วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดต...อ่านต่อ08 - 01 - 20181228
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้...อ่านต่อ08 - 01 - 20181227
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่ม คล...อ่านต่อ08 - 01 - 20181226
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส...อ่านต่อ03 - 01 - 20181225
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงา...อ่านต่อ03 - 01 - 20181224
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มคลอ...อ่านต่อ1223
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยสิบเอกวัลลภ แจ่มจำรัส ...อ่านต่อ29 - 12 - 20171222
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ พร้อมทีมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติด...อ่านต่อ29 - 12 - 20171221
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มสาย...อ่านต่อ29 - 12 - 20171220
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรังปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุม VDO Conferen...อ่านต่อ27 - 12 - 20171219
วันจันทร์ นี้ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการร...อ่านต่อ27 - 12 - 20171218
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบแสงไฟส่...อ่านต่อ20 - 12 - 20171217
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่อน้ำดิบบริเวณอ่า...อ่านต่อ20 - 12 - 20171216
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ20 - 12 - 20171215
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มบริ...อ่านต่อ20 - 12 - 20171214
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์...อ่านต่อ20 - 12 - 20171213
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายกิตตินันท์ เจริญจิตร พนักงานส่งน้ำโซน 11 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเย...อ่านต่อ20 - 12 - 20171212
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองพูน ดอกจันทร์ และนายอดิเทพ แม้นเมฆ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกคลองระบายน้ำ D....อ่านต่อ20 - 12 - 20171211
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วย นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายโ...อ่านต่อ20 - 12 - 20171210
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน...อ่านต่อ20 - 12 - 20171209
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.45 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์...อ่านต่อ19 - 12 - 20171208
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลป...อ่านต่อ18 - 12 - 20171207
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ18 - 12 - 20171206
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 14 มอบหมายให้นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อ...อ่านต่อ18 - 12 - 20171205
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมกับทีมงานฝ่ายส่ง...อ่านต่อ18 - 12 - 20171204
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ18 - 12 - 20171203
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักง...อ่านต่อ18 - 12 - 20171202
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ18 - 12 - 20171201
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมด้วย นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปร...อ่านต่อ18 - 12 - 20171200
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ แ...อ่านต่อ15 - 12 - 20171199
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พน...อ่านต่อ15 - 12 - 20171198
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำจ...อ่านต่อ15 - 12 - 20171197
วันพฤหัสบดี ที่14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยนายสหรัฐ คำทรัพย์ และนายประชวน กล่อมเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ช...อ่านต่อ14 - 12 - 20171196
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีและ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ร่...อ่านต่อ14 - 12 - 20171195
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ...อ่านต่อ14 - 12 - 20171194
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้า...อ่านต่อ14 - 12 - 20171193
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายเฉลิมพันธิ์ รัตนสิงห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ14 - 12 - 20171192
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัยหลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พน...อ่านต่อ13 - 12 - 20171191
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อชี้แจงการบริหารการจัดการน้ำเพาะปลูกพืชฤด...อ่านต่อ13 - 12 - 20171190
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามงา...อ่านต่อ13 - 12 - 20171189
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 นำคนงานถางหญ้า คลอง...อ่านต่อ13 - 12 - 20171188
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักง...อ่านต่อ13 - 12 - 20171187
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นท...อ่านต่อ13 - 12 - 20171186
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ร่วมกับนายวิโรจน์ กอ...อ่านต่อ12 - 12 - 20171185
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มอบหมายให้นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ควบคุมคนงานถางหญ้าช่วงก...อ่านต่อ12 - 12 - 20171184
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายช่างไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ12 - 12 - 20171183
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามกา...อ่านต่อ12 - 12 - 20171182
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนว...อ่านต่อ08 - 12 - 20171181
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่...อ่านต่อ08 - 12 - 20171180
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฏร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่...อ่านต่อ08 - 12 - 20171179
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฏร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่...อ่านต่อ08 - 12 - 20171178
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ08 - 12 - 20171177
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ08 - 12 - 20171176
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ08 - 12 - 20171175
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ต...อ่านต่อ08 - 12 - 20171174
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยนายเอกราฏร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่ง...อ่านต่อ08 - 12 - 20171173
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งน้...อ่านต่อ06 - 12 - 20171172
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที...อ่านต่อ06 - 12 - 20171171
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ06 - 12 - 20171170
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...อ่านต่อ06 - 12 - 20171169
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ06 - 12 - 20171168
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองส่งน้ำและอาคารชลปร...อ่านต่อ04 - 12 - 20171167
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามส...อ่านต่อ04 - 12 - 20171166
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษ...อ่านต่อ04 - 12 - 20171165
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส่งน้ำสาย...อ่านต่อ04 - 12 - 20171164
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานขุดลอก,กำจัดวัชพืช บ่อยื...อ่านต่อ04 - 12 - 20171163
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำและสนั...อ่านต่อ04 - 12 - 20171162
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม ...อ่านต่อ04 - 12 - 20171161
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่ บำรุงรักษาคลองสายใหญ่1ช่วง กม.5+000 – กม.5+500 ท...อ่านต่อ04 - 12 - 20171160
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พน...อ่านต่อ04 - 12 - 20171159
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ปรับปรุงบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ช...อ่านต่อ04 - 12 - 20171158
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 7/...อ่านต่อ30 - 11 - 20171157
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภ...อ่านต่อ30 - 11 - 20171156
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 60 ร่วมกับธนาคารออมสิน และกร...อ่านต่อ30 - 11 - 20171155
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังมีน้ำ...อ่านต่อ1154
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรา...อ่านต่อ30 - 11 - 20171153
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ30 - 11 - 20171152
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคล...อ่านต่อ30 - 11 - 20171151
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้...อ่านต่อ29 - 11 - 20171150
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.25 น. นายเอกราษฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ ติดต...อ่านต่อ29 - 11 - 20171149
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำ และอาสาสมัครชลประทาน ดำเนิ...อ่านต่อ29 - 11 - 20171148
