วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181400
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181399
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181398
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181397
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ19 - 06 - 20181396
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181395
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181394
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประม...อ่านต่อ19 - 06 - 20181393
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ19 - 06 - 20181392
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายป...อ่านต่อ19 - 06 - 20181391
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล ส...อ่านต่อ19 - 06 - 20181390
วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยผู...อ่านต่อ19 - 06 - 20181389
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181388
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ16 - 06 - 20181387
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอ...อ่านต่อ16 - 06 - 20181386
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันท...อ่านต่อ16 - 06 - 20181385
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ16 - 06 - 20181384
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และพนักงานส่งน้ำโซน 23, 32 ติ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181383
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181382
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ15 - 06 - 20181381
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ15 - 06 - 20181380
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181379
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181378
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจัน...อ่านต่อ15 - 06 - 20181377
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181376
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181375
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181374
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันวีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชนาญการ นายมณฑล สมคะเณย์ วิศวก...อ่านต่อ15 - 06 - 20181373
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย...อ่านต่อ15 - 06 - 20181372
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181371
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปีโครงการชลประทานชุมพร นำโดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ15 - 06 - 20181370
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นงานจ้างแรงงานเพื่...อ่านต่อ15 - 06 - 20181369
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181368
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานระนอง จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์บางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และร่วมทำกิ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181367
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181366
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181365
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 โดยมี นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่ง...อ่านต่อ15 - 06 - 20181364
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ นายชัยรัตน์ ทองนา...อ่านต่อ15 - 06 - 20181363
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โค...อ่านต่อ15 - 06 - 20181362
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประม...อ่านต่อ15 - 06 - 20181361
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181360
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181359
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181358
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร...อ่านต่อ13 - 06 - 20181357
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ13 - 06 - 20181356
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181355
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ13 - 06 - 20181354
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “โครงก...อ่านต่อ13 - 06 - 20181353
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 28 ต้น เนื่องในวันสถาปน...อ่านต่อ13 - 06 - 20181352
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉัตรดำรงค์ หงส์บุญมี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่ว...อ่านต่อ13 - 06 - 20181351
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา เนียมสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181350
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมงานวั...อ่านต่อ13 - 06 - 20181349
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สูบน้ำให้ความช่วยเหลือเพื่...อ่านต่อ13 - 06 - 20181348
วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181347
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181346
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ย...อ่านต่อ13 - 06 - 20181345
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ13 - 06 - 20181344
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการเปิดประตูส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181343
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181342
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181341
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ11 - 06 - 20181340
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181339
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181338
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181337
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ11 - 06 - 20181336
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรั...อ่านต่อ11 - 06 - 20181335
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181334
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181333
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส...อ่านต่อ11 - 06 - 20181332
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181331
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ11 - 06 - 20181330
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181329
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารช...อ่านต่อ11 - 06 - 20181328
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ11 - 06 - 20181327
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181326
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนิ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181325
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181324
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181323
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181322
วันที่ 1-8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ11 - 06 - 20181321
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181320
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย...อ่านต่อ11 - 06 - 20181319
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181318
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181317
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181316
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ11 - 06 - 20181315
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181314
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181313
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ11 - 06 - 20181312
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ11 - 06 - 20181311
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181310
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โคร...อ่านต่อ08 - 06 - 20181309
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนัก...อ่านต่อ08 - 06 - 20181308
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมงานว...อ่านต่อ08 - 06 - 20181307
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพงศ์ ปิยจันทร์ พนักงานการเกษตร ส4 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ตรว...อ่านต่อ08 - 06 - 20181306
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181305
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสัม...อ่านต่อ08 - 06 - 20181304
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ08 - 06 - 20181303
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ ส...อ่านต่อ08 - 06 - 20181302
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181301
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ08 - 06 - 20181300
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขอแจ้งแผนการปิด - เปิดน้ำ ของเขื่อนแก่งกระจาน ด้วยในระหว่...อ่านต่อ08 - 06 - 20181299
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ08 - 06 - 20181298
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.45 น. ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมบานประตูคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 คลองระบายน้ำD.19 กม.0+9...อ่านต่อ08 - 06 - 20181297
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วยพ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181296
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ชี้แจงวางแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ08 - 06 - 20181295
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181294
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอุรัค สุบรรณ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181293
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ08 - 06 - 20181292
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสายัณห์ บุญญานุสน...อ่านต่อ08 - 06 - 20181291
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ08 - 06 - 20181290
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181289
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ06 - 06 - 20181288
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายปุณภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่ง...อ่านต่อ06 - 06 - 20181287
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นงานจ้างแรงงานเพื่อ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181286
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีหัวหน้าฝ่...อ่านต่อ06 - 06 - 20181285
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อติดตา...อ่านต่อ06 - 06 - 20181284
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181283
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ05 - 06 - 20181282
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท...อ่านต่อ05 - 06 - 20181281
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมโ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181280
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ05 - 06 - 20181279
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเฉลา คำพราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลหนองจอก และนายบุญ รุ่งราษี อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารฯกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181278
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ05 - 06 - 20181277
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ05 - 06 - 20181276
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181275
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181274
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181273
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ04 - 06 - 20181272
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ04 - 06 - 20181271
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรรม หัวหน้าฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่โครง...อ่านต่อ04 - 06 - 20181270
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายประยงค์ สะลิชะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้า...อ่านต่อ02 - 06 - 20181269
