วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบายน...อ่านต่อ16 - 08 - 20181835
วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ติดตามการติ...อ่านต่อ16 - 08 - 20181834
วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.40 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และนายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรี...อ่านต่อ16 - 08 - 20181833
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน ดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบการจัดการน้...อ่านต่อ16 - 08 - 20181832
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ16 - 08 - 20181831
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบาย...อ่านต่อ16 - 08 - 20181830
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอนันต์ ฟักเขียว อา...อ่านต่อ16 - 08 - 20181829
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ16 - 08 - 20181828
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.55 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าท...อ่านต่อ16 - 08 - 20181827
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181826
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ15 - 08 - 20181825
วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ15 - 08 - 20181824
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักง...อ่านต่อ15 - 08 - 20181823
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ15 - 08 - 20181822
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์...อ่านต่อ15 - 08 - 20181821
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์...อ่านต่อ15 - 08 - 20181820
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181819
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ขอ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181818
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบายน้...อ่านต่อ15 - 08 - 20181817
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ15 - 08 - 20181816
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบายน้...อ่านต่อ15 - 08 - 20181815
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ขอ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181814
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181813
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ15 - 08 - 20181812
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181811
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181810
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ15 - 08 - 20181809
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ15 - 08 - 20181808
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมอำเภอเมืองสัญจร ณ ศ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181807
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ15 - 08 - 20181806
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การติดตา...อ่านต่อ15 - 08 - 20181805
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุม...อ่านต่อ15 - 08 - 20181804
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ15 - 08 - 20181803
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินง...อ่านต่อ15 - 08 - 20181802
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ15 - 08 - 20181801
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ15 - 08 - 20181800
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ...อ่านต่อ15 - 08 - 20181799
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบา...อ่านต่อ14 - 08 - 20181798
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ14 - 08 - 20181797
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181796
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ14 - 08 - 20181795
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ14 - 08 - 20181794
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ14 - 08 - 20181793
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181792
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่ายางประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181791
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ14 - 08 - 20181790
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงานส่งน้ำ เพื่อวางแผน และติดตามงานต่างๆ ณ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181789
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ย...อ่านต่อ14 - 08 - 20181788
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบป...อ่านต่อ14 - 08 - 20181787
วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ความเข้มแข็...อ่านต่อ14 - 08 - 20181786
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ14 - 08 - 20181785
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ14 - 08 - 20181784
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ14 - 08 - 20181783
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ14 - 08 - 20181782
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ14 - 08 - 20181781
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ14 - 08 - 20181780
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181779
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ14 - 08 - 20181778
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ หมู่ ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181777
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181776
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบายน้ำล...อ่านต่อ14 - 08 - 20181775
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ของค...อ่านต่อ14 - 08 - 20181774
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทาน กลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำ...อ่านต่อ14 - 08 - 20181773
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.10 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพน...อ่านต่อ14 - 08 - 20181772
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ14 - 08 - 20181771
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ08 - 08 - 20181770
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ08 - 08 - 20181769
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ พนักงาน...อ่านต่อ08 - 08 - 20181768
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ08 - 08 - 20181767
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ08 - 08 - 20181766
วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักงานส...อ่านต่อ08 - 08 - 20181765
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181764
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ07 - 08 - 20181763
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181762
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181761
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการระบาย...อ่านต่อ07 - 08 - 20181760
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ07 - 08 - 20181759
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ07 - 08 - 20181758
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประสานมายังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี...อ่านต่อ07 - 08 - 20181757
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181756
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับนายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ โซน 11 พร้อ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181755
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181754
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181753
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอนันต์ ฟักเขียว อ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181752
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ07 - 08 - 20181751
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181750
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.16 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ07 - 08 - 20181749
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.10 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่...อ่านต่อ07 - 08 - 20181748
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181747
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ07 - 08 - 20181746
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181745
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181744
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ07 - 08 - 20181743
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181742
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181741
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ07 - 08 - 20181740
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181739
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ07 - 08 - 20181738
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181737
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ07 - 08 - 20181736
วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่...อ่านต่อ07 - 08 - 20181735
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181734
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181733
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181732
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอด...อ่านต่อ07 - 08 - 20181731
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ใหญ่สมาน เสืออบ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 และผู้ใหญ่เฉลิม, ผู้ใหญ่ หมู่ 9 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอาส...อ่านต่อ07 - 08 - 20181730
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ07 - 08 - 20181729
วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181728
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพูน ดอกจันทร์ ทำหน้...อ่านต่อ07 - 08 - 20181727
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายกิตตินันท์ เจริญ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181726
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181725
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.16 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181724
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.10 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ07 - 08 - 20181723
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ07 - 08 - 20181722
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181721
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181720
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ07 - 08 - 20181719
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181718
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ06 - 08 - 20181717
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนั...อ่านต่อ06 - 08 - 20181716
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181715
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ06 - 08 - 20181714
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181713
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181712
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ06 - 08 - 20181711
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทาน สาย 2 ตอนปลาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ06 - 08 - 20181710
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนั...อ่านต่อ06 - 08 - 20181709
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181708
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, อาสาสมัครชลประทาน กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181707
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ06 - 08 - 20181706
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดระนอ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181705
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ข...อ่านต่อ06 - 08 - 20181704
วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร...อ่านต่อ06 - 08 - 20181703
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ06 - 08 - 20181702
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนัก...อ่านต่อ06 - 08 - 20181701
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ06 - 08 - 20181700
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์...อ่านต่อ06 - 08 - 20181699
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181698
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181697
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวั...อ่านต่อ06 - 08 - 20181696
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ06 - 08 - 20181695
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ06 - 08 - 20181694
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางสาววรรทา รักษ์ดี หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยกา...อ่านต่อ06 - 08 - 20181693
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (การทำความส...อ่านต่อ06 - 08 - 20181692
