเรียนปัญห...อ่านต่อ14 - 05 - 2019981
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019980
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ14 - 05 - 2019979
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19...อ่านต่อ14 - 05 - 2019978
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019977
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อมพ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019976
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 (สัญจร) โดยมี นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี...อ่านต่อ14 - 05 - 2019975
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019974
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ14 - 05 - 2019973
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทค...อ่านต่อ14 - 05 - 2019972
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายม...อ่านต่อ14 - 05 - 2019971
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ14 - 05 - 2019970
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้...อ่านต่อ14 - 05 - 2019969
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ14 - 05 - 2019968
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019967
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ14 - 05 - 2019966
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019965
วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019964
วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019963
วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019962
วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019961
วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ14 - 05 - 2019960
วันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ14 - 05 - 2019959
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ14 - 05 - 2019958
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019957
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักง...อ่านต่อ14 - 05 - 2019956
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ และนายณ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019955
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ14 - 05 - 2019954
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน พนั...อ่านต่อ14 - 05 - 2019953
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่รวม...อ่านต่อ14 - 05 - 2019952
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019951
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ14 - 05 - 2019950
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย...อ่านต่อ14 - 05 - 2019949
วันที่ 17-30 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ14 - 05 - 2019948
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช...อ่านต่อ14 - 05 - 2019947
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019946
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ14 - 05 - 2019945
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายกิติ สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกล...อ่านต่อ14 - 05 - 2019944
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, นายศักดิ์...อ่านต่อ14 - 05 - 2019943
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทิพย์ สินเดิม ผู้ช่วย...อ่านต่อ14 - 05 - 2019942
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ14 - 05 - 2019941
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงา...อ่านต่อ14 - 05 - 2019940
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019939
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ14 - 05 - 2019938
วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้ นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง...อ่านต่อ14 - 05 - 2019937
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย...อ่านต่อ14 - 05 - 2019936
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี...อ่านต่อ14 - 05 - 2019935
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียง ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประท...อ่านต่อ14 - 05 - 2019934
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้...อ่านต่อ14 - 05 - 2019933
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการส...อ่านต่อ14 - 05 - 2019932
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษ โล...อ่านต่อ14 - 05 - 2019931
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย พวงมะลิ พ...อ่านต่อ14 - 05 - 2019930
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ10 - 05 - 2019929
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ10 - 05 - 2019928
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ10 - 05 - 2019927
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ10 - 05 - 2019926
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ08 - 05 - 2019925
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ08 - 05 - 2019924
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อ...อ่านต่อ08 - 05 - 2019923
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ08 - 05 - 2019922
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ08 - 05 - 2019921
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ08 - 05 - 2019920
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ08 - 05 - 2019919
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ08 - 05 - 2019918
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชุม...อ่านต่อ08 - 05 - 2019917
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ08 - 05 - 2019916
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน และวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย...อ่านต่อ08 - 05 - 2019915
วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม แล...อ่านต่อ08 - 05 - 2019914
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ และน...อ่านต่อ08 - 05 - 2019913
วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ08 - 05 - 2019912
วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ08 - 05 - 2019911
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ08 - 05 - 2019910
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูรณาการงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรี...อ่านต่อ08 - 05 - 2019909
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ08 - 05 - 2019908
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมานพน...อ่านต่อ08 - 05 - 2019907
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ08 - 05 - 2019906
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้ นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับป...อ่านต่อ08 - 05 - 2019905
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมประชุมกับกำนัน ...อ่านต่อ01 - 05 - 2019904
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ01 - 05 - 2019903
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ01 - 05 - 2019902
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิติภูมิ ดอกจันทร์...อ่านต่อ29 - 04 - 2019901
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ26 - 04 - 2019900
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ26 - 04 - 2019899
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ26 - 04 - 2019898
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ26 - 04 - 2019897
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 /256...อ่านต่อ26 - 04 - 2019896
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ...อ่านต่อ26 - 04 - 2019895
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรั...อ่านต่อ26 - 04 - 2019894
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ26 - 04 - 2019893
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ26 - 04 - 2019892
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พน...อ่านต่อ26 - 04 - 2019891
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงาน...อ่านต่อ26 - 04 - 2019890