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ02 - 06 - 20181268
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ02 - 06 - 20181267
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย...อ่านต่อ02 - 06 - 20181266
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ณ...อ่านต่อ02 - 06 - 20181265
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่...อ่านต่อ02 - 06 - 20181264
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181263
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181262
วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181261
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ01 - 06 - 20181260
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมเรื่องการประกันสังคม นำโดยนางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง...อ่านต่อ01 - 06 - 20181259
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ01 - 06 - 20181258
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.55 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ01 - 06 - 20181257
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ท...อ่านต่อ01 - 06 - 20181256
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181255
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตรวจเยี...อ่านต่อ01 - 06 - 20181254
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ร่วมก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181253
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้...อ่านต่อ01 - 06 - 20181252
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181251
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181250
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181249
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ01 - 06 - 20181248
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ01 - 06 - 20181247
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181246
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181245
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักง...อ่านต่อ01 - 06 - 20181244
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181243
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ01 - 06 - 20181242
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181241
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนั...อ่านต่อ01 - 06 - 20181240
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181239
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181238
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วย...อ่านต่อ01 - 06 - 20181237
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181236
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181235
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ31 - 05 - 20181234
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181233
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ31 - 05 - 20181232
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีนายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วย นา...อ่านต่อ31 - 05 - 20181231
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181230
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนั...อ่านต่อ31 - 05 - 20181229
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181228
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ31 - 05 - 20181227
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181226
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย ให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ31 - 05 - 20181225
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครง...อ่านต่อ31 - 05 - 20181224
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหร...อ่านต่อ31 - 05 - 20181223
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181222
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหร...อ่านต่อ31 - 05 - 20181221
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181220
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ31 - 05 - 20181219
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่...อ่านต่อ31 - 05 - 20181218
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181217
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ31 - 05 - 20181216
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ31 - 05 - 20181215
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181214
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181213
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181212
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181211
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 05 - 20181210
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ30 - 05 - 20181209
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181208
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ30 - 05 - 20181207
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181206
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181205
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181204
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181203
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181202
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ30 - 05 - 20181201
วันที่ 21-25 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181200
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ30 - 05 - 20181199
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ30 - 05 - 20181198
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181197
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181196
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและป...อ่านต่อ30 - 05 - 20181195
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181194
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือให้เชิญหน่วยงานชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด...อ่านต่อ30 - 05 - 20181193
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181192
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 05 - 20181191
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181190
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181189
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สว...อ่านต่อ30 - 05 - 20181188
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ30 - 05 - 20181187
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181186
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181185
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181184
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ30 - 05 - 20181183
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ30 - 05 - 20181182
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181181
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนางชุต...อ่านต่อ30 - 05 - 20181180
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181179
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ปร...อ่านต่อ30 - 05 - 20181178
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เรื่องพ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181177
วันพุธ ที่ 23 พฤษาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศัดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181176
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ30 - 05 - 20181175
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วย...อ่านต่อ30 - 05 - 20181174
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181173
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ30 - 05 - 20181172
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 5/2561...อ่านต่อ30 - 05 - 20181171
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญศักดิ์ อนันวีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และ นายนันทพงศ์ หนูจุ้ย นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ร่วมกิจ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181170
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181169
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที...อ่านต่อ30 - 05 - 20181168
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181167
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181166
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ28 - 05 - 20181165
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181164
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ28 - 05 - 20181163
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ28 - 05 - 20181162
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181161
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181160
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181159
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข...อ่านต่อ28 - 05 - 20181158
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ทำ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181157
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181156
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุท...อ่านต่อ28 - 05 - 20181155
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181154
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181153
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181152
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลป...อ่านต่อ28 - 05 - 20181151
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181150
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181149
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181148
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ28 - 05 - 20181147
วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181146
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181145
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181144
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานว...อ่านต่อ28 - 05 - 20181143
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.45 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181142
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181141
วันที่ 15 - 18 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181140
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181139
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181138
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181137
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181136
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181135
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181134
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181133
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ28 - 05 - 20181132
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองป...อ่านต่อ28 - 05 - 20181131
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181130
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ28 - 05 - 20181129
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181128
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181127
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่...อ่านต่อ28 - 05 - 20181126
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181125
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181124
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181123
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษาคม 2561 เวลา 11.35 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181122
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษาคม 2561 เวลา 11.35 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181121
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ28 - 05 - 20181120
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181119
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181118