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุ...อ่านต่อ06 - 08 - 20181691
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ06 - 08 - 20181690
วันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ06 - 08 - 20181689
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุม พนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ06 - 08 - 20181688
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ06 - 08 - 20181687
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ06 - 08 - 20181686
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. กำนัน, สารวัตรกำนันและอาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทาน กระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมประชาช...อ่านต่อ06 - 08 - 20181685
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วย...อ่านต่อ06 - 08 - 20181684
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ06 - 08 - 20181683
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ03 - 08 - 20181682
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ03 - 08 - 20181681
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ03 - 08 - 20181680
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ03 - 08 - 20181679
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายใ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181678
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181677
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา บุนนาค...อ่านต่อ03 - 08 - 20181676
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ของ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181675
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181674
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ03 - 08 - 20181673
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ03 - 08 - 20181672
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. เขื่อนแก่งกระจาน เพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 90 ลบ.ม./วินาที เป็น 100 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน จากอิทธิพลของพ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181671
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล นายทิพ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181670
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.40 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน และเกษตรกรกลุ่มผู้...อ่านต่อ03 - 08 - 20181669
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเลี้ยงภัตราอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่...อ่านต่อ03 - 08 - 20181668
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้...อ่านต่อ03 - 08 - 20181667
วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายมณฑล สมคะเณย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่...อ่านต่อ03 - 08 - 20181666
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลปรทานชุมพร มอบหมายให้นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181665
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานประจวบค...อ่านต่อ03 - 08 - 20181664
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561...อ่านต่อ03 - 08 - 20181663
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181662
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมโครง...อ่านต่อ03 - 08 - 20181661
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181660
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ03 - 08 - 20181659
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181658
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ03 - 08 - 20181657
วันที่ 21, 23 กรกฎาคม 2561 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่ว...อ่านต่อ03 - 08 - 20181656
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181655
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน...อ่านต่อ03 - 08 - 20181654
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ03 - 08 - 20181653
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิ...อ่านต่อ03 - 08 - 20181652
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181651
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนั...อ่านต่อ01 - 08 - 20181650
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พน...อ่านต่อ01 - 08 - 20181649
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ01 - 08 - 20181648
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ01 - 08 - 20181647
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ01 - 08 - 20181646
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมกา...อ่านต่อ01 - 08 - 20181645
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181644
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบปร...อ่านต่อ01 - 08 - 20181643
วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม โคร...อ่านต่อ01 - 08 - 20181642
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล นาย...อ่านต่อ01 - 08 - 20181641
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารก...อ่านต่อ01 - 08 - 20181640
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานขุดลอกแล...อ่านต่อ01 - 08 - 20181639
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181638
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ01 - 08 - 20181637
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ01 - 08 - 20181636
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181635
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ01 - 08 - 20181634
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ01 - 08 - 20181633
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181632
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ01 - 08 - 20181631
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ...อ่านต่อ01 - 08 - 20181630
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ01 - 08 - 20181629
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.40 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายธนากร โสวรร...อ่านต่อ01 - 08 - 20181628
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม ทำ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181627
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 11 ฝ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181626
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181625
วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ31 - 07 - 20181624
วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ31 - 07 - 20181623
วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181622
วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม พนัก...อ่านต่อ31 - 07 - 20181621
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.50 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ31 - 07 - 20181620
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ31 - 07 - 20181619
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ท...อ่านต่อ31 - 07 - 20181618
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจัน...อ่านต่อ31 - 07 - 20181617
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181616
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ31 - 07 - 20181615
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ31 - 07 - 20181614
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ31 - 07 - 20181613
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้า...อ่านต่อ31 - 07 - 20181612
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้า...อ่านต่อ31 - 07 - 20181611
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. - 19.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 19 -21...อ่านต่อ31 - 07 - 20181610
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ20 - 07 - 20181609
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอก...อ่านต่อ20 - 07 - 20181608
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิน...อ่านต่อ19 - 07 - 20181607
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายใ...อ่านต่อ19 - 07 - 20181606
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำ...อ่านต่อ19 - 07 - 20181605
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ19 - 07 - 20181604
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จัดประชุม "ชี้แจงและประช...อ่านต่อ19 - 07 - 20181603
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ19 - 07 - 20181602
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จัดประชุม "ชี้แจงและประช...อ่านต่อ19 - 07 - 20181601
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำป...อ่านต่อ19 - 07 - 20181600
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ และ...อ่านต่อ19 - 07 - 20181599
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธนากาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ร...อ่านต่อ19 - 07 - 20181598
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...อ่านต่อ19 - 07 - 20181597
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ19 - 07 - 20181596
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 นายสมพงษ์ สุนสนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าท...อ่านต่อ19 - 07 - 20181595
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานขอสนับสนุนจากฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 ส่วนบริหารงานเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชล...อ่านต่อ19 - 07 - 20181594
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมลงพื้น...อ่านต่อ19 - 07 - 20181593
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ ...อ่านต่อ17 - 07 - 20181592
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ17 - 07 - 20181591
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม ขุนสะท้อ...อ่านต่อ17 - 07 - 20181590
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ17 - 07 - 20181589
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม คลอง 1 ซ...อ่านต่อ17 - 07 - 20181588
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการร่วมกัน...อ่านต่อ17 - 07 - 20181587
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายปร...อ่านต่อ17 - 07 - 20181586
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ17 - 07 - 20181585
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ17 - 07 - 20181584
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี...อ่านต่อ17 - 07 - 20181583
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำและ...อ่านต่อ17 - 07 - 20181582
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ17 - 07 - 20181581
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ17 - 07 - 20181580
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายปร...อ่านต่อ17 - 07 - 20181579
วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบปร...อ่านต่อ17 - 07 - 20181578
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่...อ่านต่อ17 - 07 - 20181577
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ17 - 07 - 20181576
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ16 - 07 - 20181575
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ ...อ่านต่อ16 - 07 - 20181574
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5...อ่านต่อ16 - 07 - 20181573
วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศตวรรษ แปะโพระ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณ...อ่านต่อ16 - 07 - 20181572
วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ16 - 07 - 20181571
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ16 - 07 - 20181570
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ16 - 07 - 20181569
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ16 - 07 - 20181568
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นานธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ16 - 07 - 20181567
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ16 - 07 - 20181566
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารและผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับกำนัน...อ่านต่อ16 - 07 - 20181565
วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ16 - 07 - 20181564
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ16 - 07 - 20181563
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้น...อ่านต่อ13 - 07 - 20181562
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ13 - 07 - 20181561
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการจ้างแรงงานโครงการจ้างแร...อ่านต่อ13 - 07 - 20181560
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ไปทำ...อ่านต่อ13 - 07 - 20181559
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ13 - 07 - 20181558
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ13 - 07 - 20181557
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนั...อ่านต่อ13 - 07 - 20181556
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ13 - 07 - 20181555