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้าน...อ่านต่อ26 - 04 - 2019889
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ26 - 04 - 2019888
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นาย ธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิติภูมิ ดอกจันทร์ เจ้...อ่านต่อ25 - 04 - 2019887
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ น้อยเอียด...อ่านต่อ25 - 04 - 2019886
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019885
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ25 - 04 - 2019884
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ25 - 04 - 2019883
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ25 - 04 - 2019882
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ25 - 04 - 2019881
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้...อ่านต่อ25 - 04 - 2019880
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้...อ่านต่อ25 - 04 - 2019879
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมสำนัก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019878
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ น้อยเอ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019877
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษา...อ่านต่อ25 - 04 - 2019876
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ25 - 04 - 2019875
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายเฉลา คำพราย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลหน...อ่านต่อ25 - 04 - 2019874
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019873
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ25 - 04 - 2019872
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ25 - 04 - 2019871
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019870
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ25 - 04 - 2019869
วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ25 - 04 - 2019868
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักง...อ่านต่อ25 - 04 - 2019867
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจ์ คนึงคิด ห้วหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้...อ่านต่อ25 - 04 - 2019866
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019865
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ25 - 04 - 2019864
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตนันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ25 - 04 - 2019863
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ25 - 04 - 2019862
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019861
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้...อ่านต่อ25 - 04 - 2019860
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคี...อ่านต่อ25 - 04 - 2019859
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่...อ่านต่อ25 - 04 - 2019858
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนาย...อ่านต่อ25 - 04 - 2019857
วันพุธ ที่ 17 เมษายน เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019856
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019855
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝี...อ่านต่อ25 - 04 - 2019854
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019853
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่...อ่านต่อ25 - 04 - 2019852
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562 กรมชลประทานร่วมสืบสานประเพณีสง...อ่านต่อ25 - 04 - 2019851
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP)อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคี...อ่านต่อ25 - 04 - 2019850
วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์, นาย...อ่านต่อ25 - 04 - 2019849
วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจว...อ่านต่อ25 - 04 - 2019848
วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019847
วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562 กรมชลประทานร่วมสืบสานประเ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019846
วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562 กรมชลประทานร่วมสืบสานประเพณ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019845
วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019844
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ศูนย์โอทอป (OTOP) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจว...อ่านต่อ25 - 04 - 2019843
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562 กรมชลประทานร่วมสืบสานประเพณ...อ่านต่อ25 - 04 - 2019842
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการชลประทานชุมพรและหน่วยกู้ภัยสายชลชุมพร (เขตนาชะอัง) ได้จัดทำโครงการจุดบริการประชาชนช่วง...อ่านต่อ24 - 04 - 2019841
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 และค...อ่านต่อ24 - 04 - 2019840
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, เจ้าหน้าที่ฝ้ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ24 - 04 - 2019839
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำแล...อ่านต่อ24 - 04 - 2019838
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ24 - 04 - 2019837
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้...อ่านต่อ24 - 04 - 2019836
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ24 - 04 - 2019835
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้...อ่านต่อ24 - 04 - 2019834
วันที่ 9-11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่...อ่านต่อ24 - 04 - 2019833
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ห้วหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ24 - 04 - 2019832
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.10 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019831
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงานส่งน้ำทุกท...อ่านต่อ24 - 04 - 2019830
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่...อ่านต่อ24 - 04 - 2019829
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนวย ทองสุก ประธานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำกระจิวพัฒนา พร้อมอาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยกันบำรุงรักษากำจัดวัชพ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019828
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พน...อ่านต่อ24 - 04 - 2019827
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019826
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019825
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกีด...อ่านต่อ24 - 04 - 2019824
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019823
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ24 - 04 - 2019822
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019821
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019820
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019819
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ24 - 04 - 2019818
วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019817
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติก...อ่านต่อ24 - 04 - 2019816
วันที่ 1-5 เมษายน 2562 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่ง...อ่านต่อ24 - 04 - 2019815
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส...อ่านต่อ24 - 04 - 2019814
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายวุ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019813
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนัก...อ่านต่อ24 - 04 - 2019812
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ24 - 04 - 2019811
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ แล...อ่านต่อ24 - 04 - 2019810
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019809
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอ...อ่านต่อ24 - 04 - 2019808