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181117
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181116
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181115
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181114
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ28 - 05 - 20181113
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ช่วงบ่าย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181112
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ทองเปลว กอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181111
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ28 - 05 - 20181110
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181109
วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181108
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช...อ่านต่อ28 - 05 - 20181107
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181106
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นาย ธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ประชุมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181105
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181104
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181103
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181102
วันที่ 7-11 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181101
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181100
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทาน กลุ่มบริหารฯกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181099
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181098
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181097
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181096
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181095
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181094
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ28 - 05 - 20181093
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ28 - 05 - 20181092
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181091
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181090
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181089
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่...อ่านต่อ25 - 05 - 20181088
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ25 - 05 - 20181087
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181086
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14...อ่านต่อ25 - 05 - 20181085
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 8...อ่านต่อ25 - 05 - 20181084
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.26 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีหมายให้ นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181083
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181082
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สว...อ่านต่อ25 - 05 - 20181081
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181080
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181079
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองป...อ่านต่อ25 - 05 - 20181078
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ25 - 05 - 20181077
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ25 - 05 - 20181076
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181075
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ25 - 05 - 20181074
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ25 - 05 - 20181073
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงการด...อ่านต่อ25 - 05 - 20181072
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181071
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ25 - 05 - 20181070
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181069
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181068
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181067
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181066
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ25 - 05 - 20181065
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181064
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181063
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181062
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181061
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181060
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181059
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอย...อ่านต่อ25 - 05 - 20181058
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ25 - 05 - 20181057
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181056
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ24 - 05 - 20181055
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181054
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอณุกรร...อ่านต่อ24 - 05 - 20181053
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ24 - 05 - 20181052
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181051
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ24 - 05 - 20181050
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181049
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ24 - 05 - 20181048
วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181047
วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนัก...อ่านต่อ24 - 05 - 20181046
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ23 - 05 - 20181045
วันที่ 1-4 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ23 - 05 - 20181044
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181043
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ23 - 05 - 20181042
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ23 - 05 - 20181041
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181040
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลปร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181039
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181038
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ23 - 05 - 20181037
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181036
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181035
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181034
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ23 - 05 - 20181033
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ติ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181032
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181031
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 พร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181030
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181029
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181028
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม...อ่านต่อ23 - 05 - 20181027
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181026
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181025
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181024
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ23 - 05 - 20181023
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.13 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ23 - 05 - 20181022
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวั...อ่านต่อ22 - 05 - 20181021
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ22 - 05 - 20181020
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ22 - 05 - 20181019
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ22 - 05 - 20181018
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ22 - 05 - 20181017
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พน...อ่านต่อ22 - 05 - 20181016
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอด...อ่านต่อ22 - 05 - 20181015
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพช...อ่านต่อ22 - 05 - 20181014
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ22 - 05 - 20181013
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ22 - 05 - 20181012
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน และนายนันทพงศ์ หนูจุ้ย นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่โครงการจัดงานวั...อ่านต่อ22 - 05 - 20181011
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ร่วมทำการระวังชี้แนวเขตที่ดินข้างเคี...อ่านต่อ17 - 05 - 20181010
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภ...อ่านต่อ17 - 05 - 20181009
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ17 - 05 - 20181008
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ17 - 05 - 20181007
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181006
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วยพน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181005
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักง...อ่านต่อ10 - 05 - 20181004
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ10 - 05 - 20181003
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181002
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.44 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนัก...อ่านต่อ10 - 05 - 20181001
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 05 - 20181000
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ10 - 05 - 2018999
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ10 - 05 - 2018998
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นางสาวเสาวรภย์ เยี่ยมแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว...อ่านต่อ10 - 05 - 2018997
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ04 - 05 - 2018996
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเพื่อมอบ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018995
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงา...อ่านต่อ04 - 05 - 2018994
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานบำรุงรักษาแ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018993
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุระบบชลประทาน ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018992
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018991
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018990
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.42 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018989
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018988
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ02 - 05 - 2018987
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำดำเนินการกดบานเพื่ออั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018986
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018985
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018984
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018983
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018982
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018981
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018980
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018979
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018978
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018977
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018976
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายมอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018975
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ร่ว...อ่านต่อ02 - 05 - 2018974
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018973
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018972
