วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018164
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ23 - 02 - 2018163
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018162
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โค...อ่านต่อ23 - 02 - 2018161
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018160
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ23 - 02 - 2018159
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ23 - 02 - 2018158
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ขั...อ่านต่อ23 - 02 - 2018157
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงกา...อ่านต่อ23 - 02 - 2018156
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนงานการเตรียมความพร้อ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018155
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน...อ่านต่อ23 - 02 - 2018154
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายชิน ศิริวรรณดี ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018153
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นท...อ่านต่อ23 - 02 - 2018152
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการขุดลอกตะกอนดิ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018151
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นติดตา...อ่านต่อ23 - 02 - 2018150
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมอบรมแผนปฏิบัติการจัดการเรียน...อ่านต่อ23 - 02 - 2018149
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018148
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ23 - 02 - 2018147
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ23 - 02 - 2018146
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ20 - 02 - 2018145
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ20 - 02 - 2018144
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ20 - 02 - 2018143
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส...อ่านต่อ20 - 02 - 2018142
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ20 - 02 - 2018141
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.50 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล...อ่านต่อ16 - 02 - 2018140
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พ...อ่านต่อ15 - 02 - 2018139
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ15 - 02 - 2018138
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ15 - 02 - 2018137
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ15 - 02 - 2018136
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วม...อ่านต่อ14 - 02 - 2018135
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ14 - 02 - 2018134
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ14 - 02 - 2018133
วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ14 - 02 - 2018132
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ14 - 02 - 2018131
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ07 - 02 - 2018128
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ07 - 02 - 2018127
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทานและคล...อ่านต่อ07 - 02 - 2018126
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ02 - 02 - 2018125
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ02 - 02 - 2018124
วันที่ 25 - 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ02 - 02 - 2018123
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ01 - 02 - 2018122
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โคร...อ่านต่อ01 - 02 - 2018121
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ01 - 02 - 2018120
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ01 - 02 - 2018119
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนค...อ่านต่อ01 - 02 - 2018118
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ01 - 02 - 2018117
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ01 - 02 - 2018116
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ31 - 01 - 2018115
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ29 - 01 - 2018114
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ29 - 01 - 2018113
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ29 - 01 - 2018112
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม เจ้าหน้าที่ส่งน้ำโซน 20 ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018111
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018110
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018109
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ29 - 01 - 2018108
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซน 20 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ26 - 01 - 2018107
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018106
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่...อ่านต่อ26 - 01 - 2018105
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้...อ่านต่อ26 - 01 - 2018104
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018103
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018102
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018101
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ26 - 01 - 2018100
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ26 - 01 - 201899
เมื่อวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ26 - 01 - 201898
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ26 - 01 - 201897
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ25 - 01 - 201896
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ25 - 01 - 201895
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ25 - 01 - 201894
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ ...อ่านต่อ25 - 01 - 201893
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ25 - 01 - 201892
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้า...อ่านต่อ25 - 01 - 201891
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีรับประทานทุนคุณ...อ่านต่อ25 - 01 - 201890
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมา...อ่านต่อ24 - 01 - 201889
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ24 - 01 - 201888
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งน้ำฝ่...อ่านต่อ24 - 01 - 201887
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้...อ่านต่อ24 - 01 - 201886
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ ฝ่...อ่านต่อ23 - 01 - 201885
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ เข้าร่วมประชุมกั...อ่านต่อ23 - 01 - 201884
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 01 - 201883
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ19 - 01 - 201882
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201881
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201880
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ19 - 01 - 201879
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ19 - 01 - 201878
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ18 - 01 - 201877
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ18 - 01 - 201876
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ18 - 01 - 201875
วันที่ 15 - 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ18 - 01 - 201874
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลปร...อ่านต่อ18 - 01 - 201873
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ...อ่านต่อ18 - 01 - 201872
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวั...อ่านต่อ18 - 01 - 201871
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โครงการชลประทานระนอง สำนักงา...อ่านต่อ17 - 01 - 201870
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหว...อ่านต่อ17 - 01 - 201869
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ17 - 01 - 201868
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ17 - 01 - 201867
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ17 - 01 - 201866
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ17 - 01 - 201865
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ17 - 01 - 201864
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส...อ่านต่อ17 - 01 - 201863
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ทำการติด...อ่านต่อ17 - 01 - 201862
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมประชุมเตรียมการตรวจเย...อ่านต่อ16 - 01 - 201861
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงก...อ่านต่อ16 - 01 - 201860
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ16 - 01 - 201859
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ16 - 01 - 201858
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ16 - 01 - 201857
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประ...อ่านต่อ15 - 01 - 201856
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ15 - 01 - 201855
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ นายเสกศักด...อ่านต่อ15 - 01 - 201854
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ15 - 01 - 201853
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 ...อ่านต่อ15 - 01 - 201852
วันจัทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ15 - 01 - 201851
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ15 - 01 - 201850
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ15 - 01 - 201849
วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ15 - 01 - 201848
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ15 - 01 - 201847
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.45 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ11 - 01 - 201846
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ11 - 01 - 201845
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ11 - 01 - 201844
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ11 - 01 - 201843
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลป...อ่านต่อ11 - 01 - 201842
วันที่ 8-11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ11 - 01 - 201841
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดประชุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 - 5 และเจ้าหน้...อ่านต่อ10 - 01 - 201840
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201839
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201838
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าดำเนินการเปิดประตู...อ่านต่อ10 - 01 - 201837
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201836
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบช...อ่านต่อ10 - 01 - 201835
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ10 - 01 - 201834
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201833
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201832
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...อ่านต่อ10 - 01 - 201831
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงเกษตรกรกลุ่มผ...อ่านต่อ10 - 01 - 201830
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดบำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ทำการขนดินและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณ...อ่านต่อ09 - 01 - 201829
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดบำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ทำการเก็บผักตบชวาขึ้นฝั่ง บริเวณหน้าเขื่อน...อ่านต่อ09 - 01 - 201828
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนิน...อ่านต่อ09 - 01 - 201827
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201826
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ09 - 01 - 201825
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ09 - 01 - 201824
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201823
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิ...อ่านต่อ09 - 01 - 201822
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร...อ่านต่อ09 - 01 - 201821
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการดำเนินงานบำรุงรักษาคลอง...อ่านต่อ08 - 01 - 201820
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ08 - 01 - 201819
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็น...อ่านต่อ08 - 01 - 201818
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารการจัดการน้ำช่วงก่อนส่งน้ำตาม...อ่านต่อ08 - 01 - 201817
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 แจ้งแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวรของเดือน...อ่านต่อ08 - 01 - 201816
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ08 - 01 - 201815
วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำแ...อ่านต่อ08 - 01 - 201814
วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โคร...อ่านต่อ08 - 01 - 201813
วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นางสาวปรารถนา เพชรศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครง...อ่านต่อ07 - 01 - 201812
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นางสาวปรารถนา เพชรศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงกา...อ่านต่อ05 - 01 - 201811
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมให้ความรู้ด้านแหล่...อ่านต่อ05 - 01 - 201810
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา...อ่านต่อ05 - 01 - 20189
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ05 - 01 - 20188
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมโครงการการม...อ่านต่อ05 - 01 - 20187
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่หนอ...อ่านต่อ04 - 01 - 20186
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างกา...อ่านต่อ04 - 01 - 20185
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ web Conference ช...อ่านต่อ03 - 01 - 20184
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดอบ...อ่านต่อ03 - 01 - 20183
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงา...อ่านต่อ03 - 01 - 20182
วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (เพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ03 - 01 - 20181