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงาน...อ่านต่อ29 - 11 - 20171147
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสมชาย บุปผา นายช่างชลประทาน ,นายสุรวุฒิ วัฒนสิทธิ์ นายช่า...อ่านต่อ29 - 11 - 20171146
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ดำเนินการสนับส...อ่านต่อ29 - 11 - 20171145
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกันกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และติดตามสถานก...อ่านต่อ28 - 11 - 20171144
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ประสานกับนายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เพื่อข...อ่านต่อ28 - 11 - 20171143
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ขอรายงานสถานการณ์น้ำในเ...อ่านต่อ28 - 11 - 20171142
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระน...อ่านต่อ28 - 11 - 20171141
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป...อ่านต่อ28 - 11 - 20171140
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช3 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมป...อ่านต่อ28 - 11 - 20171139
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ,นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ,นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่...อ่านต่อ28 - 11 - 20171138
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายส...อ่านต่อ28 - 11 - 20171137
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายช...อ่านต่อ28 - 11 - 20171136
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ นายทิพย์ สินเดิม ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลง...อ่านต่อ28 - 11 - 20171135
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องผลัก...อ่านต่อ28 - 11 - 20171134
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ร้อยโท ชัยยันต์ พึ่งประโยชน์ หัวหน้าชุดหมวดรักษาความสงบ ที่ 2 พื้นที่อำเภอปราณบุรี สังกัด ศร.พัน2 ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจว...อ่านต่อ28 - 11 - 20171133
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ทา...อ่านต่อ28 - 11 - 20171132
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โคร...อ่านต่อ27 - 11 - 20171131
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้ว...อ่านต่อ27 - 11 - 20171130
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.05 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามจุดติดตั้ง...อ่านต่อ27 - 11 - 20171129
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171128
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรั...อ่านต่อ27 - 11 - 20171127
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ช่อง TNN เรื่องการดำเนินงานโครงการป้องกันบรรเทาอุทก...อ่านต่อ27 - 11 - 20171126
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให...อ่านต่อ27 - 11 - 20171125
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให...อ่านต่อ27 - 11 - 20171124
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำแ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171123
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงา...อ่านต่อ27 - 11 - 20171122
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง และน...อ่านต่อ27 - 11 - 20171121
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ แ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171120
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายจักรพันธ์ อุไรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้า...อ่านต่อ27 - 11 - 20171119
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมสถานการณ์น้ำร่วมกับสำนัก...อ่านต่อ27 - 11 - 20171118
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/ 2560 โดยมี นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงกา...อ่านต่อ27 - 11 - 20171117
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา14.30น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้น...อ่านต่อ27 - 11 - 20171116
วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้...อ่านต่อ27 - 11 - 20171115
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171114
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171113
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลั...อ่านต่อ27 - 11 - 20171112
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถา...อ่านต่อ27 - 11 - 20171111
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให...อ่านต่อ27 - 11 - 20171110
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (คุณฐปณีย์ เอ...อ่านต่อ27 - 11 - 20171109
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โครงการชลประทานระนอง...อ่านต่อ27 - 11 - 20171108
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรุบปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่สำรว...อ่านต่อ27 - 11 - 20171107
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีข...อ่านต่อ27 - 11 - 20171106
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคล...อ่านต่อ27 - 11 - 20171105
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประส...อ่านต่อ09 - 11 - 20171104
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักง...อ่านต่อ09 - 11 - 20171103
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171102
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคล...อ่านต่อ09 - 11 - 20171101
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย วาตภัย และดิ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171100
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชั...อ่านต่อ09 - 11 - 20171099
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนั...อ่านต่อ09 - 11 - 20171098
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนั...อ่านต่อ09 - 11 - 20171097
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171096
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ ณ ศาลาฝ่ายส่...อ่านต่อ09 - 11 - 20171095
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นา...อ่านต่อ09 - 11 - 20171094
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมลง...อ่านต่อ09 - 11 - 20171093
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อำเภอกุยบุรี ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171092
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ร่วม Video Conference เรื่อง unit ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171091
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมประชุมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 ผ่านระบบ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171090
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 ให้สัมภาษณ์ข่าวเตรียมรับสถานการณ์น้ำจังหวัดชุมพร ของหน่วยข่าวช่...อ่านต่อ09 - 11 - 20171089
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำแ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171088
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่ว...อ่านต่อ09 - 11 - 20171087
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171086
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ร่วม Video Conference ประช...อ่านต่อ09 - 11 - 20171085
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171084
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขอรายงานสถานการณ์น้ำ ของอ่างเก็บน้ำ ดังนี้... 1.อ่างเก...อ่านต่อ09 - 11 - 20171083
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 กุยบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171082
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.40 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ09 - 11 - 20171081
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้...อ่านต่อ09 - 11 - 20171080
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขอรายงานสถานการณ์น้ำ ของอ่างเก็บน้ำ ดังนี้ 1.อ่างเก็...อ่านต่อ09 - 11 - 20171079
วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171078
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้...อ่านต่อ09 - 11 - 20171077
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซนที่ 34...อ่านต่อ09 - 11 - 20171076
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลอง...อ่านต่อ09 - 11 - 20171075
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมประจำสัปดาห์ ณ ศาลาฝ่ายส่งน...อ่านต่อ09 - 11 - 20171074
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายบุญ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171073
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ รายงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองกรูด อำเภอบางสะพาน ให้แก่ว...อ่านต่อ09 - 11 - 20171072
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเกษต...อ่านต่อ09 - 11 - 20171071
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171070
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลอ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171069