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018971
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018970
วันที่ 23-27 มีนาคม 2561 เวลา 12.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018969
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางตามระเบ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018968
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานช...อ่านต่อ02 - 05 - 2018967
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018966
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.04 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018965
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.44 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018964
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษาน 2561 เวลา 10.30 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วย...อ่านต่อ02 - 05 - 2018963
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018962
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018961
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018960
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018959
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018958
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018957
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.36 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018956
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018955
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018954
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018953
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ02 - 05 - 2018952
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.14 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ02 - 05 - 2018951
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018950
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018949
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018948
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.11 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018947
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018946
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับร...อ่านต่อ02 - 05 - 2018945
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.25 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018944
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018943
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018942
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ประจำเดือ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018941
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ02 - 05 - 2018940
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 14.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018939
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018938
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018937
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018936
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ02 - 05 - 2018935
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018934
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018933
วันที่ 10-23 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตสำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. ศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018932
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนางสา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018931
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018930
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018929
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018928
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ02 - 05 - 2018927
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ02 - 05 - 2018926
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ02 - 05 - 2018925
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018924
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018923
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018922
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018921
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายนพดล มีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018920
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018919
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018918
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายมณฑล สมคะเณย์ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ02 - 05 - 2018917
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018916
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018915
วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2561 เวลา 12.28 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018914
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018913
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018912
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018911
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2561 เวลา 15.19 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018910
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018909
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018908
วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018907
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018906
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 12.34 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018905
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร, นายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส, นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018904
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายจเร พลการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018903
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018902
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงสถา...อ่านต่อ01 - 05 - 2018901
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018900
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018899
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018898
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018897
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ01 - 05 - 2018896
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018895
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ01 - 05 - 2018894
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ27 - 04 - 2018893
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ27 - 04 - 2018892
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักง...อ่านต่อ27 - 04 - 2018891
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักง...อ่านต่อ27 - 04 - 2018890
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ27 - 04 - 2018889
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.14 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ27 - 04 - 2018888
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ27 - 04 - 2018887
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ27 - 04 - 2018886
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.12 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ27 - 04 - 2018885
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ27 - 04 - 2018884
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมสืบสานประเพณีสงกราต์ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ...อ่านต่อ27 - 04 - 2018883
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดย...อ่านต่อ27 - 04 - 2018882
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนัก...อ่านต่อ27 - 04 - 2018881
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักง...อ่านต่อ25 - 04 - 2018880
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถ...อ่านต่อ25 - 04 - 2018879
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018878
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหาร สาย 2 ตอนปลาย พร้อมผู้ใช้น้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018877
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ24 - 04 - 2018876
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำนินการกำจัดผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำท่าตะเภา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น...อ่านต่อ18 - 04 - 2018875
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศักดิ์สิน แก้วหนูหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงกา...อ่านต่อ18 - 04 - 2018874
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.09 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ18 - 04 - 2018873
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ18 - 04 - 2018872
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.08 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ18 - 04 - 2018871
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018870
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018869
วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018868
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018867
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018866
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018865
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018864
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018863
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกใ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018862
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018861
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวัน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018860
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018859
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018858
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018857
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งเวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการที่จุดบริการประชาชนศูนย์โอทอปปราณบุรี ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018856
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ติดตามการส่งน้ำในรอบเวรช่วงวันที่ 10-13 เมษา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018855
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสถานการณ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018854
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018853
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018852
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018851
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นาอุกฤฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประทานในการประชุมคณะทำงานจัดการชลประทาน คลองท่าแซะ คลองรับร่อ และ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018850
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมร พร้อมหัวหน้าฝ่ายต่าง ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018849
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับร...อ่านต่อ17 - 04 - 2018848
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ17 - 04 - 2018847
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018846
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018845
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018844
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่าศรี พนักงานส่งน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018843
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซน 4 ติดต...อ่านต่อ17 - 04 - 2018842
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018841
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018840
