วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักง...อ่านต่อ25 - 04 - 2018880
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถ...อ่านต่อ25 - 04 - 2018879
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018878
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหาร สาย 2 ตอนปลาย พร้อมผู้ใช้น้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018877
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ24 - 04 - 2018876
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำนินการกำจัดผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำท่าตะเภา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น...อ่านต่อ18 - 04 - 2018875
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศักดิ์สิน แก้วหนูหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงกา...อ่านต่อ18 - 04 - 2018874
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.09 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ18 - 04 - 2018873
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ18 - 04 - 2018872
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.08 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ18 - 04 - 2018871
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018870
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018869
วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018868
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018867
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018866
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018865
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018864
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018863
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกใ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018862
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018861
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวัน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018860
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018859
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018858
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018857
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งเวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการที่จุดบริการประชาชนศูนย์โอทอปปราณบุรี ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018856
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ติดตามการส่งน้ำในรอบเวรช่วงวันที่ 10-13 เมษา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018855
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสถานการณ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018854
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018853
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018852
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018851
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นาอุกฤฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประทานในการประชุมคณะทำงานจัดการชลประทาน คลองท่าแซะ คลองรับร่อ และ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018850
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมร พร้อมหัวหน้าฝ่ายต่าง ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018849
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับร...อ่านต่อ17 - 04 - 2018848
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ17 - 04 - 2018847
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018846
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018845
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018844
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่าศรี พนักงานส่งน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018843
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซน 4 ติดต...อ่านต่อ17 - 04 - 2018842
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018841
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018840
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิเชียร ภู่เจริญ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018839
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018838
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018837
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018836
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018835
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018834
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงว...อ่านต่อ17 - 04 - 2018833
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน \"โครงการคลินิกเกษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018832
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018831
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018830
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายอุดมวิทย์ เกตุศรี บริเวณคลองส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018829
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018828
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018827
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018826
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018825
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 21 ติดตามผลกา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018824
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018823
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018822
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018821
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ17 - 04 - 2018820
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018819
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ818
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ11 - 04 - 2018817
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 วางแผนการ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018816
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.03 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018815
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018814
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018813
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018812
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ11 - 04 - 2018811
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงรับบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีประชุม conference สถานการณ์น...อ่านต่อ11 - 04 - 2018810
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018809
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดต...อ่านต่อ11 - 04 - 2018808
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.41 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018807
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018806
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักส...อ่านต่อ11 - 04 - 2018805
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำแ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018804
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการทำนบดิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018803
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ11 - 04 - 2018802
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018801
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนัก...อ่านต่อ11 - 04 - 2018800
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ11 - 04 - 2018799
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ11 - 04 - 2018798
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018797
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018796
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018795
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018794
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018793
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายห้วย...อ่านต่อ10 - 04 - 2018792
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายสายัณห์ รัตนดากุล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมประชุมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม...อ่านต่อ10 - 04 - 2018791
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018790
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงาน...อ่านต่อ10 - 04 - 2018789
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018788
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018787
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018786
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.27 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 04 - 2018785
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018784
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาค...อ่านต่อ10 - 04 - 2018783
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ10 - 04 - 2018782
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าท...อ่านต่อ10 - 04 - 2018781
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018780
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018779
วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่ง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018778
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018777
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018776
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018775