วันอังคาร ที่ 31ตุลาคม 2560 เวลา09.00น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล ตรวจเช็คสภาพความเสียห...อ่านต่อ09 - 11 - 20171068
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ ส...อ่านต่อ09 - 11 - 20171067
วันอังคารที่ 31ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน...อ่านต่อ09 - 11 - 20171066
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น...อ่านต่อ09 - 11 - 20171065
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171064
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171063
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำ เพื่อติดตามผ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171062
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครการส่งน้ำและบ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171061
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำค...อ่านต่อ09 - 11 - 20171060
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่...อ่านต่อ09 - 11 - 20171059
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา13.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำอละบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่ง...อ่านต่อ09 - 11 - 20171058
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ09 - 11 - 20171057
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171056
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ...อ่านต่อ09 - 11 - 20171055
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ30 - 10 - 20171054
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ดำเนินการสูบน้ำบ่อยืมเล...อ่านต่อ30 - 10 - 20171053
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลอง...อ่านต่อ30 - 10 - 20171052
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม บริเวณก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอน...อ่านต่อ30 - 10 - 20171051
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถาน...อ่านต่อ27 - 10 - 20171050
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส...อ่านต่อ27 - 10 - 20171049
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ นายก อบต.หาดขาม จิตอาสา และประชาชนบ...อ่านต่อ25 - 10 - 20171048
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขอรายงานสถานการณ์น้ำ ของอ่างเก็บน้ำ ดังนี้... 1.อ่างเ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171047
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้...อ่านต่อ24 - 10 - 20171046
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171045
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอก...อ่านต่อ24 - 10 - 20171044
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171043
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ติดตา...อ่านต่อ24 - 10 - 20171042
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน และ ร.อ.วีรวัฒน์ เจริญวงศ์ รองผู้บังคับกอ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171041
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำค...อ่านต่อ24 - 10 - 20171040
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักง...อ่านต่อ24 - 10 - 20171039
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ ลงพื้นที่กำจัดขยะมูล...อ่านต่อ24 - 10 - 20171038
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามสถ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171037
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ออกติดตามสถานการณ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171036
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำโซนที...อ่านต่อ24 - 10 - 20171035
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 ออกติดตามสถานการณ์น้ำของคลองส่งน้ำ คลอ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171034
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เปิดระบายน้ำผ่าน Spillway อัตรา 50 ลบ.ม./วินาที ได้เข้าตรวจพื้นที่ริมตลิ่งล้ำห้วยแม่ประจันต์ สะพ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171033
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171032
วันเสาร์ ที่ 14ตุลาคม 2560 เวลา9.00น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1-7 แ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171031
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการฯ เพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศพนักงานส่งน้ำโซน 30,31 ติดตามก...อ่านต่อ24 - 10 - 20171030
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้า...อ่านต่อ24 - 10 - 20171029
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เ...อ่านต่อ24 - 10 - 20171028
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายว...อ่านต่อ24 - 10 - 20171027
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์...อ่านต่อ24 - 10 - 20171026
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำ และผู้...อ่านต่อ24 - 10 - 20171025
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำปละบำรุงรักษาที่ 1 นายสนท...อ่านต่อ24 - 10 - 20171024
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ...อ่านต่อ19 - 10 - 20171023
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสนท...อ่านต่อ24 - 10 - 20171022
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุม(Web Conference) เพื่อสร้างก...อ่านต่อ19 - 10 - 20171021
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขัน...อ่านต่อ18 - 10 - 20171020
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงก...อ่านต่อ18 - 10 - 20171019
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 8 พร้อมพนักงา...อ่านต่อ18 - 10 - 20171018
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ1017
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายคำรณ อินทร์จั...อ่านต่อ1016
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชร...อ่านต่อ18 - 10 - 20171015
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซน 5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสภาพน้ำในคลองส่ง...อ่านต่อ18 - 10 - 20171014
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามผลการส่งน้ำ เพื่...อ่านต่อ18 - 10 - 20171013
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย...อ่านต่อ18 - 10 - 20171012
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ โซน 10,12 พร้...อ่านต่อ18 - 10 - 20171011
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมพน...อ่านต่อ17 - 10 - 20171010
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานชุมพร ร่...อ่านต่อ19 - 10 - 20171009
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 และกลุ่มบริหารดอนยาง-ดอนขวาง ทำการลง...อ่านต่อ11 - 10 - 20171008
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ...อ่านต่อ11 - 10 - 20171007
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โคร...อ่านต่อ11 - 10 - 20171006
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง นายสกน...อ่านต่อ11 - 10 - 20171005
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดยนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู...อ่านต่อ11 - 10 - 20171004
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นาย...อ่านต่อ10 - 10 - 20171003
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศพนักงานส่งน้ำโซน...อ่านต่อ10 - 10 - 20171002
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายจรัญ สว่าศรี พนักงานส่งน้ำโซนที่ 34 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการส...อ่านต่อ04 - 10 - 20171001
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นา...อ่านต่อ04 - 10 - 20171000
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายจรัญ สว่าศรี พนักงานส่งน้ำโซนที่ 34 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการส่ง...อ่านต่อ10 - 10 - 2017999
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้...อ่านต่อ04 - 10 - 2017998
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่ายาง ณ ห้องประชุมอำเภอท่ายาง ทั...อ่านต่อ04 - 10 - 2017997
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ29 - 09 - 2017996
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ...อ่านต่อ29 - 09 - 2017995
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซน 5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสภาพน้ำในค...อ่านต่อ29 - 09 - 2017994
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอรุณ อินทร์คง พนักงานส่งน้ำโซน 6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสภาพน้ำ ในคลองส่...อ่านต่อ29 - 09 - 2017993
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พร้อมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ29 - 09 - 2017992
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และพนักงานส่งน้ำและบ...อ่านต่อ28 - 09 - 2017991
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และพนักงานส่งน้ำและ...อ่านต่อ28 - 09 - 2017990
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ28 - 09 - 2017989
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอุทิศ เซ...อ่านต่อ28 - 09 - 2017988