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิเชียร ภู่เจริญ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018839
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018838
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018837
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018836
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018835
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018834
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงว...อ่านต่อ17 - 04 - 2018833
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน \"โครงการคลินิกเกษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018832
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018831
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018830
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายอุดมวิทย์ เกตุศรี บริเวณคลองส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018829
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018828
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018827
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018826
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018825
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 21 ติดตามผลกา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018824
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018823
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018822
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018821
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ17 - 04 - 2018820
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018819
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ818
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ11 - 04 - 2018817
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 วางแผนการ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018816
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.03 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018815
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018814
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018813
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018812
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ11 - 04 - 2018811
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงรับบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีประชุม conference สถานการณ์น...อ่านต่อ11 - 04 - 2018810
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018809
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดต...อ่านต่อ11 - 04 - 2018808
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.41 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018807
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018806
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักส...อ่านต่อ11 - 04 - 2018805
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำแ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018804
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการทำนบดิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018803
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ11 - 04 - 2018802
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018801
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนัก...อ่านต่อ11 - 04 - 2018800
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ11 - 04 - 2018799
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ11 - 04 - 2018798
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018797
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018796
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018795
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018794
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018793
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายห้วย...อ่านต่อ10 - 04 - 2018792
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายสายัณห์ รัตนดากุล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมประชุมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม...อ่านต่อ10 - 04 - 2018791
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018790
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงาน...อ่านต่อ10 - 04 - 2018789
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018788
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018787
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018786
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.27 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 04 - 2018785
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018784
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาค...อ่านต่อ10 - 04 - 2018783
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ10 - 04 - 2018782
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าท...อ่านต่อ10 - 04 - 2018781
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018780
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018779
วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่ง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018778
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018777
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018776
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018775
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018774
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018773
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018772
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018771
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงาน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018770
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 14.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018769
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018768
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018767
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.56 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายบุญชู ทนยิ้ม บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018766
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018765
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018764
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018763
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018762
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018761
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018760
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018759
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018758
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018757
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมพร้อมด้วย พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร...อ่านต่อ05 - 04 - 2018756
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018755
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018754
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018753
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู...อ่านต่อ05 - 04 - 2018752
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018751
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ05 - 04 - 2018750
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018749
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื...อ่านต่อ05 - 04 - 2018748
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายกิติ สุนทรเสถียร ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018747
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018746
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018745
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018744
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีอมอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018743
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018742
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018741
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นายยงยุทธ จุลานนท์ผู้อำนวยการโครงกา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018740
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018739
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ04 - 04 - 2018738
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018737
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018736
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018735
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายภูริวัฒน์ สุขราม หัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟที่ชำรุด บริเวณหน้าที่ทำการอาคารสื่อสารโครง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018734
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารฯ คลอง 52...อ่านต่อ03 - 04 - 2018733
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสู...อ่านต่อ03 - 04 - 2018732
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018731
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ03 - 04 - 2018730
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018729
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018728
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018727
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ03 - 04 - 2018726
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018725
วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ03 - 04 - 2018724
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ03 - 04 - 2018723
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018722
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018721
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018720
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018719
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018718
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ03 - 04 - 2018717
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018716
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้า...อ่านต่อ03 - 04 - 2018715
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018714
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื...อ่านต่อ713
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ02 - 04 - 2018712
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ02 - 04 - 2018711
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ02 - 04 - 2018710
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร...อ่านต่อ02 - 04 - 2018709
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมเสวนาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง โดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018708
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคงานอาบน้ำแร่แลระนอง ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018707
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย ทองปล้อง พ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018706
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018705
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ30 - 03 - 2018704
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018703
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018702
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ30 - 03 - 2018701
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ30 - 03 - 2018700
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.36 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018699
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.46 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018698