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018774
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018773
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018772
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018771
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงาน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018770
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 14.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018769
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018768
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018767
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.56 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายบุญชู ทนยิ้ม บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018766
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018765
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018764
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018763
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018762
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018761
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018760
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018759
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018758
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018757
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมพร้อมด้วย พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร...อ่านต่อ05 - 04 - 2018756
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018755
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018754
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018753
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู...อ่านต่อ05 - 04 - 2018752
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018751
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ05 - 04 - 2018750
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018749
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื...อ่านต่อ05 - 04 - 2018748
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายกิติ สุนทรเสถียร ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018747
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018746
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018745
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018744
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีอมอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018743
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018742
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018741
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นายยงยุทธ จุลานนท์ผู้อำนวยการโครงกา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018740
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018739
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ04 - 04 - 2018738
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018737
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018736
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018735
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายภูริวัฒน์ สุขราม หัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟที่ชำรุด บริเวณหน้าที่ทำการอาคารสื่อสารโครง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018734
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารฯ คลอง 52...อ่านต่อ03 - 04 - 2018733
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสู...อ่านต่อ03 - 04 - 2018732
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018731
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ03 - 04 - 2018730
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018729
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018728
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018727
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ03 - 04 - 2018726
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018725
วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ03 - 04 - 2018724
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ03 - 04 - 2018723
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018722
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018721
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018720
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018719
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018718
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ03 - 04 - 2018717
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018716
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้า...อ่านต่อ03 - 04 - 2018715
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018714
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื...อ่านต่อ713
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ02 - 04 - 2018712
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ02 - 04 - 2018711
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ02 - 04 - 2018710
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร...อ่านต่อ02 - 04 - 2018709
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมเสวนาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018708
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคงานอาบน้ำแร่แลระนอง ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018707
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย ทองปล้อง พ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018706
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018705
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ30 - 03 - 2018704
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018703
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018702
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ30 - 03 - 2018701
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ30 - 03 - 2018700
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.36 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018699
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.46 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018698
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018697
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 03 - 2018696
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018695
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018694
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนัก...อ่านต่อ30 - 03 - 2018693
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018692
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018691
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018690
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.53 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018689
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018688
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018687
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ30 - 03 - 2018686
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018685
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018684
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอุทิศ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018683
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันต์ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงฝายร้องขอให้ปร...อ่านต่อ30 - 03 - 2018682
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายก้าน หลักสี่ พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018681
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงา...อ่านต่อ30 - 03 - 2018680
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018679
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน...อ่านต่อ678
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาองค...อ่านต่อ29 - 03 - 2018677
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแ...อ่านต่อ29 - 03 - 2018676
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายพนม เสือมาก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายช่างกล ...อ่านต่อ29 - 03 - 2018675
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส และนายไพโรจน์ น้อยเอียด นา...อ่านต่อ29 - 03 - 2018674
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โครงการชลประทานร...อ่านต่อ29 - 03 - 2018673
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองพร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ29 - 03 - 2018672
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร โครงการเดินตามรอยเท้า...อ่านต่อ29 - 03 - 2018671
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้มอบหมายให้นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง...อ่านต่อ29 - 03 - 2018670
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเลิศพรไชย ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2...อ่านต่อ29 - 03 - 2018669
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลปร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018668
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอานัติ วิเศษรจนา ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใ...อ่านต่อ667
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018666
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ28 - 03 - 2018665