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่...อ่านต่อ28 - 09 - 2017987
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส...อ่านต่อ28 - 09 - 2017986
วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำค...อ่านต่อ28 - 09 - 2017985
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส...อ่านต่อ28 - 09 - 2017984
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำละบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานก...อ่านต่อ28 - 09 - 2017983
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส่ง...อ่านต่อ28 - 09 - 2017982
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายสหรัฐ คำทรัพย์ ...อ่านต่อ28 - 09 - 2017981
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามสภาพน้ำ ในคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ 1และระดับน้ำในแปลงน...อ่านต่อ28 - 09 - 2017980
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และพนักงานส่งน้ำฯที่...อ่านต่อ28 - 09 - 2017979
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ28 - 09 - 2017978
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลอง...อ่านต่อ28 - 09 - 2017977
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร...อ่านต่อ28 - 09 - 2017976
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มอบหมายให้ นายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซน 25 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ28 - 09 - 2017975
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ28 - 09 - 2017974
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการติดต...อ่านต่อ28 - 09 - 2017973
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส...อ่านต่อ28 - 09 - 2017972
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ค...อ่านต่อ28 - 09 - 2017971
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 ในคลองส่งน้ำ1 ขวา - สายใหญ่ 1 (สายใหม...อ่านต่อ28 - 09 - 2017970
วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ28 - 09 - 2017969
เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายณรงค์ สุขสวัสดิ์,นายทองพูน ดอกจันทร์ และนายกิตตินันท์ เจริญจิตร...อ่านต่อ28 - 09 - 2017968
เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายป...อ่านต่อ28 - 09 - 2017967
เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ,นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ...อ่านต่อ28 - 09 - 2017966
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017965
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่ว...อ่านต่อ25 - 09 - 2017964
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ติดตามการติด...อ่านต่อ25 - 09 - 2017963
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ติดตามผลการ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017962
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานบำรุงรักษา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สาย...อ่านต่อ25 - 09 - 2017961
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงาน...อ่านต่อ25 - 09 - 2017960
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงา...อ่านต่อ25 - 09 - 2017959
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พน...อ่านต่อ25 - 09 - 2017958
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนั...อ่านต่อ25 - 09 - 2017957
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้...อ่านต่อ25 - 09 - 2017956
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายดลธร บุลฤทธิ์ดำรง ช่างฝีมือสนาม โครงการชลประทานระนอง ร่วมติ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017955
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่ง เพชรบุรี ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนปี พ.ศ. ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017954
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ ทำห...อ่านต่อ25 - 09 - 2017953
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายปุณภพ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 14 นายดลธร บ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017952
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017951
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ25 - 09 - 2017950
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซน 5 ฝ่ายส่ง...อ่านต่อ25 - 09 - 2017949
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายสมศักดิ์ เมือ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017948
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ...อ่านต่อ25 - 09 - 2017947
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที...อ่านต่อ21 - 09 - 2017946
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 นายณัฐพล ชูชีพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ คณะ...อ่านต่อ22 - 09 - 2017945
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ21 - 09 - 2017944
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคลอ...อ่านต่อ21 - 09 - 2017943
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน 31 ร่วมก...อ่านต่อ21 - 09 - 2017942
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีรพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ20 - 09 - 2017941
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนัก...อ่านต่อ20 - 09 - 2017940
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศพนักง...อ่านต่อ20 - 09 - 2017939
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสิท...อ่านต่อ20 - 09 - 2017938
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ21 - 09 - 2017937
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้า...อ่านต่อ19 - 09 - 2017936
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นายสมศักดิ์ เมืองลอย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขัน...อ่านต่อ19 - 09 - 2017935
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.10 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับโครงการ เพื่อ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017934
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017933
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ19 - 09 - 2017932
วันที่ 13-14 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017931
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานบำรุงรักษา คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017930
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017929
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วย นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำ...อ่านต่อ19 - 09 - 2017928
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ...อ่านต่อ14 - 09 - 2017927
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ลาดเลาดี พนั...อ่านต่อ14 - 09 - 2017926
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 3 ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ตั้งแต่ กม.6...อ่านต่อ14 - 09 - 2017925
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 7 ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูฝนปี พ.ศ. 2560 ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ตั้งแต่ กม.7+850 ...อ่านต่อ14 - 09 - 2017924
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขว...อ่านต่อ14 - 09 - 2017923
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำคล...อ่านต่อ14 - 09 - 2017922
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ14 - 09 - 2017921
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ14 - 09 - 2017920
วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้ไปประสานงานกับนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม เรื...อ่านต่อ19 - 09 - 2017919
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามผลการส่งน้ำและพ...อ่านต่อ13 - 09 - 2017918
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี รายงานการติดตามผลการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน 2560 (นาข้าว) ในพื้นที่ ตำบลบ้านกุ่ม, ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหว...อ่านต่อ13 - 09 - 2017917
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 ตรวจเยี่ยมและติดตา...อ่านต่อ13 - 09 - 2017916
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายประทีป วงค์เลขา ช่างเขียน ช.3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเรื่อ...อ่านต่อ12 - 09 - 2017915
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงก...อ่านต่อ06 - 09 - 2017914
วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมแผนการขับเค...อ่านต่อ06 - 09 - 2017913
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายจีรวุติ พูลอู่ หัวหน้าส่...อ่านต่อ13 - 09 - 2017912
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ06 - 09 - 2017911
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ลาด...อ่านต่อ06 - 09 - 2017910
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ06 - 09 - 2017909
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ...อ่านต่อ06 - 09 - 2017908