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018697
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 03 - 2018696
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018695
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018694
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนัก...อ่านต่อ30 - 03 - 2018693
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018692
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ30 - 03 - 2018691
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018690
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.53 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018689
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018688
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ30 - 03 - 2018687
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ30 - 03 - 2018686
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018685
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018684
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอุทิศ...อ่านต่อ30 - 03 - 2018683
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันต์ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงฝายร้องขอให้ปร...อ่านต่อ30 - 03 - 2018682
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายก้าน หลักสี่ พนักงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018681
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงา...อ่านต่อ30 - 03 - 2018680
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน...อ่านต่อ30 - 03 - 2018679
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน...อ่านต่อ678
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาองค...อ่านต่อ29 - 03 - 2018677
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแ...อ่านต่อ29 - 03 - 2018676
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายพนม เสือมาก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายช่างกล ...อ่านต่อ29 - 03 - 2018675
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส และนายไพโรจน์ น้อยเอียด นา...อ่านต่อ29 - 03 - 2018674
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โครงการชลประทานร...อ่านต่อ29 - 03 - 2018673
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองพร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ29 - 03 - 2018672
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร โครงการเดินตามรอยเท้า...อ่านต่อ29 - 03 - 2018671
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้มอบหมายให้นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง...อ่านต่อ29 - 03 - 2018670
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเลิศพรไชย ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2...อ่านต่อ29 - 03 - 2018669
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลปร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018668
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นายอานัติ วิเศษรจนา ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใ...อ่านต่อ667
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018666
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ28 - 03 - 2018665
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018664
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018663
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 12.13 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018662
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018661
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 03 - 2018660
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ28 - 03 - 2018659
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018658
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงสถานก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018657
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ28 - 03 - 2018656
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018655
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ28 - 03 - 2018654
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ28 - 03 - 2018653
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018652
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ28 - 03 - 2018651
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำ (Coaching) ติดตาม (Monitoring) และประสานงาน (Coo...อ่านต่อ27 - 03 - 2018650
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายศิริชัย อ่อนสกล หัวหน้า...อ่านต่อ27 - 03 - 2018649
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูน...อ่านต่อ27 - 03 - 2018648
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมประชุม conference สถาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018647
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส และนายไพโรจน์ น้อยเอียด ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018646
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018645
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีร...อ่านต่อ26 - 03 - 2018644
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018643
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018642
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018641
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018640
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018639
วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.42 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018638
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018637
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018636
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018635
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018634
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018633
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018632
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ631
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018630
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018629
วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018628
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายชาคริต ชวนะเวช พนักงานส่งน้...อ่านต่อ26 - 03 - 2018627
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018626
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018625
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018624
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018623
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.10 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018622
วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018621
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018620
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.04 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018619
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018618
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018617
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018616
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018615
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนพพร จันทะนา พนักงา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018614
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018613
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงาน...อ่านต่อ26 - 03 - 2018612
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.38 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่ง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018611
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018610
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ26 - 03 - 2018609
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามกา...อ่านต่อ26 - 03 - 2018608
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 07.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ26 - 03 - 2018607
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมพูดคุยกับนายสำอาง วงค์ดำเนิน ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018606
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018605
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ณ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ26 - 03 - 2018604
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018603
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่...อ่านต่อ26 - 03 - 2018602
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018601
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ26 - 03 - 2018600
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ23 - 03 - 2018599
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018598
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ23 - 03 - 2018597
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018596
วันที่ 9 - 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ23 - 03 - 2018595
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018594
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ23 - 03 - 2018593
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018592
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.22 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018591
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018590
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ23 - 03 - 2018589
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ23 - 03 - 2018588
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุ...อ่านต่อ23 - 03 - 2018587
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงานส...อ่านต่อ23 - 03 - 2018586
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พน...อ่านต่อ23 - 03 - 2018585
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018584
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018583
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018582
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ22 - 03 - 2018581
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 ได้รับมอบหมายจาก นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018580
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.46 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตาม...อ่านต่อ22 - 03 - 2018579
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ22 - 03 - 2018578
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018577
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018576
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018575
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018574
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงาน...อ่านต่อ22 - 03 - 2018573
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ22 - 03 - 2018572
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แล...อ่านต่อ22 - 03 - 2018571
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม...อ่านต่อ22 - 03 - 2018570
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร และพบปะเกษตรกร โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018569
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ22 - 03 - 2018568
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประท...อ่านต่อ22 - 03 - 2018567
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร...อ่านต่อ22 - 03 - 2018566
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.19 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงาน / ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีบวงสร...อ่านต่อ21 - 03 - 2018565
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ21 - 03 - 2018564
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018563
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 1 ราย พื...อ่านต่อ20 - 03 - 2018562