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018664
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018663
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 12.13 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018662
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018661
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018660
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ28 - 03 - 2018659
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018658
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงสถานก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018657
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018656
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018655
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ28 - 03 - 2018654
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018653
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018652
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018651
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำ (Coaching) ติดตาม (Monitoring) และประสานงาน (Coo...อ่านต่อ27 - 03 - 2018650
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายศิริชัย อ่อนสกล หัวหน้า...อ่านต่อ27 - 03 - 2018649
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูน...อ่านต่อ27 - 03 - 2018648
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมประชุม conference สถาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018647
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส และนายไพโรจน์ น้อยเอียด ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018646
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018645
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีร...อ่านต่อ26 - 03 - 2018644
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018643
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018642
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018641
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018640
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018639
วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.42 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018638
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018637
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018636
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018635
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018634
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018633
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018632
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ631
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018630
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018629
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018628
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายชาคริต ชวนะเวช พนักงานส่งน้...อ่านต่อ26 - 03 - 2018627
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018626
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018625
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018624
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018623
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.10 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018622
วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018621
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018620
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.04 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018619
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018618
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018617
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018616
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018615
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนพพร จันทะนา พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018614
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018613
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018612
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.38 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่ง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018611
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018610
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018609
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามกา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018608
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 07.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018607
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมพูดคุยกับนายสำอาง วงค์ดำเนิน ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018606
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018605
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ณ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018604
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018603
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่...อ่านต่อ26 - 03 - 2018602
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018601
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018600
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ23 - 03 - 2018599
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018598
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ23 - 03 - 2018597
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018596
วันที่ 9 - 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ23 - 03 - 2018595
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018594
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ23 - 03 - 2018593
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018592
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.22 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018591
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018590
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ23 - 03 - 2018589
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ23 - 03 - 2018588
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018587
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงานส...อ่านต่อ23 - 03 - 2018586
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018585
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018584
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018583
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018582
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ22 - 03 - 2018581
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 ได้รับมอบหมายจาก นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018580
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.46 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตาม...อ่านต่อ22 - 03 - 2018579
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ22 - 03 - 2018578
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018577
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018576
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018575
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018574
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018573
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018572
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แล...อ่านต่อ22 - 03 - 2018571
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม...อ่านต่อ22 - 03 - 2018570
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร และพบปะเกษตรกร โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018569
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018568
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประท...อ่านต่อ22 - 03 - 2018567
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร...อ่านต่อ22 - 03 - 2018566
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.19 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงาน / ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีบวงสร...อ่านต่อ21 - 03 - 2018565
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ21 - 03 - 2018564
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018563
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 1 ราย พื...อ่านต่อ20 - 03 - 2018562
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018561
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018560
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018559
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018558
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โค...อ่านต่อ20 - 03 - 2018557
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018556
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018555
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018554
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018553
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018552
วันที่ 15-19 มีนาคม 2561 เวลา 14.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018551
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018550
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018549
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018548
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018547