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นา...อ่านต่อ24 - 04 - 2019807
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ23 - 04 - 2019806
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ23 - 04 - 2019805
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พน...อ่านต่อ23 - 04 - 2019804
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พ...อ่านต่อ23 - 04 - 2019803
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019802
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019801
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ22 - 04 - 2019800
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นา...อ่านต่อ22 - 04 - 2019799
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่...อ่านต่อ22 - 04 - 2019798
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัดิ์, นายพีระพ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019797
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ภาพบรรยากาศการประชุม การติดตามผลการดำเนินงานโดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง เป็นประธานในการประชุม ในเรื่อง จ้างก่อสร...อ่านต่อ22 - 04 - 2019796
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประช...อ่านต่อ22 - 04 - 2019795
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ชัย สุวรรณภูมิ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โครงการชลประ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019794
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019793
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช...อ่านต่อ22 - 04 - 2019792
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนัก...อ่านต่อ22 - 04 - 2019791
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบเ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019790
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ22 - 04 - 2019789
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ22 - 04 - 2019788
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จังหวัดกระบี่ จำนวน 45 คน มาทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019787
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ22 - 04 - 2019786
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการช...อ่านต่อ22 - 04 - 2019785
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูน...อ่านต่อ22 - 04 - 2019784
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019783
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร ชาวบ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งกระต่าย ตำบลยา...อ่านต่อ22 - 04 - 2019782
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายจักรกฤษ โล้...อ่านต่อ22 - 04 - 2019781
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส และนายมณฑล สมคะเณย์ วิศวกรช...อ่านต่อ22 - 04 - 2019780
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากนายพีระพล ทองเจิม พนัก...อ่านต่อ22 - 04 - 2019779
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกีด...อ่านต่อ22 - 04 - 2019778
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ฝ่...อ่านต่อ22 - 04 - 2019777
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ22 - 04 - 2019776
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019775
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019774
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ22 - 04 - 2019773
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019772
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ22 - 04 - 2019771
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ22 - 04 - 2019770
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ22 - 04 - 2019769
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2019768
วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2019767
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายธนากร โสวรรณ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ10 - 04 - 2019766
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแ...อ่านต่อ10 - 04 - 2019765
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายว...อ่านต่อ10 - 04 - 2019764
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา บุนนาค พนักงานทั่วไป...อ่านต่อ10 - 04 - 2019763
วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 04 - 2019762
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักงาน...อ่านต่อ10 - 04 - 2019761
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ10 - 04 - 2019760
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ10 - 04 - 2019759
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ10 - 04 - 2019758
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ10 - 04 - 2019757
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจรักษาราชการที่ 8 และ 9 ประชุมการตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการต...อ่านต่อ10 - 04 - 2019756
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี และประมงอำเภอกุยบุรี จัดกิจกรรมพบปะหารือ 3 ประสานหลัก ...อ่านต่อ10 - 04 - 2019755
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้า...อ่านต่อ10 - 04 - 2019754
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ10 - 04 - 2019753
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ10 - 04 - 2019752
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ10 - 04 - 2019751
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ10 - 04 - 2019750
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ10 - 04 - 2019749
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่ง...อ่านต่อ10 - 04 - 2019748
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ10 - 04 - 2019747
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ10 - 04 - 2019746
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 นางสาวโศรยา เนียมสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประเมินแปลงใหญ่เพื่อจัดชั้นคุ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019745
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตนันท์ เจริญจิตร์ พนั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019744
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงาน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019743
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงาน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019742
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาย ธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019741
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15...อ่านต่อ09 - 04 - 2019740
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019739
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019738
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝี...อ่านต่อ09 - 04 - 2019737
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019736
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019735
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019734
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมการเรียนการสอน (Unit School) ปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันรับฟังการอบรมถ่ายทอดวิช...อ่านต่อ09 - 04 - 2019733
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่...อ่านต่อ09 - 04 - 2019732
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวโศรยา เนียมสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประเมินแปลงใหญ่เพื่อจัดชั้นคุณภาพ ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019731
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “ห...อ่านต่อ09 - 04 - 2019730
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ09 - 04 - 2019729
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ09 - 04 - 2019728
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ09 - 04 - 2019727
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019726