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนัก...อ่านต่อ13 - 07 - 20181554
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ13 - 07 - 20181553
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ13 - 07 - 20181552
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนั...อ่านต่อ12 - 07 - 20181551
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายใ...อ่านต่อ12 - 07 - 20181550
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ12 - 07 - 20181549
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้า...อ่านต่อ12 - 07 - 20181548
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ12 - 07 - 20181547
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ12 - 07 - 20181546
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนากาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชาญ สวัสดิ์กรรณ ตำแห...อ่านต่อ12 - 07 - 20181545
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายธนากาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพรบุญ งามตำแหน่ง...อ่านต่อ12 - 07 - 20181544
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ12 - 07 - 20181543
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181542
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดประชุม การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ในขั้นตอนนำเส...อ่านต่อ11 - 07 - 20181541
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181540
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181539
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ11 - 07 - 20181538
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ11 - 07 - 20181537
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการจ้างแรงงานโครงการจ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181536
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม คลอง 1 ขวา ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181535
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ11 - 07 - 20181534
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ11 - 07 - 20181533
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทานพร้อมกับนายทองพ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181532
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสั...อ่านต่อ11 - 07 - 20181531
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย...อ่านต่อ11 - 07 - 20181530
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงา...อ่านต่อ11 - 07 - 20181529
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่ง...อ่านต่อ11 - 07 - 20181528
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181527
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181526
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ11 - 07 - 20181525
วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้...อ่านต่อ11 - 07 - 20181524
วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมา...อ่านต่อ11 - 07 - 20181523
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181522
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ11 - 07 - 20181521
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.35 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181520
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้ งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำและความสำ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181519
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย กสิว...อ่านต่อ11 - 07 - 20181518
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นา...อ่านต่อ11 - 07 - 20181517
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ11 - 07 - 20181516
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181515
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181514
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181513
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณ...อ่านต่อ11 - 07 - 20181512
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ย...อ่านต่อ07 - 07 - 20181511
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ น...อ่านต่อ07 - 07 - 20181510
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอ...อ่านต่อ07 - 07 - 20181509
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบ...อ่านต่อ07 - 07 - 20181508
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สูบน้ำให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้า...อ่านต่อ07 - 07 - 20181507
วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ06 - 07 - 20181506
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการจ้างแรงงาน โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แ...อ่านต่อ06 - 07 - 20181505
วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่...อ่านต่อ06 - 07 - 20181504
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ06 - 07 - 20181503
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ06 - 07 - 20181502
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญ...อ่านต่อ06 - 07 - 20181501
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช3 และเจ้าหน้าที่โครงก...อ่านต่อ05 - 07 - 20181500
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ05 - 07 - 20181499
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ05 - 07 - 20181498
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ04 - 07 - 20181497
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงา...อ่านต่อ04 - 07 - 20181496
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ04 - 07 - 20181495
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ04 - 07 - 20181494
วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ04 - 07 - 20181493
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ04 - 07 - 20181492
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ04 - 07 - 20181491
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงาน...อ่านต่อ04 - 07 - 20181490
วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ04 - 07 - 20181489
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ04 - 07 - 20181488
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ...อ่านต่อ04 - 07 - 20181487
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจ...อ่านต่อ04 - 07 - 20181486
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ04 - 07 - 20181485
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181484
วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181483
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ03 - 07 - 20181482
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นฺ. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้...อ่านต่อ03 - 07 - 20181481
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่ว...อ่านต่อ03 - 07 - 20181480
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลปร...อ่านต่อ03 - 07 - 20181479
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181478
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181477
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181476
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม คลอง 2 ข...อ่านต่อ03 - 07 - 20181475
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ03 - 07 - 20181474
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ03 - 07 - 20181473
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้า...อ่านต่อ03 - 07 - 20181472
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สูบน้ำให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181471
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี...อ่านต่อ03 - 07 - 20181470
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนิ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181469
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้ว...อ่านต่อ03 - 07 - 20181468
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181467
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท...อ่านต่อ03 - 07 - 20181466
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม บางจา...อ่านต่อ03 - 07 - 20181465
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมพงศ์ ปิยจันทร์ พนักงานการเกษตร ส4 พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็...อ่านต่อ03 - 07 - 20181464
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181463
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายอนุพงษ์ นะวาโย วิศวกรกรชลประทานปฏิบัติการและนายพยุงศักดิ์ ภักษา รองประ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181462
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุมิตร ประทุมวงศ์นักธรณีวิทยาชำนา...อ่านต่อ03 - 07 - 20181461
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ อนุเดชากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงา...อ่านต่อ03 - 07 - 20181460
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ03 - 07 - 20181459
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม รวมใจพัฒนา...อ่านต่อ03 - 07 - 20181458
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ03 - 07 - 20181457
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181456
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ03 - 07 - 20181455
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181454
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ03 - 07 - 20181453
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนัก...อ่านต่อ03 - 07 - 20181452
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธาน การประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานปี 2561 (Work ma...อ่านต่อ03 - 07 - 20181451
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ03 - 07 - 20181450
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ03 - 07 - 20181449
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ03 - 07 - 20181448
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่...อ่านต่อ03 - 07 - 20181447
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181446
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินง...อ่านต่อ03 - 07 - 20181445
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสายัณห์ บุญญาน...อ่านต่อ03 - 07 - 20181444
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายขอ...อ่านต่อ03 - 07 - 20181443
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประม...อ่านต่อ03 - 07 - 20181442
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีร...อ่านต่อ03 - 07 - 20181441
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ03 - 07 - 20181440
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ03 - 07 - 20181439
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน และนายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน โครงการช...อ่านต่อ29 - 06 - 20181438
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ...อ่านต่อ29 - 06 - 20181437
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พ...อ่านต่อ29 - 06 - 20181436
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พ...อ่านต่อ28 - 06 - 20181435
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ28 - 06 - 20181434
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม สายใยร่...อ่านต่อ28 - 06 - 20181433
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ28 - 06 - 20181432
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ28 - 06 - 20181431
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ28 - 06 - 20181430
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท...อ่านต่อ28 - 06 - 20181429
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ28 - 06 - 20181428
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรอบรม 1 วัน ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม...อ่านต่อ28 - 06 - 20181427
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ28 - 06 - 20181426
วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ27 - 06 - 20181425
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย...อ่านต่อ27 - 06 - 20181424
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี...อ่านต่อ27 - 06 - 20181423
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม กลุ่ม ธงชัย...อ่านต่อ27 - 06 - 20181422
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181421
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181420
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สว...อ่านต่อ21 - 06 - 20181419
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ21 - 06 - 20181418
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสุชิน ทับแผ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181417
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ21 - 06 - 20181416
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ21 - 06 - 20181415
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181414
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายสายัณห์ รัตนดากุล ช่างฝีมือสนาม ช 3 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181413