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.06 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018546
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.12 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018545
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018544
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ20 - 03 - 2018543
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018542
วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ18 - 03 - 2018541
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ17 - 03 - 2018540
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ17 - 03 - 2018539
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ17 - 03 - 2018538
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ17 - 03 - 2018537
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นาย ณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ17 - 03 - 2018536
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ร่วม...อ่านต่อ17 - 03 - 2018535
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายทองพูน ดอ...อ่านต่อ17 - 03 - 2018534
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018533
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018532
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018531
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018530
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018529
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารกา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018528
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018527
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018526
วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร...อ่านต่อ20 - 03 - 2018525
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018524
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018523
วันวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมต...อ่านต่อ20 - 03 - 2018522
วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018521
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018520
วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018519
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018518
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018517
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018516
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018515
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018514
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018513
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018512
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.37 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018511
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018510
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018509
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018508
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนิน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018507
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่ว...อ่านต่อ20 - 03 - 2018506
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018505
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018504
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่ว...อ่านต่อ20 - 03 - 2018503
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018502
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018501
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018500
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.58 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018499
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018498
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018497
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิเชียร ภู่เจริญ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018496
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 เวลา 12.21 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018495
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่งศรี พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018494
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ซ่อมแซมบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018493
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018492
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.39 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018491
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018490
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ต...อ่านต่อ20 - 03 - 2018489
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.34 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018488
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก), นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018487
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018486
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018485
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018484
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018483
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018482
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ สวัสดิกรรณ พนักงานส่งน้ำโซน 27แ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018481
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018480
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018479
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018478
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018477
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018476
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคล...อ่านต่อ20 - 03 - 2018475
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตาม...อ่านต่อ20 - 03 - 2018474
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อทำการ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018473
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชกา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018472
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ-...อ่านต่อ20 - 03 - 2018471
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายวินัย แทนคุณ เกษตรอำเภอกุยบ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018470
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรี...อ่านต่อ20 - 03 - 2018469
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และ นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018468
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้า...อ่านต่อ20 - 03 - 2018467
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018466
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018465
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018464
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018463
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018462
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.19 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018461
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.08 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018460
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018459
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018458
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย ณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018457
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำเพชรบุรี มอบหมายให้นายประกิจ เจริญจิตร์ พนักงานการเกษต...อ่านต่อ19 - 03 - 2018456
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ. สวัสดิ์กรรณพนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018455
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประกิจ เจริญจิตร์ พ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018454
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018453
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่งศรี พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018452
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018451
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018450
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018449
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018448
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.13 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย น...อ่านต่อ19 - 03 - 2018447
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.09 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018446
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018445
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018444
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ19 - 03 - 2018443
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตนันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018442
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาปร...อ่านต่อ19 - 03 - 2018441
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018440
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ19 - 03 - 2018439
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ19 - 03 - 2018438
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018437
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018436
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018435