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 ฝ่ายส่...อ่านต่อ06 - 09 - 2017907
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมีหัวหน...อ่านต่อ06 - 09 - 2017906
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม...อ่านต่อ05 - 09 - 2017905
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม , นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน...อ่านต่อ05 - 09 - 2017904
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน แล...อ่านต่อ05 - 09 - 2017903
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบให้ นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัว...อ่านต่อ05 - 09 - 2017902
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้...อ่านต่อ04 - 09 - 2017901
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ05 - 09 - 2017900
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงาน...อ่านต่อ05 - 09 - 2017899
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ยิ้มรอด พนักง...อ่านต่อ04 - 09 - 2017898
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.40 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าที่ฝ่...อ่านต่อ01 - 09 - 2017897
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13,14 พร้อมเ...อ่านต่อ01 - 09 - 2017896
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ตำบลบ้าน...อ่านต่อ01 - 09 - 2017895
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ...อ่านต่อ01 - 09 - 2017894
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมีนายอ...อ่านต่อ01 - 09 - 2017893
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ30 - 08 - 2017892
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ30 - 08 - 2017891
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม , นางชุติญา พรหมมาศ...อ่านต่อ30 - 08 - 2017890
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14, นางปราณี สุพรรณชาติ หัวหน้าฝ่ายพั...อ่านต่อ30 - 08 - 2017889
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้...อ่านต่อ30 - 08 - 2017888
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ...อ่านต่อ30 - 08 - 2017887
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ได้ร่วมมือร่วมใจปลูกต้นดาวเร...อ่านต่อ30 - 08 - 2017886
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม และนายสุรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ30 - 08 - 2017885
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...อ่านต่อ29 - 08 - 2017884
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงส...อ่านต่อ29 - 08 - 2017883
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง น...อ่านต่อ29 - 08 - 2017882
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพช...อ่านต่อ30 - 08 - 2017881
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้...อ่านต่อ29 - 08 - 2017880
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ...อ่านต่อ28 - 08 - 2017879
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษ...อ่านต่อ28 - 08 - 2017878
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ...อ่านต่อ28 - 08 - 2017877
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอโ...อ่านต่อ28 - 08 - 2017876
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายไพโจน์ น้อยเอียด หัวหน้...อ่านต่อ28 - 08 - 2017875
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่ง...อ่านต่อ28 - 08 - 2017874
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปร...อ่านต่อ28 - 08 - 2017873
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามงานกำจัดวัชพืช ค...อ่านต่อ28 - 08 - 2017872
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ28 - 08 - 2017871
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ28 - 08 - 2017870
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายเอกราฎร์ บัวป...อ่านต่อ28 - 08 - 2017869
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะว...อ่านต่อ26 - 08 - 2017868
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017867
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ26 - 08 - 2017866
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 14 โดยมี นายบุร...อ่านต่อ26 - 08 - 2017865
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยประจำปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017864
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017863
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ,4 และ5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครง...อ่านต่อ26 - 08 - 2017862
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดอบรมตามโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) ณ เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017861
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 ฝ่ายส่งน...อ่านต่อ26 - 08 - 2017860
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,...อ่านต่อ26 - 08 - 2017859
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร...อ่านต่อ26 - 08 - 2017858
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบิดเสร็จ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017857
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ร่วมประชุมเพื่อ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017856
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ กาณจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 25...อ่านต่อ26 - 08 - 2017855
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายวิชัย คงคาน้อย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017854
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมทั้ง ข้าราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีมงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชก...อ่านต่อ26 - 08 - 2017853
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1...อ่านต่อ26 - 08 - 2017852
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประช...อ่านต่อ26 - 08 - 2017851
วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นท...อ่านต่อ26 - 08 - 2017850
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ ทำ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017849
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงา...อ่านต่อ26 - 08 - 2017848
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและลำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามงานกำจัดวัชพืช คล...อ่านต่อ26 - 08 - 2017847
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ยิ้มรอด พนั...อ่านต่อ26 - 08 - 2017846
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้...อ่านต่อ26 - 08 - 2017845
วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.07 น. นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแพสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง...อ่านต่อ26 - 08 - 2017844
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นตัวแทนผู้อำ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017843
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับ นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่...อ่านต่อ26 - 08 - 2017842
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำในพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017841
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบการจ...อ่านต่อ26 - 08 - 2017840
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นที่แปลงใหญ่ (ต้นแบบ) พร้อมจัดทำสารคดี เดลินิวส์ออนไลน์ พร้อมด้วย นายบุรีร...อ่านต่อ26 - 08 - 2017839
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ...อ่านต่อ25 - 08 - 2017838
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ตามที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน...อ่านต่อ25 - 08 - 2017837
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพบก ลงพื้นท...อ่านต่อ25 - 08 - 2017836
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่เพรียง ตามแผนงานงบประมาณ ปี 2560 (เพิ่มเติม)...อ่านต่อ25 - 08 - 2017835
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ตรวจเยี่ยมเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมจัดทำสารคดีรายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง พร้อมด้วยนาย...อ่านต่อ25 - 08 - 2017834
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุท...อ่านต่อ16 - 08 - 2017833
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ16 - 08 - 2017832
วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หน.ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซน 20,21 ติดตามผล...อ่านต่อ16 - 08 - 2017831
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นาย...อ่านต่อ15 - 08 - 2017830
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ15 - 08 - 2017829
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที...อ่านต่อ15 - 08 - 2017828
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน จำนวน 1...อ่านต่อ15 - 08 - 2017827