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายเริงชัย บุญช่วย นายช่างชลประทานชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำง...อ่านต่อ21 - 06 - 20181412
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3, นายธนกาญจน์ คนึงนิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ21 - 06 - 20181411
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน) ประ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181410
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายพนม เสือมาก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ เข้าขจัดผักตบชวา ขยะ ที่ไหลมากีดขวางการระบายน้ำ เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก บริเวณ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181409
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส ร่วมประชุมการเตรียมการ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181408
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายสายัณห์ รัตนดากุล ช่างฝีมือสนาม ช 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงา...อ่านต่อ21 - 06 - 20181407
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ21 - 06 - 20181406
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181405
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ21 - 06 - 20181404
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.37 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ21 - 06 - 20181403
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ21 - 06 - 20181402
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15.23 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ21 - 06 - 20181401
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181400
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181399
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181398
วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181397
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ19 - 06 - 20181396
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181395
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดยนายประภาศ โต้ตอบ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181394
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประม...อ่านต่อ19 - 06 - 20181393
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ19 - 06 - 20181392
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายป...อ่านต่อ19 - 06 - 20181391
วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล ส...อ่านต่อ19 - 06 - 20181390
วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วยผู...อ่านต่อ19 - 06 - 20181389
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ...อ่านต่อ19 - 06 - 20181388
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ16 - 06 - 20181387
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอ...อ่านต่อ16 - 06 - 20181386
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันท...อ่านต่อ16 - 06 - 20181385
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ16 - 06 - 20181384
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และพนักงานส่งน้ำโซน 23, 32 ติ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181383
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181382
วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ15 - 06 - 20181381
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ15 - 06 - 20181380
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181379
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181378
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจัน...อ่านต่อ15 - 06 - 20181377
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181376
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181375
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181374
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันวีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชนาญการ นายมณฑล สมคะเณย์ วิศวก...อ่านต่อ15 - 06 - 20181373
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย...อ่านต่อ15 - 06 - 20181372
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181371
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปีโครงการชลประทานชุมพร นำโดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร...อ่านต่อ15 - 06 - 20181370
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นงานจ้างแรงงานเพื่...อ่านต่อ15 - 06 - 20181369
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181368
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานระนอง จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์บางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และร่วมทำกิ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181367
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ15 - 06 - 20181366
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ15 - 06 - 20181365
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 โดยมี นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการโครงการส่ง...อ่านต่อ15 - 06 - 20181364
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (กุยบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ นายชัยรัตน์ ทองนา...อ่านต่อ15 - 06 - 20181363
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โค...อ่านต่อ15 - 06 - 20181362
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในการประชุมเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประม...อ่านต่อ15 - 06 - 20181361
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181360
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181359
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181358
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร...อ่านต่อ13 - 06 - 20181357
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ13 - 06 - 20181356
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181355
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ13 - 06 - 20181354
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน “โครงก...อ่านต่อ13 - 06 - 20181353
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 28 ต้น เนื่องในวันสถาปน...อ่านต่อ13 - 06 - 20181352
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉัตรดำรงค์ หงส์บุญมี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่ว...อ่านต่อ13 - 06 - 20181351
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวโศรยา เนียมสอน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181350
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมงานวั...อ่านต่อ13 - 06 - 20181349
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สูบน้ำให้ความช่วยเหลือเพื่...อ่านต่อ13 - 06 - 20181348
วันอาทิตย์ ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181347
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181346
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ย...อ่านต่อ13 - 06 - 20181345
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้ม...อ่านต่อ13 - 06 - 20181344
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการเปิดประตูส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ ...อ่านต่อ13 - 06 - 20181343
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายส...อ่านต่อ13 - 06 - 20181342
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครง...อ่านต่อ13 - 06 - 20181341
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ11 - 06 - 20181340
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181339
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181338
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181337
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที...อ่านต่อ11 - 06 - 20181336
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชะนะวัตร์ บุญทรั...อ่านต่อ11 - 06 - 20181335
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181334
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181333
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส...อ่านต่อ11 - 06 - 20181332
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181331
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ11 - 06 - 20181330
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181329
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารช...อ่านต่อ11 - 06 - 20181328
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ11 - 06 - 20181327
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181326
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดำเนิ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181325
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181324
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181323
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ11 - 06 - 20181322
วันที่ 1-8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ11 - 06 - 20181321
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181320
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย...อ่านต่อ11 - 06 - 20181319
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันท...อ่านต่อ11 - 06 - 20181318
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181317
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181316
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ11 - 06 - 20181315
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181314
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ11 - 06 - 20181313
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ11 - 06 - 20181312
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ11 - 06 - 20181311
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181310
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โคร...อ่านต่อ08 - 06 - 20181309
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนัก...อ่านต่อ08 - 06 - 20181308
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายชัยวุฒิ มุขเสือ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมงานว...อ่านต่อ08 - 06 - 20181307
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพงศ์ ปิยจันทร์ พนักงานการเกษตร ส4 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ตรว...อ่านต่อ08 - 06 - 20181306
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181305
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสัม...อ่านต่อ08 - 06 - 20181304
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ08 - 06 - 20181303
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ ส...อ่านต่อ08 - 06 - 20181302
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181301
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ08 - 06 - 20181300
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขอแจ้งแผนการปิด - เปิดน้ำ ของเขื่อนแก่งกระจาน ด้วยในระหว่...อ่านต่อ08 - 06 - 20181299
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ08 - 06 - 20181298
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.45 น. ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมบานประตูคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 คลองระบายน้ำD.19 กม.0+9...อ่านต่อ08 - 06 - 20181297
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วยพ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181296
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ชี้แจงวางแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ08 - 06 - 20181295
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181294
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอุรัค สุบรรณ...อ่านต่อ08 - 06 - 20181293
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ08 - 06 - 20181292
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี นายสายัณห์ บุญญานุสน...อ่านต่อ08 - 06 - 20181291
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ08 - 06 - 20181290
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181289
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ06 - 06 - 20181288
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายปุณภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่ง...อ่านต่อ06 - 06 - 20181287
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเป็นงานจ้างแรงงานเพื่อ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181286
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีหัวหน้าฝ่...อ่านต่อ06 - 06 - 20181285
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อติดตา...อ่านต่อ06 - 06 - 20181284
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤ...อ่านต่อ06 - 06 - 20181283
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ05 - 06 - 20181282
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท...อ่านต่อ05 - 06 - 20181281
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมโ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181280