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางศันสนีย์ แต้ฮวง ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018434
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018433
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ19 - 03 - 2018432
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทิพย์ สินเดิม ผู้ช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018431
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018430
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018429
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018428
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018427
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย ณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018426
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ19 - 03 - 2018425
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018424
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018423
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018422
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 9 พบปะพูดคุยสภากาแฟชุมช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018421
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018420
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018419
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู้ช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018418
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018417
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาป...อ่านต่อ19 - 03 - 2018416
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018415
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018414
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารอ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018413
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018412
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018411
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018410
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018409
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ408
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ19 - 03 - 2018407
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018406
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018405
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018404
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ19 - 03 - 2018403
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ19 - 03 - 2018402
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018401
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 และนาย...อ่านต่อ16 - 03 - 2018400
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018399
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018398
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018397
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงานป...อ่านต่อ16 - 03 - 2018396
วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018395
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018394
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018393
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018392
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018391
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู...อ่านต่อ16 - 03 - 2018390
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงาน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018389
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018388
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018387
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018386
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018385
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่...อ่านต่อ16 - 03 - 2018384
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ16 - 03 - 2018383
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018382
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018381
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018380
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018379
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018378
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018377
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018376
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018375
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15...อ่านต่อ16 - 03 - 2018374
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล ออกตรวจสอบพื้นที่กา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018373
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018372
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018371
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018370
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018369
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ16 - 03 - 2018368
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018367
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018366
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ15 - 03 - 2018365
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018364
วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ15 - 03 - 2018363
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018362
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ15 - 03 - 2018361
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13 - 14 ตรวจเยี่ยมเกษ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018360
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018359
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ15 - 03 - 2018358
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ15 - 03 - 2018357
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ15 - 03 - 2018356
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018355
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018354
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018353
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018352
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018351
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ15 - 03 - 2018350
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้า...อ่านต่อ15 - 03 - 2018349
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงกา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018348
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018347
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018346
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018345
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018344
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้ารับฟังการเรียนการ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018343
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018342
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018341
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018340
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018339
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018338
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018337
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018336
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วย...อ่านต่อ15 - 03 - 2018335
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายสมศักดิ์ เมืองล...อ่านต่อ15 - 03 - 2018334
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเข้...อ่านต่อ15 - 03 - 2018333
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายคลองหินใส อัน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018332
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์...อ่านต่อ15 - 03 - 2018331
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018330
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018329
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018328
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมชาย รากทอง พนักงานร...อ่านต่อ15 - 03 - 2018327
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018326
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พนักงา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018325
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018324
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและแจกเอกสารเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสู...อ่านต่อ15 - 03 - 2018323
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 1 ราย คือ นา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018322
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานขุดลอก...อ่านต่อ15 - 03 - 2018321
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018320
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าท...อ่านต่อ15 - 03 - 2018319
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ทำการติดตามสถ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018318
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018317
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018316
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018315
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018314
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่ง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018313