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019725
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019724
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 06.40 น. นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3...อ่านต่อ09 - 04 - 2019723
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ09 - 04 - 2019722
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019721
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ09 - 04 - 2019720
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ09 - 04 - 2019719
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019718
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้า...อ่านต่อ09 - 04 - 2019717
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม เจ้าหน้าท...อ่านต่อ09 - 04 - 2019716
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019715
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ นายจำลอง สดแช่...อ่านต่อ09 - 04 - 2019714
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ09 - 04 - 2019713
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019712
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019711
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประท...อ่านต่อ09 - 04 - 2019710
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019709
วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ09 - 04 - 2019708
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019707
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู...อ่านต่อ09 - 04 - 2019706
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาคริต ชวนะเวช พนักงานส่งน้ำ ส2 ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทาน ในการขุดท่อส่งน้ำ 3 ซ้าย ซึ่งเป็นท่อชนิด GRP ขน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019705
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มอบหมายให้นายวุ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019704
วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019703
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019702
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019701
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.00น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019700
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019699
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ09 - 04 - 2019698
วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ09 - 04 - 2019697
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ09 - 04 - 2019696
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019695
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16...อ่านต่อ09 - 04 - 2019694
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ09 - 04 - 2019693
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานร่วมประเมินแปลงใหญ่เพื่อจัดชั...อ่านต่อ09 - 04 - 2019692
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019691
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน จัด...อ่านต่อ09 - 04 - 2019690
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชาคริต ช...อ่านต่อ09 - 04 - 2019689
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ09 - 04 - 2019688
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ09 - 04 - 2019687
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ09 - 04 - 2019686
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ09 - 04 - 2019685
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ05 - 04 - 2019684
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลง...อ่านต่อ05 - 04 - 2019683
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จัดประชุมกลุ่มบริหารการใช้น...อ่านต่อ05 - 04 - 2019682
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงาน...อ่านต่อ05 - 04 - 2019681
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2019680
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝี...อ่านต่อ05 - 04 - 2019679
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2019678
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2019677
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2019676
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019675
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019674
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019673
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำและผู้...อ่านต่อ05 - 04 - 2019672
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ05 - 04 - 2019671
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกี...อ่านต่อ05 - 04 - 2019670
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้...อ่านต่อ05 - 04 - 2019669
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประสานงานกับนายสำเริง คำพราย ผู้ให...อ่านต่อ05 - 04 - 2019668
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างบรรเทาอ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019667
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019666
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ05 - 04 - 2019665
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019664
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ05 - 04 - 2019663
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ05 - 04 - 2019662
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ05 - 04 - 2019661
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ05 - 04 - 2019660
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019659
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ03 - 04 - 2019658
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019657
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2019656
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019655
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2019654
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ03 - 04 - 2019653
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่...อ่านต่อ03 - 04 - 2019652
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019651
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ03 - 04 - 2019650
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ03 - 04 - 2019649
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019648
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019647
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ03 - 04 - 2019646
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16...อ่านต่อ03 - 04 - 2019645
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้...อ่านต่อ03 - 04 - 2019644
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ03 - 04 - 2019643
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019642
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทาน สาย 2 ตอนปลาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำแ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019641
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิทธิ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019640
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ \"ข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ\...อ่านต่อ03 - 04 - 2019639
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโค...อ่านต่อ03 - 04 - 2019638
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อรา...อ่านต่อ03 - 04 - 2019637
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2019636
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2019635
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019634
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนพพร จันทะนา พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019633
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019632
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ03 - 04 - 2019631