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส...อ่านต่อ15 - 08 - 2017826
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม...อ่านต่อ15 - 08 - 2017825
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ...อ่านต่อ15 - 08 - 2017824
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ15 - 08 - 2017823
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง, น...อ่านต่อ15 - 08 - 2017822
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานระนอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทอง พร้อมระบบส...อ่านต่อ15 - 08 - 2017821
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนั...อ่านต่อ15 - 08 - 2017820
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายณรงค์ศักดิ์ ดอกจันทร์ พนักงานส่งน...อ่านต่อ14 - 08 - 2017819
วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักง...อ่านต่อ14 - 08 - 2017818
วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่...อ่านต่อ13 - 08 - 2017817
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนา...อ่านต่อ12 - 08 - 2017816
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนาย...อ่านต่อ12 - 08 - 2017815
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประท...อ่านต่อ12 - 08 - 2017814
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพร...อ่านต่อ12 - 08 - 2017813
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โครงการชลประทานระนอง ...อ่านต่อ10 - 08 - 2017812
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ และ...อ่านต่อ10 - 08 - 2017811
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวย โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วม...อ่านต่อ10 - 08 - 2017810
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดย นายปรีชา ไหมฉิม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่งน้ำ จัด...อ่านต่อ10 - 08 - 2017809
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือ...อ่านต่อ10 - 08 - 2017808
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิ์ขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ของโครงการ จำนวน ...อ่านต่อ10 - 08 - 2017807
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้...อ่านต่อ09 - 08 - 2017806
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, นา...อ่านต่อ09 - 08 - 2017805
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุม (Web Conference) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตาม...อ่านต่อ09 - 08 - 2017804
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการประจวบคีรีขันธ์ นายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าวิศวกรรม นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ09 - 08 - 2017803
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานชลประท...อ่านต่อ09 - 08 - 2017802
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา 07.00-09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) พร้อมด้วยนายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2...อ่านต่อ09 - 08 - 2017801
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนองเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ครั้งที่ 1) เพื่อประชาสั...อ่านต่อ08 - 08 - 2017800
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ08 - 08 - 2017799
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของโครงการ เข้าร่วมประชุมติดตามแ...อ่านต่อ07 - 08 - 2017798
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นท...อ่านต่อ07 - 08 - 2017797
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชล...อ่านต่อ07 - 08 - 2017796
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วมประชุมชี้แจงการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้...อ่านต่อ07 - 08 - 2017795
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โค...อ่านต่อ07 - 08 - 2017794
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ...อ่านต่อ16 - 08 - 2017793
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 ฝ่า...อ่านต่อ16 - 08 - 2017792
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส่ง...อ่านต่อ16 - 08 - 2017791
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเ...อ่านต่อ16 - 08 - 2017790
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน...อ่านต่อ16 - 08 - 2017789
วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายส...อ่านต่อ16 - 08 - 2017788
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง, นายดลธร...อ่านต่อ16 - 08 - 2017787
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือน...อ่านต่อ16 - 08 - 2017786
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณปี 256...อ่านต่อ16 - 08 - 2017785
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำสระประป...อ่านต่อ16 - 08 - 2017784
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่ 14 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นา...อ่านต่อ16 - 08 - 2017783
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หั...อ่านต่อ16 - 08 - 2017782
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายพิม...อ่านต่อ16 - 08 - 2017781
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายวริษฐ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประ...อ่านต่อ16 - 08 - 2017780
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่...อ่านต่อ02 - 08 - 2017779
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ โซน 13, 14 ติดตามผลกา...อ่านต่อ02 - 08 - 2017778
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำติดตามงานกำจัดวัชพืช คลองส...อ่านต่อ02 - 08 - 2017777
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส...อ่านต่อ02 - 08 - 2017776
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้...อ่านต่อ02 - 08 - 2017775
วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครง...อ่านต่อ02 - 08 - 2017774
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายนายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำโซน26 และนายประชวน...อ่านต่อ01 - 08 - 2017773
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำ และนายประชวน กลมเกลี...อ่านต่อ01 - 08 - 2017772
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร...อ่านต่อ01 - 08 - 2017771
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หน.ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศพนักงานส่งน้ำโซน 31 ตรวจสอบพื้น...อ่านต่อ01 - 08 - 2017770
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการชลป...อ่านต่อ01 - 08 - 2017769
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย สุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการชลประท...อ่านต่อ01 - 08 - 2017768
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาต...อ่านต่อ01 - 08 - 2017767
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ร่วมกับสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย ’’ บำร...อ่านต่อ01 - 08 - 2017766
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรง ท...อ่านต่อ01 - 08 - 2017765
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในฝ่าย เข้าร่วมโครงการ \"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่\" ณ องค์การบริหารส่วนตำบล...อ่านต่อ01 - 08 - 2017764
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร...อ่านต่อ01 - 08 - 2017763
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่าย...อ่านต่อ01 - 08 - 2017762
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โคร...อ่านต่อ01 - 08 - 2017761
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ร่วมกันประดับธงชาติภายในบริเว...อ่านต่อ01 - 08 - 2017760
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอน...อ่านต่อ01 - 08 - 2017759
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเ...อ่านต่อ01 - 08 - 2017758
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ01 - 08 - 2017757
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน...อ่านต่อ01 - 08 - 2017756
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาช...อ่านต่อ01 - 08 - 2017755
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นายเสกศักดิ์ ศรีอุทัย และนายชัยรัตน์ จันทร์คำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ส...อ่านต่อ31 - 07 - 2017754
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...อ่านต่อ31 - 07 - 2017753
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซน 7 พร้อมด้วย นายพนา วงค์ญาติ หัวหน้าคูส่งน้ำ พื้นที่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"คลองสายใหญ...อ่านต่อ31 - 07 - 2017752
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ...อ่านต่อ31 - 07 - 2017751
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงก...อ่านต่อ31 - 07 - 2017750
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง, นายอำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว...อ่านต่อ31 - 07 - 2017749
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ นา...อ่านต่อ31 - 07 - 2017748
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วม...อ่านต่อ31 - 07 - 2017747