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส...อ่านต่อ15 - 03 - 2018312
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018311
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018310
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชัยยุทธ วงค์พานิ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018309
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตร บริเวณ กม....อ่านต่อ15 - 03 - 2018308
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018307
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018306
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารการจัดกา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018305
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018304
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018303
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญ สวัสดิกรรณ พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018302
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่า...อ่านต่อ15 - 03 - 2018301
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018300
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018299
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื...อ่านต่อ15 - 03 - 2018298
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018297
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประช...อ่านต่อ15 - 03 - 2018296
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประช...อ่านต่อ15 - 03 - 2018295
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018294
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาภาค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018293
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการทำนบดินคลองกระ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018292
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนระดับตำบล ตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018291
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมป...อ่านต่อ15 - 03 - 2018290
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรร...อ่านต่อ14 - 03 - 2018289
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ06 - 03 - 2018288
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ตรวจเ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018287
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 8 ตรวจเ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018286
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนัก...อ่านต่อ06 - 03 - 2018285
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018284
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำอาง วงค์ดำเนิน ประธานกลุ่มบริหารฯ บ่อลาว-หนองหว้า พร้อมเกษตรในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร่ว...อ่านต่อ06 - 03 - 2018283
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018282
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018281
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายนิพน นุชชมภู ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำโซน 12 ติดตามสถานการณ์น...อ่านต่อ06 - 03 - 2018280
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน10, 12 ติดตามส...อ่านต่อ06 - 03 - 2018279
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ พนักงาน...อ่านต่อ06 - 03 - 2018278
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ติดต...อ่านต่อ06 - 03 - 2018277
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 8 ติดตาม...อ่านต่อ06 - 03 - 2018276
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13-14 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร...อ่านต่อ06 - 03 - 2018275
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13-14 ตรวจเย...อ่านต่อ06 - 03 - 2018274
วันที่ 2-6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ติด...อ่านต่อ06 - 03 - 2018273
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 9 ติดตามผลการปลูกพืชในฤด...อ่านต่อ06 - 03 - 2018272
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ ขำเพชร พน...อ่านต่อ06 - 03 - 2018271
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ06 - 03 - 2018270
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ06 - 03 - 2018269
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทา...อ่านต่อ06 - 03 - 2018268
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.22 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 3...อ่านต่อ06 - 03 - 2018267
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานขุด...อ่านต่อ06 - 03 - 2018266
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซนท...อ่านต่อ06 - 03 - 2018265
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ06 - 03 - 2018264
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ06 - 03 - 2018263
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 ได้รับมอบหมายจาก นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้ออกตรวจสอ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018262
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 ได้รับมอบหมายจาก นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้ออกตรวจสอ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018261
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018260
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018259
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 12.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักส่งน้ำ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018258
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประชวน กล่อมเกลี้ยง ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018257
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ06 - 03 - 2018256
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่ ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018255
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ06 - 03 - 2018254
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ05 - 03 - 2018253
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารอัดน้ำบ้า...อ่านต่อ05 - 03 - 2018252
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโซน 2...อ่านต่อ05 - 03 - 2018251
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโซน 2...อ่านต่อ05 - 03 - 2018250
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ พนักงาน...อ่านต่อ05 - 03 - 2018249
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ05 - 03 - 2018248
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ05 - 03 - 2018247
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาเบื้องต้นความเป็นไปได้ในการสูบน้ำกลับเขื่อนเพชรไปยังเ...อ่านต่อ05 - 03 - 2018246
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทา...อ่านต่อ05 - 03 - 2018245
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ตรวจเยี่...อ่านต่อ05 - 03 - 2018244
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ ฟักเขียว และนายเกริ่น เอมโอษฐ์ อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารจัดการน้ำ สาย 2 ตอนปลาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ทำ...อ่านต่อ05 - 03 - 2018243
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร พื้...อ่านต่อ05 - 03 - 2018242
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน ตรวจเยี...อ่านต่อ05 - 03 - 2018241
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ตรวจเย...อ่านต่อ05 - 03 - 2018240
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จัดประชุมพนักงานส่งน้ำ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เพื่อวางแผนและสอ...อ่านต่อ05 - 03 - 2018239
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ05 - 03 - 2018238
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ตรวจเ...อ่านต่อ05 - 03 - 2018237
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ05 - 03 - 2018236
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินการปรับภูมิทัศน...อ่านต่อ05 - 03 - 2018235
วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ05 - 03 - 2018234
วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทำการกำจัดวัชพืชโดยรถแบ็คโฮเพื่อเปิดทางน...อ่านต่อ04 - 03 - 2018233
วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 ได้รับมอบหมายจาก ผคบ.เพชรบุรี ให้ร่วมตอบคำถามผลการแก้ไขปัญหาประตูระบายน้ำคลองระบา...อ่านต่อ04 - 03 - 2018232
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ตรวจสอบ...อ่านต่อ03 - 03 - 2018231
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 9 ตรวจเยี่ยมเกษตร จำนวน 2 ...อ่านต่อ03 - 03 - 2018230
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ออกตรวจ...อ่านต่อ03 - 03 - 2018229
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ทำการติดตามผลการส่...อ่านต่อ03 - 03 - 2018228
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ตรวจเย...อ่านต่อ03 - 03 - 2018227
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 8 ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชในฤดูแล้ง ราย นางยม เอมโอษ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองทรา...อ่านต่อ02 - 03 - 2018226
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ02 - 03 - 2018225
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018224
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ02 - 03 - 2018223
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ02 - 03 - 2018222
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ02 - 03 - 2018221
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ02 - 03 - 2018220