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ05 - 06 - 20181279
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเฉลา คำพราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลหนองจอก และนายบุญ รุ่งราษี อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารฯกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181278
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ05 - 06 - 20181277
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ05 - 06 - 20181276
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181275
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181274
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ05 - 06 - 20181273
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ04 - 06 - 20181272
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ04 - 06 - 20181271
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรรม หัวหน้าฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่โครง...อ่านต่อ04 - 06 - 20181270
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายประยงค์ สะลิชะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้า...อ่านต่อ02 - 06 - 20181269
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเท...อ่านต่อ02 - 06 - 20181268
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ02 - 06 - 20181267
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย...อ่านต่อ02 - 06 - 20181266
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ณ...อ่านต่อ02 - 06 - 20181265
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่...อ่านต่อ02 - 06 - 20181264
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181263
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181262
วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181261
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท...อ่านต่อ01 - 06 - 20181260
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดการประชุมเรื่องการประกันสังคม นำโดยนางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง...อ่านต่อ01 - 06 - 20181259
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ01 - 06 - 20181258
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.55 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิต...อ่านต่อ01 - 06 - 20181257
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ท...อ่านต่อ01 - 06 - 20181256
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181255
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตรวจเยี...อ่านต่อ01 - 06 - 20181254
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ร่วมก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181253
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้...อ่านต่อ01 - 06 - 20181252
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181251
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181250
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181249
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ01 - 06 - 20181248
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ01 - 06 - 20181247
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181246
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181245
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักง...อ่านต่อ01 - 06 - 20181244
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ01 - 06 - 20181243
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ01 - 06 - 20181242
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กร...อ่านต่อ01 - 06 - 20181241
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนั...อ่านต่อ01 - 06 - 20181240
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ01 - 06 - 20181239
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ01 - 06 - 20181238
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วย...อ่านต่อ01 - 06 - 20181237
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181236
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181235
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจั...อ่านต่อ31 - 05 - 20181234
วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181233
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ31 - 05 - 20181232
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีนายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมด้วย นา...อ่านต่อ31 - 05 - 20181231
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181230
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนั...อ่านต่อ31 - 05 - 20181229
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181228
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ31 - 05 - 20181227
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181226
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย ให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ31 - 05 - 20181225
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครง...อ่านต่อ31 - 05 - 20181224
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหร...อ่านต่อ31 - 05 - 20181223
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181222
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหร...อ่านต่อ31 - 05 - 20181221
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181220
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ31 - 05 - 20181219
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่...อ่านต่อ31 - 05 - 20181218
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181217
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ31 - 05 - 20181216
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ31 - 05 - 20181215
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ31 - 05 - 20181214
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ31 - 05 - 20181213
วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181212
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181211
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 05 - 20181210
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ30 - 05 - 20181209
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181208
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ30 - 05 - 20181207
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181206
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181205
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181204
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181203
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181202
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ30 - 05 - 20181201
วันที่ 21-25 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181200
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ30 - 05 - 20181199
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ30 - 05 - 20181198
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181197
วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181196
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและป...อ่านต่อ30 - 05 - 20181195
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181194
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือให้เชิญหน่วยงานชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด...อ่านต่อ30 - 05 - 20181193
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ30 - 05 - 20181192
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส...อ่านต่อ30 - 05 - 20181191
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181190
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181189
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สว...อ่านต่อ30 - 05 - 20181188
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ30 - 05 - 20181187
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181186
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181185
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181184
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ30 - 05 - 20181183
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด...อ่านต่อ30 - 05 - 20181182
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181181
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนางชุต...อ่านต่อ30 - 05 - 20181180
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181179
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 ปร...อ่านต่อ30 - 05 - 20181178
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เรื่องพ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181177
วันพุธ ที่ 23 พฤษาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศัดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181176
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ30 - 05 - 20181175
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วย...อ่านต่อ30 - 05 - 20181174
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ30 - 05 - 20181173
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนักง...อ่านต่อ30 - 05 - 20181172
วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสำนักงานชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 5/2561...อ่านต่อ30 - 05 - 20181171
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญศักดิ์ อนันวีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และ นายนันทพงศ์ หนูจุ้ย นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ร่วมกิจ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181170
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเ...อ่านต่อ30 - 05 - 20181169
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายเอกรัก พราหมโณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที...อ่านต่อ30 - 05 - 20181168
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181167
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181166
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์...อ่านต่อ28 - 05 - 20181165
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายประสาท ศรีจันทร์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181164
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มว...อ่านต่อ28 - 05 - 20181163
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ28 - 05 - 20181162
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181161
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181160
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181159
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข...อ่านต่อ28 - 05 - 20181158
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ทำ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181157
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181156
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการป้องกันและบรรเทาอุท...อ่านต่อ28 - 05 - 20181155
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181154
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181153
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181152
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลป...อ่านต่อ28 - 05 - 20181151
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181150
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181149
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181148
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด...อ่านต่อ28 - 05 - 20181147
วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181146
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181145
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181144
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายไพโรจน์ น้อยเอียด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานว...อ่านต่อ28 - 05 - 20181143
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.45 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ มีอิ่ม พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181142
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181141
วันที่ 15 - 18 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181140
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181139
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181138
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181137
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181136
วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181135
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181134
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181133
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้...อ่านต่อ28 - 05 - 20181132
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองป...อ่านต่อ28 - 05 - 20181131
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181130
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ28 - 05 - 20181129