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับนางฉัตรพร ราษฎ์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่...อ่านต่อ31 - 07 - 2017746
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ย...อ่านต่อ29 - 07 - 2017745
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ย...อ่านต่อ27 - 07 - 2017744
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงานส...อ่านต่อ27 - 07 - 2017743
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017742
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ27 - 07 - 2017741
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้...อ่านต่อ29 - 07 - 2017740
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, ...อ่านต่อ29 - 07 - 2017739
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ29 - 07 - 2017738
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ ...อ่านต่อ29 - 07 - 2017737
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการช...อ่านต่อ27 - 07 - 2017736
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ27 - 07 - 2017735
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ ส...อ่านต่อ27 - 07 - 2017734
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเจษฎ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017733
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ ค...อ่านต่อ27 - 07 - 2017732
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3, นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมพนักงานส่งน้ำฝ่ายส...อ่านต่อ27 - 07 - 2017731
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักง...อ่านต่อ26 - 07 - 2017730
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนัก...อ่านต่อ26 - 07 - 2017729
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดรูปแบ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017728
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 โดยนายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1...อ่านต่อ27 - 07 - 2017727
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ27 - 07 - 2017726
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ27 - 07 - 2017725
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 วิเคราะห์สถานการณ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017724
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ พนักงานส่...อ่านต่อ25 - 07 - 2017723
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักง...อ่านต่อ25 - 07 - 2017722
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ25 - 07 - 2017721
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...อ่านต่อ25 - 07 - 2017720
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017719
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ25 - 07 - 2017718
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน...อ่านต่อ25 - 07 - 2017717
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017716
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักง...อ่านต่อ25 - 07 - 2017715
วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว...อ่านต่อ25 - 07 - 2017714
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการชลประทาน 5 แห่ง ในความรับผิดชอ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017713
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบ...อ่านต่อ27 - 07 - 2017712
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมทั้ง ข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบา...อ่านต่อ27 - 07 - 2017711
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว...อ่านต่อ25 - 07 - 2017710
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ25 - 07 - 2017709
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ25 - 07 - 2017708
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ25 - 07 - 2017707
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักง...อ่านต่อ25 - 07 - 2017706
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงาน...อ่านต่อ25 - 07 - 2017705
วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะเจ้าหน้าที่ใน...อ่านต่อ25 - 07 - 2017704
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกันตรวจสอบและบำรุงรักษา เครื่องจักรเครื...อ่านต่อ25 - 07 - 2017703
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรั...อ่านต่อ25 - 07 - 2017702
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017701
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน...อ่านต่อ25 - 07 - 2017700
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกศักดิ์ ศรีอุทัย และ นายชัยรัตน์ จันทร์คำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปร...อ่านต่อ25 - 07 - 2017699
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พน...อ่านต่อ25 - 07 - 2017698
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พน...อ่านต่อ697
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ25 - 07 - 2017696
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัด...อ่านต่อ20 - 07 - 2017695
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่โค...อ่านต่อ20 - 07 - 2017694
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถาน...อ่านต่อ20 - 07 - 2017693
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรม 5 ประสานหลัก (เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร เจ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017692
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" (โ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017691
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามแล...อ่านต่อ25 - 07 - 2017690
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแพสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ณ ...อ่านต่อ25 - 07 - 2017689
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมนายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2...อ่านต่อ25 - 07 - 2017688
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายประทีป วงค์เลขา ช่างเขียน ช.3 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหา...อ่านต่อ25 - 07 - 2017687
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ ยุส...อ่านต่อ25 - 07 - 2017686
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศ...อ่านต่อ20 - 07 - 2017685
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่า...อ่านต่อ20 - 07 - 2017684
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ...อ่านต่อ20 - 07 - 2017683
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โคร...อ่านต่อ20 - 07 - 2017682
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส...อ่านต่อ20 - 07 - 2017681
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงกา...อ่านต่อ20 - 07 - 2017680
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน...อ่านต่อ24 - 07 - 2017679
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ให้สัมภาษณ์ในรายการ \"จากฟ้าสู่ดิน\" ของสถานีวิทยุกระจายเ...อ่านต่อ24 - 07 - 2017678
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โ...อ่านต่อ24 - 07 - 2017677
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักง...อ่านต่อ20 - 07 - 2017676
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ...อ่านต่อ20 - 07 - 2017675
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงา...อ่านต่อ20 - 07 - 2017674
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสมพร บุญงาม พนักงานส่ง...อ่านต่อ20 - 07 - 2017673
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมประจำสัปดาห์ โดยมีพนักงา...อ่านต่อ20 - 07 - 2017672
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญ สวัสดิ์กรรณ์ พนักง...อ่านต่อ20 - 07 - 2017671
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ ...อ่านต่อ20 - 07 - 2017670
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสา...อ่านต่อ20 - 07 - 2017669
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายจรั...อ่านต่อ20 - 07 - 2017668
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ให้สัมภาษณ์ในรายการ \"จากฟ้าสู่ดิน\" ขอ...อ่านต่อ20 - 07 - 2017667
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียน...อ่านต่อ20 - 07 - 2017666
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฏี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ24 - 07 - 2017665
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ20 - 07 - 2017664
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ20 - 07 - 2017663
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงาน...อ่านต่อ20 - 07 - 2017662
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) ได้มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่าย...อ่านต่อ20 - 07 - 2017661
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสัมฤทธิ์ มาหนูพันธ์ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"คลองสายใหญ่ 2\" พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ร่วม...อ่านต่อ20 - 07 - 2017660