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 ออกตรวจเ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018219
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ตรวจเย...อ่านต่อ02 - 03 - 2018218
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 11 ติดตาม...อ่านต่อ02 - 03 - 2018217
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 8 ออกตรวจ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018216
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ออกตรวจ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018215
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ออกตรวจ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018214
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 8 ออกตรวจ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018213
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018212
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ02 - 03 - 2018211
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ02 - 03 - 2018210
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ02 - 03 - 2018209
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงานรักษาอาคาร อ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018208
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ02 - 03 - 2018207
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 12.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ02 - 03 - 2018206
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 16 ...อ่านต่อ02 - 03 - 2018205
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ02 - 03 - 2018204
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรก...อ่านต่อ02 - 03 - 2018203
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ราย นายเอื้อน...อ่านต่อ02 - 03 - 2018202
วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรกร (นาข้าว) บร...อ่านต่อ02 - 03 - 2018201
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง พนักงานรักษา...อ่านต่อ01 - 03 - 2018200
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018199
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018198
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018197
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018196
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018195
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018194
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนัก...อ่านต่อ01 - 03 - 2018193
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนัก...อ่านต่อ01 - 03 - 2018192
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนัก...อ่านต่อ01 - 03 - 2018191
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พ ร้อมด้วยนายชาญ สวัสดิ์กรรณ พน...อ่านต่อ01 - 03 - 2018190
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนั...อ่านต่อ01 - 03 - 2018189
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนั...อ่านต่อ01 - 03 - 2018188
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย นายชาญ สวัสดิกรรณ พนักง...อ่านต่อ01 - 03 - 2018187
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ01 - 03 - 2018186
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสก...อ่านต่อ01 - 03 - 2018185
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสก...อ่านต่อ01 - 03 - 2018184
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ01 - 03 - 2018183
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ01 - 03 - 2018182
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสง่า มั่งมี พนักงานส่งน้ำโซน 1...อ่านต่อ01 - 03 - 2018181
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ01 - 03 - 2018180
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ...อ่านต่อ28 - 02 - 2018179
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ28 - 02 - 2018178
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ พน...อ่านต่อ27 - 02 - 2018177
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน...อ่านต่อ27 - 02 - 2018176
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ26 - 02 - 2018175
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายศิริชัย อ่อนสกล หัว...อ่านต่อ26 - 02 - 2018174
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ สัง...อ่านต่อ26 - 02 - 2018173
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ25 - 02 - 2018172
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล...อ่านต่อ25 - 02 - 2018171
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ25 - 02 - 2018170
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ25 - 02 - 2018169
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ25 - 02 - 2018168
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ23 - 02 - 2018167
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018166
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โค...อ่านต่อ22 - 02 - 2018165
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่...อ่านต่อ22 - 02 - 2018164
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายศิริชัย อ่อนสกล ห...อ่านต่อ22 - 02 - 2018163
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ22 - 02 - 2018162
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายชิน ศิริวรรณดี ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอ...อ่านต่อ22 - 02 - 2018161
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ22 - 02 - 2018160
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ22 - 02 - 2018159
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ21 - 02 - 2018158
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ขั...อ่านต่อ21 - 02 - 2018157
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงกา...อ่านต่อ21 - 02 - 2018156
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนงานการเตรียมความพร้อ...อ่านต่อ21 - 02 - 2018155
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน...อ่านต่อ21 - 02 - 2018154
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ21 - 02 - 2018153
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นท...อ่านต่อ21 - 02 - 2018152
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิ...อ่านต่อ20 - 02 - 2018151
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นติดตา...อ่านต่อ20 - 02 - 2018150
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมอบรมแผนปฏิบัติการจัดการเรียน...อ่านต่อ20 - 02 - 2018149
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ20 - 02 - 2018148
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ20 - 02 - 2018147
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ20 - 02 - 2018146
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ16 - 02 - 2018145
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.50 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล...อ่านต่อ16 - 02 - 2018144
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ16 - 02 - 2018143
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส...อ่านต่อ16 - 02 - 2018142
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ16 - 02 - 2018141
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ15 - 02 - 2018140
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พ...อ่านต่อ14 - 02 - 2018139
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ14 - 02 - 2018138
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ14 - 02 - 2018137
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ14 - 02 - 2018136
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วม...อ่านต่อ09 - 02 - 2018135
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ09 - 02 - 2018134
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ09 - 02 - 2018133
วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ09 - 02 - 2018132
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ09 - 02 - 2018131
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เ...อ่านต่อ07 - 02 - 2018130
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ...อ่านต่อ06 - 02 - 2018129
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ07 - 02 - 2018128
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ07 - 02 - 2018127
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทานและคล...อ่านต่อ07 - 02 - 2018126
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ02 - 02 - 2018125
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ02 - 02 - 2018124
วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ02 - 02 - 2018123
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ01 - 02 - 2018122
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โคร...อ่านต่อ01 - 02 - 2018121
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ01 - 02 - 2018120
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ01 - 02 - 2018119
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนค...อ่านต่อ01 - 02 - 2018118
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ01 - 02 - 2018117
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ01 - 02 - 2018116
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ31 - 01 - 2018115
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ29 - 01 - 2018114
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ29 - 01 - 2018113
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ29 - 01 - 2018112
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม เจ้าหน้าที่ส่งน้ำโซน 20 ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018111