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้...อ่านต่อ03 - 04 - 2019630
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019629
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโค...อ่านต่อ03 - 04 - 2019628
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019627
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ03 - 04 - 2019626
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019625
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซนที...อ่านต่อ03 - 04 - 2019624
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019623
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ03 - 04 - 2019622
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนัก...อ่านต่อ03 - 04 - 2019621
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ03 - 04 - 2019620
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ03 - 04 - 2019619
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019618
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ03 - 04 - 2019617
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019616
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ03 - 04 - 2019615
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019614
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019613
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019612
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019611
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกี...อ่านต่อ03 - 04 - 2019610
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019609
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019608
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่งน้...อ่านต่อ03 - 04 - 2019607
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019606
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ03 - 04 - 2019605
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ03 - 04 - 2019604
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019603
วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ03 - 04 - 2019602
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019601
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2019600
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ03 - 04 - 2019599
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ03 - 04 - 2019598
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ29 - 03 - 2019597
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้...อ่านต่อ29 - 03 - 2019596
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ29 - 03 - 2019595
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ต้อนรับเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภั...อ่านต่อ29 - 03 - 2019594
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลป...อ่านต่อ29 - 03 - 2019593
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ29 - 03 - 2019592
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ29 - 03 - 2019591
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ29 - 03 - 2019590
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ28 - 03 - 2019589
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอ...อ่านต่อ28 - 03 - 2019588
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน...อ่านต่อ28 - 03 - 2019587
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019586
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019585
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคืด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที...อ่านต่อ28 - 03 - 2019584
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่างฝ...อ่านต่อ28 - 03 - 2019583
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ28 - 03 - 2019582
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ28 - 03 - 2019581
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่องค์กา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019580
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรถขุดที่ 6 และเจ้าหน้าท...อ่านต่อ28 - 03 - 2019579
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019578
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอ...อ่านต่อ28 - 03 - 2019577
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019576
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019575
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019574
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนรเศรษฐ์ สองทอ...อ่านต่อ28 - 03 - 2019573
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป...อ่านต่อ28 - 03 - 2019572
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นา...อ่านต่อ28 - 03 - 2019571
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ประชุมในเรื่องงานเพิ่มความจุอ่างเก็บ...อ่านต่อ28 - 03 - 2019570
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019569
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ27 - 03 - 2019568
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ27 - 03 - 2019567
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ27 - 03 - 2019566
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ27 - 03 - 2019565
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ27 - 03 - 2019564
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019563
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019562
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019561
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่...อ่านต่อ27 - 03 - 2019560
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย พวงมะลิ พนักง...อ่านต่อ27 - 03 - 2019559
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่ง...อ่านต่อ27 - 03 - 2019558
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี, สำนักงานตรวจบัญ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019557
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ27 - 03 - 2019556
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนัก...อ่านต่อ27 - 03 - 2019555
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019554
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในรอบเ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019553
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ต...อ่านต่อ27 - 03 - 2019552
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019551
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถย...อ่านต่อ27 - 03 - 2019550
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่...อ่านต่อ27 - 03 - 2019549
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019548
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่...อ่านต่อ27 - 03 - 2019547
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ27 - 03 - 2019546
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส...อ่านต่อ27 - 03 - 2019545
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักง...อ่านต่อ27 - 03 - 2019544
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่...อ่านต่อ27 - 03 - 2019543
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนัก...อ่านต่อ26 - 03 - 2019542
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ26 - 03 - 2019541
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่าง...อ่านต่อ26 - 03 - 2019540
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ดูงาน ของคณะทำงานภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย: โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระ...อ่านต่อ26 - 03 - 2019539
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ภาพบรรยากาศการประชุม คณะทำงานภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย: โครงการนำร่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสต...อ่านต่อ26 - 03 - 2019538
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยก...อ่านต่อ26 - 03 - 2019537