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018561
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018560
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018559
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018558
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โค...อ่านต่อ20 - 03 - 2018557
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018556
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018555
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018554
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018553
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.02 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018552
วันที่ 15-19 มีนาคม 2561 เวลา 14.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018551
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018550
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018549
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018548
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018547
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.06 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018546
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.12 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018545
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018544
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ20 - 03 - 2018543
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018542
วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ18 - 03 - 2018541
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ17 - 03 - 2018540
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ17 - 03 - 2018539
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ17 - 03 - 2018538
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ17 - 03 - 2018537
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นาย ณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ17 - 03 - 2018536
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ร่วม...อ่านต่อ17 - 03 - 2018535
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายทองพูน ดอ...อ่านต่อ17 - 03 - 2018534
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018533
วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018532
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018531
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018530
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018529
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารกา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018528
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018527
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018526
วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร...อ่านต่อ20 - 03 - 2018525
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018524
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018523
วันวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมต...อ่านต่อ20 - 03 - 2018522
วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018521
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018520
วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018519
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ20 - 03 - 2018518
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018517
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018516
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018515
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018514
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018513
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018512
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.37 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018511
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018510
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018509
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018508
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนิน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018507
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่ว...อ่านต่อ20 - 03 - 2018506
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018505
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018504
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่ว...อ่านต่อ20 - 03 - 2018503
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018502
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018501
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018500
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.58 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018499
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018498
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018497
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิเชียร ภู่เจริญ พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018496
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 เวลา 12.21 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ20 - 03 - 2018495
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่งศรี พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018494
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ซ่อมแซมบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018493
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018492
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.39 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018491
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018490
วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ต...อ่านต่อ20 - 03 - 2018489
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.34 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018488
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก), นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018487
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018486
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018485
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส...อ่านต่อ20 - 03 - 2018484
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018483
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018482
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ สวัสดิกรรณ พนักงานส่งน้ำโซน 27แ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018481
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู้...อ่านต่อ20 - 03 - 2018480
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018479
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018478
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018477
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ20 - 03 - 2018476
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคล...อ่านต่อ20 - 03 - 2018475
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตาม...อ่านต่อ20 - 03 - 2018474
วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุมการมีส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อทำการ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018473
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชกา...อ่านต่อ20 - 03 - 2018472
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ-...อ่านต่อ20 - 03 - 2018471
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายวินัย แทนคุณ เกษตรอำเภอกุยบ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018470
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรี...อ่านต่อ20 - 03 - 2018469
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และ นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018468
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ,นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้า...อ่านต่อ20 - 03 - 2018467
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018466
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018465
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ20 - 03 - 2018464
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ20 - 03 - 2018463
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018462
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.19 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ20 - 03 - 2018461
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.08 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ20 - 03 - 2018460
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018459
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018458
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย ณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018457
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำเพชรบุรี มอบหมายให้นายประกิจ เจริญจิตร์ พนักงานการเกษต...อ่านต่อ19 - 03 - 2018456
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชาญ. สวัสดิ์กรรณพนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018455
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประกิจ เจริญจิตร์ พ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018454
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018453
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่งศรี พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018452
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018451
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018450
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018449
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018448
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.13 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย น...อ่านต่อ19 - 03 - 2018447
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.09 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018446
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018445
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018444
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ19 - 03 - 2018443
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตนันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018442
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาปร...อ่านต่อ19 - 03 - 2018441
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018440
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ19 - 03 - 2018439
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ19 - 03 - 2018438
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018437
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018436
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018435
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางศันสนีย์ แต้ฮวง ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018434
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018433
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ19 - 03 - 2018432
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทิพย์ สินเดิม ผู้ช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018431
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018430
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018429
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018428
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018427
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย ณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018426
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ19 - 03 - 2018425
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018424
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018423
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ19 - 03 - 2018422