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018110
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018109
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018108
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซน 20 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ26 - 01 - 2018107
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018106
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่...อ่านต่อ26 - 01 - 2018105
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้...อ่านต่อ26 - 01 - 2018104
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018103
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018102
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018101
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018100
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ26 - 01 - 201899
เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ26 - 01 - 201898
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ26 - 01 - 201897
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ25 - 01 - 201896
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ25 - 01 - 201895
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ25 - 01 - 201894
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ ...อ่านต่อ25 - 01 - 201893
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ25 - 01 - 201892
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้า...อ่านต่อ25 - 01 - 201891
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีรับประทานทุนคุณ...อ่านต่อ25 - 01 - 201890
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...อ่านต่อ24 - 01 - 201889
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ24 - 01 - 201888
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งน้ำฝ่...อ่านต่อ24 - 01 - 201887
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้...อ่านต่อ24 - 01 - 201886
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ฝ่...อ่านต่อ23 - 01 - 201885
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ เข้าร่วมประชุมกั...อ่านต่อ23 - 01 - 201884
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 01 - 201883
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ19 - 01 - 201882
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201881
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201880
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ19 - 01 - 201879
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201878
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ18 - 01 - 201877
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ18 - 01 - 201876
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ18 - 01 - 201875
วันที่ 15 - 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ18 - 01 - 201874
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลปร...อ่านต่อ18 - 01 - 201873
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ...อ่านต่อ18 - 01 - 201872
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวั...อ่านต่อ18 - 01 - 201871
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงา...อ่านต่อ17 - 01 - 201870
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหว...อ่านต่อ17 - 01 - 201869
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ17 - 01 - 201868
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ17 - 01 - 201867
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ17 - 01 - 201866
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ17 - 01 - 201865
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ17 - 01 - 201864
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส...อ่านต่อ17 - 01 - 201863
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ทำการติด...อ่านต่อ17 - 01 - 201862
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมประชุมเตรียมการตรวจเย...อ่านต่อ16 - 01 - 201861
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงก...อ่านต่อ16 - 01 - 201860
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ16 - 01 - 201859
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ16 - 01 - 201858
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ16 - 01 - 201857
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประ...อ่านต่อ15 - 01 - 201856
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ15 - 01 - 201855
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ นายเสกศักด...อ่านต่อ15 - 01 - 201854
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ15 - 01 - 201853
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 ...อ่านต่อ15 - 01 - 201852
วันจัทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ15 - 01 - 201851
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ15 - 01 - 201850
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ15 - 01 - 201849
วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ15 - 01 - 201848
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ15 - 01 - 201847
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.45 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ11 - 01 - 201846
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ11 - 01 - 201845
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ11 - 01 - 201844
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ11 - 01 - 201843
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลป...อ่านต่อ11 - 01 - 201842
วันที่ 8-11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ11 - 01 - 201841
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดประชุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 - 5 และเจ้าหน้...อ่านต่อ10 - 01 - 201840
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201839
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201838
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าดำเนินการเปิดประตู...อ่านต่อ10 - 01 - 201837
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201836
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบช...อ่านต่อ10 - 01 - 201835
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201834
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201833
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201832
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201831
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงเกษตรกรกลุ่มผ...อ่านต่อ10 - 01 - 201830
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดบำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ทำการขนดินและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ...อ่านต่อ09 - 01 - 201829
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดบำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ทำการเก็บผักตบชวาขึ้นฝั่ง บริเวณหน้าเขื่อน...อ่านต่อ09 - 01 - 201828
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนิน...อ่านต่อ09 - 01 - 201827
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201826
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ09 - 01 - 201825
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ09 - 01 - 201824
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201823
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิ...อ่านต่อ09 - 01 - 201822
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201821
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำรุงรักษาคลอง...อ่านต่อ08 - 01 - 201820
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ08 - 01 - 201819
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็น...อ่านต่อ08 - 01 - 201818
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารการจัดการน้ำช่วงก่อนส่งน้ำตาม...อ่านต่อ08 - 01 - 201817
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 แจ้งแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวรของเดือน...อ่านต่อ08 - 01 - 201816
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ08 - 01 - 201815
วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำแ...อ่านต่อ08 - 01 - 201814
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โคร...อ่านต่อ08 - 01 - 201813
วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นางสาวปรารถนา เพชรศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครง...อ่านต่อ07 - 01 - 201812
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นางสาวปรารถนา เพชรศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงกา...อ่านต่อ05 - 01 - 201811
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมให้ความรู้ด้านแหล่...อ่านต่อ05 - 01 - 201810
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา...อ่านต่อ05 - 01 - 20189
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ05 - 01 - 20188
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมโครงการการม...อ่านต่อ05 - 01 - 20187
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่หนอ...อ่านต่อ04 - 01 - 20186
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างกา...อ่านต่อ04 - 01 - 20185
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ web Conference ช...อ่านต่อ03 - 01 - 20184
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดอบ...อ่านต่อ03 - 01 - 20183
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงา...อ่านต่อ03 - 01 - 20182
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (เพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ03 - 01 - 20181