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181128
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181127
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่...อ่านต่อ28 - 05 - 20181126
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181125
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181124
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181123
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษาคม 2561 เวลา 11.35 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181122
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษาคม 2561 เวลา 11.35 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181121
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ28 - 05 - 20181120
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181119
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181118
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181117
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181116
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181115
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181114
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ28 - 05 - 20181113
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ช่วงบ่าย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181112
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ทองเปลว กอ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181111
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ28 - 05 - 20181110
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181109
วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ28 - 05 - 20181108
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช...อ่านต่อ28 - 05 - 20181107
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181106
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นาย ธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ประชุมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181105
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดล...อ่านต่อ28 - 05 - 20181104
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181103
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181102
วันที่ 7-11 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 11.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181101
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181100
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทาน กลุ่มบริหารฯกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชร...อ่านต่อ28 - 05 - 20181099
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ28 - 05 - 20181098
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181097
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181096
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181095
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ28 - 05 - 20181094
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ28 - 05 - 20181093
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ28 - 05 - 20181092
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนั...อ่านต่อ28 - 05 - 20181091
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ28 - 05 - 20181090
วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พ...อ่านต่อ28 - 05 - 20181089
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่...อ่านต่อ25 - 05 - 20181088
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยม...อ่านต่อ25 - 05 - 20181087
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181086
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14...อ่านต่อ25 - 05 - 20181085
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 8...อ่านต่อ25 - 05 - 20181084
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.26 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีหมายให้ นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181083
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181082
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สว...อ่านต่อ25 - 05 - 20181081
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181080
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181079
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองป...อ่านต่อ25 - 05 - 20181078
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม...อ่านต่อ25 - 05 - 20181077
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ25 - 05 - 20181076
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181075
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...อ่านต่อ25 - 05 - 20181074
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ25 - 05 - 20181073
วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงการด...อ่านต่อ25 - 05 - 20181072
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181071
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ25 - 05 - 20181070
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181069
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181068
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181067
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ25 - 05 - 20181066
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัสด...อ่านต่อ25 - 05 - 20181065
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181064
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวา...อ่านต่อ25 - 05 - 20181063
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181062
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181061
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ25 - 05 - 20181060
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181059
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอย...อ่านต่อ25 - 05 - 20181058
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ25 - 05 - 20181057
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ วิศวกรชลประทานชำนาญการพ...อ่านต่อ25 - 05 - 20181056
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ24 - 05 - 20181055
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181054
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอณุกรร...อ่านต่อ24 - 05 - 20181053
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ24 - 05 - 20181052
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และนายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181051
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ24 - 05 - 20181050
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181049
วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ24 - 05 - 20181048
วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ24 - 05 - 20181047
วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนัก...อ่านต่อ24 - 05 - 20181046
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ23 - 05 - 20181045
วันที่ 1-4 พฤษภาภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ23 - 05 - 20181044
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.15 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181043
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ23 - 05 - 20181042
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ23 - 05 - 20181041
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามผลการส่งน้ำ (ใ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181040
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลปร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181039
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181038
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ23 - 05 - 20181037
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181036
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181035
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181034
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์...อ่านต่อ23 - 05 - 20181033
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำโซน 11 ติ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181032
วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181031
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 พร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181030
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181029
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181028
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม...อ่านต่อ23 - 05 - 20181027
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181026
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ23 - 05 - 20181025
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พ...อ่านต่อ23 - 05 - 20181024
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์...อ่านต่อ23 - 05 - 20181023
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.13 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ23 - 05 - 20181022
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวั...อ่านต่อ22 - 05 - 20181021
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัส...อ่านต่อ22 - 05 - 20181020
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมาย นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ22 - 05 - 20181019
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ ...อ่านต่อ22 - 05 - 20181018
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ22 - 05 - 20181017
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พน...อ่านต่อ22 - 05 - 20181016
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอด...อ่านต่อ22 - 05 - 20181015
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพช...อ่านต่อ22 - 05 - 20181014
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ22 - 05 - 20181013
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์...อ่านต่อ22 - 05 - 20181012
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสายชล สนสุวรรณ์ นายช่างชลประทาน และนายนันทพงศ์ หนูจุ้ย นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่โครงการจัดงานวั...อ่านต่อ22 - 05 - 20181011
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม ร่วมทำการระวังชี้แนวเขตที่ดินข้างเคี...อ่านต่อ17 - 05 - 20181010
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภ...อ่านต่อ17 - 05 - 20181009
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผ...อ่านต่อ17 - 05 - 20181008
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ17 - 05 - 20181007
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181006
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมพู ผู้ช่วยพน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181005
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักง...อ่านต่อ10 - 05 - 20181004
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ ...อ่านต่อ10 - 05 - 20181003
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ10 - 05 - 20181002
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.44 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนัก...อ่านต่อ10 - 05 - 20181001
วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 05 - 20181000
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ10 - 05 - 2018999
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ10 - 05 - 2018998
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 นางสาวเสาวรภย์ เยี่ยมแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว...อ่านต่อ10 - 05 - 2018997
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ04 - 05 - 2018996
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเพื่อมอบ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018995
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามผลการ ดำเนินงา...อ่านต่อ04 - 05 - 2018994
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานบำรุงรักษาแ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018993
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุระบบชลประทาน ...อ่านต่อ04 - 05 - 2018992
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018991
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018990
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.42 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018989
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018988
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ02 - 05 - 2018987
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำดำเนินการกดบานเพื่ออั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018986
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018985
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018984
วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018983
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018982
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018981