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมด้วย นายนักรบ ณ ถ...อ่านต่อ20 - 03 - 2019536
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2019535
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2019534
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2019533
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสัญจร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ต...อ่านต่อ20 - 03 - 2019532
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดสิ่งกีด...อ่านต่อ20 - 03 - 2019531
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ20 - 03 - 2019530
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใน...อ่านต่อ20 - 03 - 2019529
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ19 - 03 - 2019528
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ19 - 03 - 2019527
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18...อ่านต่อ19 - 03 - 2019526
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ19 - 03 - 2019525
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16...อ่านต่อ19 - 03 - 2019524
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่...อ่านต่อ19 - 03 - 2019523
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่...อ่านต่อ19 - 03 - 2019522
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับ...อ่านต่อ19 - 03 - 2019521
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ...อ่านต่อ19 - 03 - 2019520
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ19 - 03 - 2019519
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู...อ่านต่อ19 - 03 - 2019518
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2019517
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประชุมรายงานสถานการณ์น้...อ่านต่อ19 - 03 - 2019516
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ06 - 03 - 2019515
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงาน...อ่านต่อ06 - 03 - 2019514
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงาน...อ่านต่อ06 - 03 - 2019513
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ06 - 03 - 2019512
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้...อ่านต่อ06 - 03 - 2019511
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ06 - 03 - 2019510
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงก...อ่านต่อ06 - 03 - 2019509
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับป...อ่านต่อ06 - 03 - 2019508
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายเสริฐศักดิ์ ฝูงกลิ่น ผู้แทน...อ่านต่อ06 - 03 - 2019507
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019506
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ05 - 03 - 2019505
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019504
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ05 - 03 - 2019503
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ05 - 03 - 2019502
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019501
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ05 - 03 - 2019500
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มอบหมายให้นายอุ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019499
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ05 - 03 - 2019498
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลา คำพราย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านแคใหญ่ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครชลประทานกลุ่มกระจิวพัฒ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019497
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดประชุมโดยมีนายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นประธานใน...อ่านต่อ05 - 03 - 2019496
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรีชา ช่า...อ่านต่อ05 - 03 - 2019495
วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019494
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พ...อ่านต่อ05 - 03 - 2019493
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจัญ สว่างศร...อ่านต่อ05 - 03 - 2019492
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ05 - 03 - 2019491
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงา...อ่านต่อ05 - 03 - 2019490
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ05 - 03 - 2019489
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญท...อ่านต่อ05 - 03 - 2019488
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจา...อ่านต่อ05 - 03 - 2019487
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่ง...อ่านต่อ28 - 02 - 2019486
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงา...อ่านต่อ28 - 02 - 2019485
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนัก...อ่านต่อ28 - 02 - 2019484
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย พ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019483
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ28 - 02 - 2019482
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ28 - 02 - 2019481
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ28 - 02 - 2019480
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019479
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019478
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พน...อ่านต่อ28 - 02 - 2019477
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับ นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ28 - 02 - 2019476
วันพุธ ที่ 27 กุมกาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ28 - 02 - 2019475
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019474
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอบ้านลาด, สำนักงานตรวจบัญ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019473
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ28 - 02 - 2019472
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้...อ่านต่อ28 - 02 - 2019471
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่...อ่านต่อ28 - 02 - 2019470
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอบ้านลาด, สำนักงานตรวจ...อ่านต่อ28 - 02 - 2019469
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส...อ่านต่อ28 - 02 - 2019468
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ28 - 02 - 2019467
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่ง...อ่านต่อ28 - 02 - 2019466
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้...อ่านต่อ27 - 02 - 2019465
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนั...อ่านต่อ27 - 02 - 2019464
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนั...อ่านต่อ27 - 02 - 2019463
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ27 - 02 - 2019462
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ27 - 02 - 2019461
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ27 - 02 - 2019460
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ27 - 02 - 2019459
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ27 - 02 - 2019458
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ27 - 02 - 2019457
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร...อ่านต่อ27 - 02 - 2019456
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เจ้าหน้าท...อ่านต่อ27 - 02 - 2019455
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญ...อ่านต่อ27 - 02 - 2019454
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล...อ่านต่อ27 - 02 - 2019453
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี...อ่านต่อ27 - 02 - 2019452
วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบป...อ่านต่อ27 - 02 - 2019451
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ...อ่านต่อ27 - 02 - 2019450
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ26 - 02 - 2019449
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ26 - 02 - 2019448