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 9 พบปะพูดคุยสภากาแฟชุมช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018421
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018420
วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018419
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู้ช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018418
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช...อ่านต่อ19 - 03 - 2018417
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาป...อ่านต่อ19 - 03 - 2018416
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018415
วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018414
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารอ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018413
วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ19 - 03 - 2018412
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ19 - 03 - 2018411
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018410
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018409
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ408
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ในร...อ่านต่อ19 - 03 - 2018407
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ19 - 03 - 2018406
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018405
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ19 - 03 - 2018404
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ19 - 03 - 2018403
วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ19 - 03 - 2018402
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ19 - 03 - 2018401
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 และนาย...อ่านต่อ16 - 03 - 2018400
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018399
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018398
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018397
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงานป...อ่านต่อ16 - 03 - 2018396
วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018395
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018394
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018393
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018392
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018391
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงค์พานิช ผู...อ่านต่อ16 - 03 - 2018390
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงาน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018389
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018388
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018387
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018386
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018385
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่...อ่านต่อ16 - 03 - 2018384
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไท...อ่านต่อ16 - 03 - 2018383
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018382
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ16 - 03 - 2018381
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018380
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018379
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018378
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018377
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018376
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018375
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15...อ่านต่อ16 - 03 - 2018374
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล ออกตรวจสอบพื้นที่กา...อ่านต่อ16 - 03 - 2018373
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พน...อ่านต่อ16 - 03 - 2018372
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ16 - 03 - 2018371
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018370
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ16 - 03 - 2018369
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ16 - 03 - 2018368
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนัก...อ่านต่อ16 - 03 - 2018367
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนักง...อ่านต่อ16 - 03 - 2018366
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ15 - 03 - 2018365
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018364
วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ15 - 03 - 2018363
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018362
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ15 - 03 - 2018361
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13 - 14 ตรวจเยี่ยมเกษ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018360
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018359
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ15 - 03 - 2018358
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ15 - 03 - 2018357
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ15 - 03 - 2018356
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018355
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018354
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018353
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018352
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018351
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ15 - 03 - 2018350
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้า...อ่านต่อ15 - 03 - 2018349
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงกา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018348
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018347
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018346
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018345
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018344
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้ารับฟังการเรียนการ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018343
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018342
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018341
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018340
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018339
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018338
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018337
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018336
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหน่วย...อ่านต่อ15 - 03 - 2018335
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายสมศักดิ์ เมืองล...อ่านต่อ15 - 03 - 2018334
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเข้...อ่านต่อ15 - 03 - 2018333
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายคลองหินใส อัน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018332
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์...อ่านต่อ15 - 03 - 2018331
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม...อ่านต่อ15 - 03 - 2018330
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018329
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018328
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมชาย รากทอง พนักงานร...อ่านต่อ15 - 03 - 2018327
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018326
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พนักงา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018325
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018324
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและแจกเอกสารเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสู...อ่านต่อ15 - 03 - 2018323
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 1 ราย คือ นา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018322
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานขุดลอก...อ่านต่อ15 - 03 - 2018321
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018320
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าท...อ่านต่อ15 - 03 - 2018319
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ทำการติดตามสถ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018318
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018317
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018316
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018315
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018314
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่ง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018313
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส...อ่านต่อ15 - 03 - 2018312
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018311
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018310
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชัยยุทธ วงค์พานิ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018309
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจสอบพื้นที่การเกษตร บริเวณ กม....อ่านต่อ15 - 03 - 2018308
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018307
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักงา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018306
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารการจัดกา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018305
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่...อ่านต่อ15 - 03 - 2018304
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018303
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญ สวัสดิกรรณ พนักง...อ่านต่อ15 - 03 - 2018302
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่า...อ่านต่อ15 - 03 - 2018301
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนตามโครงการไ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018300
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจั...อ่านต่อ15 - 03 - 2018299
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื...อ่านต่อ15 - 03 - 2018298
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อน...อ่านต่อ15 - 03 - 2018297
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประช...อ่านต่อ15 - 03 - 2018296
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประช...อ่านต่อ15 - 03 - 2018295
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงานไทยนิยม ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีประชาคมตา...อ่านต่อ15 - 03 - 2018294
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาภาค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018293
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการทำนบดินคลองกระ...อ่านต่อ15 - 03 - 2018292
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนระดับตำบล ตามโค...อ่านต่อ15 - 03 - 2018291
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมป...อ่านต่อ15 - 03 - 2018290
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรร...อ่านต่อ14 - 03 - 2018289
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ06 - 03 - 2018288
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ตรวจเ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018287
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 8 ตรวจเ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018286
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนัก...อ่านต่อ06 - 03 - 2018285
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ06 - 03 - 2018284
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสำอาง วงค์ดำเนิน ประธานกลุ่มบริหารฯ บ่อลาว-หนองหว้า พร้อมเกษตรในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร่ว...อ่านต่อ06 - 03 - 2018283
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