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018980
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018979
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018978
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018977
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018976
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายมอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018975
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ร่ว...อ่านต่อ02 - 05 - 2018974
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018973
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018972
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018971
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018970
วันที่ 23-27 มีนาคม 2561 เวลา 12.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018969
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายจเร พลการ นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางตามระเบ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018968
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานช...อ่านต่อ02 - 05 - 2018967
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018966
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.04 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018965
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.44 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018964
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษาน 2561 เวลา 10.30 น.นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วย...อ่านต่อ02 - 05 - 2018963
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018962
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลื...อ่านต่อ02 - 05 - 2018961
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018960
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018959
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018958
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018957
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.36 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018956
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018955
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018954
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018953
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ02 - 05 - 2018952
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.14 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ02 - 05 - 2018951
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018950
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018949
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.17 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018948
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.11 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018947
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018946
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับร...อ่านต่อ02 - 05 - 2018945
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 11.25 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้า...อ่านต่อ02 - 05 - 2018944
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018943
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018942
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 ประจำเดือ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018941
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ02 - 05 - 2018940
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 14.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018939
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018938
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018937
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018936
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ น้อยอยู่...อ่านต่อ02 - 05 - 2018935
วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018934
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นำโดย นายสุรสิ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018933
วันที่ 10-23 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตสำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. ศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018932
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนางสา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018931
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018930
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018929
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018928
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ02 - 05 - 2018927
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร...อ่านต่อ02 - 05 - 2018926
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ02 - 05 - 2018925
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018924
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018923
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018922
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018921
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายนพดล มีวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018920
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018919
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018918
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายมณฑล สมคะเณย์ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม...อ่านต่อ02 - 05 - 2018917
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018916
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018915
วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2561 เวลา 12.28 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018914
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ02 - 05 - 2018913
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่ง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018912
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018911
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2561 เวลา 15.19 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี หมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงา...อ่านต่อ02 - 05 - 2018910
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.05 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018909
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงาน...อ่านต่อ02 - 05 - 2018908
วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ02 - 05 - 2018907
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.31 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนัก...อ่านต่อ02 - 05 - 2018906
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 12.34 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ02 - 05 - 2018905
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร, นายกิติ สุนทรเสถียร นายช่างชลประทานอาวุโส, นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018904
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายจเร พลการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพ...อ่านต่อ02 - 05 - 2018903
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ02 - 05 - 2018902
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรชี้แจงสถา...อ่านต่อ01 - 05 - 2018901
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018900
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018899
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018898
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018897
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ01 - 05 - 2018896
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ01 - 05 - 2018895
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.54 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ01 - 05 - 2018894
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงา...อ่านต่อ27 - 04 - 2018893
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ27 - 04 - 2018892
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักง...อ่านต่อ27 - 04 - 2018891
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักง...อ่านต่อ27 - 04 - 2018890
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ27 - 04 - 2018889
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.14 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ27 - 04 - 2018888
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงา...อ่านต่อ27 - 04 - 2018887
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส...อ่านต่อ27 - 04 - 2018886
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.12 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ27 - 04 - 2018885
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ27 - 04 - 2018884
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมสืบสานประเพณีสงกราต์ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ...อ่านต่อ27 - 04 - 2018883
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดย...อ่านต่อ27 - 04 - 2018882
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่ พนัก...อ่านต่อ27 - 04 - 2018881
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักง...อ่านต่อ25 - 04 - 2018880
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับรถ...อ่านต่อ25 - 04 - 2018879
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018878
วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ฟักเขียว อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหาร สาย 2 ตอนปลาย พร้อมผู้ใช้น้ำชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำ...อ่านต่อ24 - 04 - 2018877
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ24 - 04 - 2018876
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 โครงการชลประทานชุมพร ดำนินการกำจัดผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำท่าตะเภา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น...อ่านต่อ18 - 04 - 2018875
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายศักดิ์สิน แก้วหนูหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงกา...อ่านต่อ18 - 04 - 2018874
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.09 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติด...อ่านต่อ18 - 04 - 2018873
วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ18 - 04 - 2018872
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.08 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่...อ่านต่อ18 - 04 - 2018871
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018870
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ18 - 04 - 2018869
วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018868
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018867
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018866
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018865
วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018864
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความสะดวกให...อ่านต่อ17 - 04 - 2018863
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกใ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018862
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เพื่ออำนวยการความ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018861
วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวัน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018860
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018859
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018858
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018857
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งเวลา 08.30 - 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้บริการที่จุดบริการประชาชนศูนย์โอทอปปราณบุรี ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018856
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ติดตามการส่งน้ำในรอบเวรช่วงวันที่ 10-13 เมษา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018855
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสถานการณ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018854
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018853
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018852
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018851
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นาอุกฤฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประทานในการประชุมคณะทำงานจัดการชลประทาน คลองท่าแซะ คลองรับร่อ และ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018850
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมร พร้อมหัวหน้าฝ่ายต่าง ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018849