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ26 - 02 - 2019447
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์...อ่านต่อ26 - 02 - 2019446
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ25 - 02 - 2019445
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ25 - 02 - 2019444
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจัน...อ่านต่อ25 - 02 - 2019443
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงาน...อ่านต่อ25 - 02 - 2019442
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ25 - 02 - 2019441
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019440
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ25 - 02 - 2019439
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส...อ่านต่อ25 - 02 - 2019438
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนั...อ่านต่อ25 - 02 - 2019437
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมพิจารณาแผนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง...อ่านต่อ25 - 02 - 2019436
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019435
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงานส่งน...อ่านต่อ25 - 02 - 2019434
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019433
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019432
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ25 - 02 - 2019431
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ25 - 02 - 2019430
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตา...อ่านต่อ25 - 02 - 2019429
วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019428
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์...อ่านต่อ25 - 02 - 2019427
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพ...อ่านต่อ25 - 02 - 2019426
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานของพน...อ่านต่อ25 - 02 - 2019425
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019424
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิเชียร ภู่สวัสดิ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019423
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ23 - 02 - 2019422
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ23 - 02 - 2019421
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ23 - 02 - 2019420
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019419
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ, อาสาส...อ่านต่อ23 - 02 - 2019418
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายเฉลิมเกียรติ ไกรจักร, นายสายั...อ่านต่อ23 - 02 - 2019417
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิน...อ่านต่อ23 - 02 - 2019416
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักง...อ่านต่อ23 - 02 - 2019415
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019414
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019413
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ชัย พวงมะ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019412
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดประจ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019411
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ23 - 02 - 2019410
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอ...อ่านต่อ23 - 02 - 2019409
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดอบรมตามโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) ณ เขื่อนแก่งกระจาน...อ่านต่อ22 - 02 - 2019408
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ22 - 02 - 2019407
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ22 - 02 - 2019406
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสาน...อ่านต่อ22 - 02 - 2019405
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019404
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่ง...อ่านต่อ22 - 02 - 2019403
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมกาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมา...อ่านต่อ22 - 02 - 2019402
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ22 - 02 - 2019401
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชล...อ่านต่อ22 - 02 - 2019400
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจัน...อ่านต่อ22 - 02 - 2019399
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019398
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ด...อ่านต่อ22 - 02 - 2019397
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ22 - 02 - 2019396
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019395
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ22 - 02 - 2019394
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (...อ่านต่อ22 - 02 - 2019393
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019392
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงา...อ่านต่อ22 - 02 - 2019391
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงา...อ่านต่อ22 - 02 - 2019390
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานส่...อ่านต่อ22 - 02 - 2019389
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019388
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019387
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019386
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้า...อ่านต่อ22 - 02 - 2019385
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุม เรื่อง แ...อ่านต่อ22 - 02 - 2019384
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วย นายพนม เสือมา...อ่านต่อ22 - 02 - 2019383
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...อ่านต่อ22 - 02 - 2019382
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ที่ปรึกษาโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู...อ่านต่อ21 - 02 - 2019381
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ21 - 02 - 2019380
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ21 - 02 - 2019379
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019378
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019377
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน...อ่านต่อ21 - 02 - 2019376
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสด...อ่านต่อ21 - 02 - 2019375
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ21 - 02 - 2019374
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ21 - 02 - 2019373
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดส...อ่านต่อ21 - 02 - 2019372
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019371
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงาน...อ่านต่อ21 - 02 - 2019370
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงา...อ่านต่อ21 - 02 - 2019369
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงา...อ่านต่อ21 - 02 - 2019368
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ21 - 02 - 2019367
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน...อ่านต่อ21 - 02 - 2019366
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่ง...อ่านต่อ21 - 02 - 2019365
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรี...อ่านต่อ21 - 02 - 2019364
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ กรปรี...อ่านต่อ21 - 02 - 2019363
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019362
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการช...อ่านต่อ21 - 02 - 2019361
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019360
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โ...อ่านต่อ21 - 02 - 2019359
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้...อ่านต่อ21 - 02 - 2019358
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้...อ่านต่อ21 - 02 - 2019357
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประชุมรายงานสถานก...อ่านต่อ21 - 02 - 2019356