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขับร...อ่านต่อ17 - 04 - 2018848
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ท...อ่านต่อ17 - 04 - 2018847
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018846
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018845
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018844
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่าศรี พนักงานส่งน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018843
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซน 4 ติดต...อ่านต่อ17 - 04 - 2018842
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018841
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018840
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.55 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิเชียร ภู่เจริญ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018839
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018838
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส...อ่านต่อ17 - 04 - 2018837
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018836
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018835
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018834
วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงว...อ่านต่อ17 - 04 - 2018833
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน \"โครงการคลินิกเกษ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018832
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักส่...อ่านต่อ17 - 04 - 2018831
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.10 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018830
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายอุดมวิทย์ เกตุศรี บริเวณคลองส่งน้...อ่านต่อ17 - 04 - 2018829
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018828
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงาน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018827
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.32 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายประสาท ศรีจันทร์ พนักง...อ่านต่อ17 - 04 - 2018826
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนัก...อ่านต่อ17 - 04 - 2018825
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 21 ติดตามผลกา...อ่านต่อ17 - 04 - 2018824
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ17 - 04 - 2018823
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018822
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ17 - 04 - 2018821
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานข...อ่านต่อ17 - 04 - 2018820
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.52 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนั...อ่านต่อ17 - 04 - 2018819
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พน...อ่านต่อ818
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.50 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ11 - 04 - 2018817
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 วางแผนการ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018816
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.03 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018815
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018814
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสำฤทธิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018813
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018812
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ11 - 04 - 2018811
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงรับบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีประชุม conference สถานการณ์น...อ่านต่อ11 - 04 - 2018810
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018809
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดต...อ่านต่อ11 - 04 - 2018808
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.41 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018807
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.23 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018806
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.47 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักส...อ่านต่อ11 - 04 - 2018805
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำแ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018804
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการทำนบดิ...อ่านต่อ11 - 04 - 2018803
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์...อ่านต่อ11 - 04 - 2018802
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ11 - 04 - 2018801
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนัก...อ่านต่อ11 - 04 - 2018800
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำห...อ่านต่อ11 - 04 - 2018799
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ11 - 04 - 2018798
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ11 - 04 - 2018797
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018796
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018795
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018794
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5, นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018793
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพรดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายห้วย...อ่านต่อ10 - 04 - 2018792
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายสายัณห์ รัตนดากุล ช่างฝีมือสนาม ช 3 ร่วมประชุมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม...อ่านต่อ10 - 04 - 2018791
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้...อ่านต่อ10 - 04 - 2018790
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงาน...อ่านต่อ10 - 04 - 2018789
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018788
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงานส...อ่านต่อ10 - 04 - 2018787
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018786
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.27 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงา...อ่านต่อ10 - 04 - 2018785
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ...อ่านต่อ10 - 04 - 2018784
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาค...อ่านต่อ10 - 04 - 2018783
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ เกิดผล อาสาสมัครชลประทานกลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำชลประทานกระจิวพัฒนา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ10 - 04 - 2018782
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าท...อ่านต่อ10 - 04 - 2018781
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิพล นุชชมภู ผู้ช่วยพนัก...อ่านต่อ10 - 04 - 2018780
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018779
วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 เวลา 13.25 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่ง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018778
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.48 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018777
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018776
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018775
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018774
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018773
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018772
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ทองปล้อง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018771
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิชัย บุญทรัพย์ ติดตามงาน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018770
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 14.43 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018769
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.33 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018768
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.07 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอมหมายนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018767
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.56 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำราย นายบุญชู ทนยิ้ม บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018766
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.49 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018765
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018764
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018763
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018762
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018761
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ05 - 04 - 2018760
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018759
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018758
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018757
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมพร้อมด้วย พร้อมด้วย นายบุญลือ คงชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร...อ่านต่อ05 - 04 - 2018756
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018755
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018754
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ05 - 04 - 2018753
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู...อ่านต่อ05 - 04 - 2018752
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018751
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ05 - 04 - 2018750
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018749
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื...อ่านต่อ05 - 04 - 2018748
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายกิติ สุนทรเสถียร ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศ...อ่านต่อ05 - 04 - 2018747
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018746
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้...อ่านต่อ05 - 04 - 2018745
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018744
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีอมอบหมายให้ นายจรัญ มีอิ่ม พนักงานขั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018743
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะเวช พนั...อ่านต่อ05 - 04 - 2018742
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018741
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพานนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นายยงยุทธ จุลานนท์ผู้อำนวยการโครงกา...อ่านต่อ05 - 04 - 2018740
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน...อ่านต่อ05 - 04 - 2018739
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน...อ่านต่อ04 - 04 - 2018738
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018737
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018736
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018735
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายภูริวัฒน์ สุขราม หัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟที่ชำรุด บริเวณหน้าที่ทำการอาคารสื่อสารโครง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018734
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารฯ คลอง 52...อ่านต่อ03 - 04 - 2018733
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสู...อ่านต่อ03 - 04 - 2018732
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018731
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามการดำเนินงานบำร...อ่านต่อ03 - 04 - 2018730
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสง่า มั่งมี พนักงาน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018729
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018728
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018727
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พ...อ่านต่อ03 - 04 - 2018726
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสมชาย รากทอง พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018725
วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.40 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ03 - 04 - 2018724
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนัก...อ่านต่อ03 - 04 - 2018723
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ03 - 04 - 2018722
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงา...อ่านต่อ03 - 04 - 2018721
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ03 - 04 - 2018720
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อน...อ่านต่อ03 - 04 - 2018719
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธนกาญจน์ คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนั...อ่านต่อ