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส...อ่านต่อ20 - 07 - 2017659
วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายดลธร บุญฤทธิ์ดำรง ช่างฝีมือสนาม และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระ...อ่านต่อ22 - 07 - 2017658
วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) ได้มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่า...อ่านต่อ20 - 07 - 2017657
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้ นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ18 - 07 - 2017656
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) ได้มอบหมายให้นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ฝ่ายส...อ่านต่อ18 - 07 - 2017655
วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายดลธร บุญฤทธิ์ดำรง ช่างฝีมือสนาม และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอ...อ่านต่อ22 - 07 - 2017654
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ กาจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ...อ่านต่อ21 - 07 - 2017653
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้า...อ่านต่อ21 - 07 - 2017652
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ18 - 07 - 2017651
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงา...อ่านต่อ18 - 07 - 2017650
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ18 - 07 - 2017649
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี มอบหมายให้ นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 แ...อ่านต่อ648
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชำนาญ ...อ่านต่อ18 - 07 - 2017647
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท...อ่านต่อ18 - 07 - 2017646
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วงศ์พานิช ผู้ข...อ่านต่อ18 - 07 - 2017645
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนั...อ่านต่อ18 - 07 - 2017644
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนากร โสวรรณ พนักงานส่...อ่านต่อ18 - 07 - 2017643
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม โครงการชลประทานระนอง ล...อ่านต่อ22 - 07 - 2017642
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ18 - 07 - 2017641
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พน...อ่านต่อ18 - 07 - 2017640
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หนัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ18 - 07 - 2017639
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017638
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017637
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017636
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสาท ศ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017635
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจรัญ สว่างศร...อ่านต่อ14 - 07 - 2017634
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ก...อ่านต่อ14 - 07 - 2017633
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก, องค์การบร...อ่านต่อ14 - 07 - 2017632
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017631
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ14 - 07 - 2017630
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประสา...อ่านต่อ14 - 07 - 2017629
วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ14 - 07 - 2017628
วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนัก...อ่านต่อ14 - 07 - 2017627
วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โค...อ่านต่อ14 - 07 - 2017626
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมประชุมโครงการ 9101 ตาม...อ่านต่อ13 - 07 - 2017625
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นำโดยนายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี วิศวกรชลประทานชำนาญการ นายศุภโชค อยู่ดี นายช่างชลประทาน ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักง...อ่านต่อ13 - 07 - 2017624
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้ง...อ่านต่อ12 - 07 - 2017623
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ร่วมกันดำเนินการดูแลบำร...อ่านต่อ12 - 07 - 2017622
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้...อ่านต่อ12 - 07 - 2017621
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ12 - 07 - 2017620
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท...อ่านต่อ12 - 07 - 2017619
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/...อ่านต่อ12 - 07 - 2017618
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ร่วมกับนายศักดิ์สิทธิ์ ...อ่านต่อ11 - 07 - 2017617
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ...อ่านต่อ11 - 07 - 2017616
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและ...อ่านต่อ11 - 07 - 2017615
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม “ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในก...อ่านต่อ11 - 07 - 2017614
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายจักรกฤษ โล้วเจริญงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับ...อ่านต่อ11 - 07 - 2017613
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงก...อ่านต่อ11 - 07 - 2017612
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโน โลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประส...อ่านต่อ11 - 07 - 2017611
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงก...อ่านต่อ11 - 07 - 2017610
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โครงการชลประทานระนอง สำนักงาน...อ่านต่อ11 - 07 - 2017609
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม “ชี้แจงและประชาสัมพันธ์...อ่านต่อ11 - 07 - 2017608
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดการประชุม “ชี้แจงและประชาสัมพันธ์...อ่านต่อ11 - 07 - 2017607
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โค...อ่านต่อ11 - 07 - 2017606
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงกา...อ่านต่อ11 - 07 - 2017605
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้...อ่านต่อ11 - 07 - 2017604
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม่...อ่านต่อ11 - 07 - 2017603
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้...อ่านต่อ11 - 07 - 2017602
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน...อ่านต่อ11 - 07 - 2017601
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ คลองหาดส้มแป้น ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ...อ่านต่อ07 - 07 - 2017600
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ติดตามและอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ในการติดตั้งเค...อ่านต่อ07 - 07 - 2017599
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายธนากร โสวรรณ โซน 29 เข้าร่วมประชุมกลุ่มบร...อ่านต่อ07 - 07 - 2017598
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ติดตามงานขุดลอก,กำจัดวัชพืช บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ...อ่านต่อ07 - 07 - 2017597
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่,พนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ07 - 07 - 2017596
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. รถขุดจากหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 13 แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี (นพค.13) โดยทำการขุดลอกคลองธรรมชาติโพธิ์พระ-บางแก้วบริเวณ ...อ่านต่อ07 - 07 - 2017595
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ติดตามผลการ...อ่านต่อ07 - 07 - 2017594
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่จั...อ่านต่อ07 - 07 - 2017593
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จัดการประชุม “ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการโดยเกษตรกรมีส่วนร...อ่านต่อ07 - 07 - 2017592
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ...อ่านต่อ04 - 07 - 2017591
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภ...อ่านต่อ04 - 07 - 2017590
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหว...อ่านต่อ04 - 07 - 2017589
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ04 - 07 - 2017588
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอรุณ ...อ่านต่อ04 - 07 - 2017587
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อานวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง เพื...อ่านต่อ01 - 07 - 2017586
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. เวลา 15.00 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภา...อ่านต่อ01 - 07 - 2017585
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายพนม เสือมาก หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายวินัย ไชยยุทธ นายช่างฝีมือโรง...อ่านต่อ01 - 07 - 2017584
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและลงชื่อในสมุดบันท...อ่านต่อ01 - 07 - 2017583
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ติดตามงานขุดลอก,กำจัดวัชพืช บ่อยืมฝั่งซ้ายคลอ...อ่านต่อ01 - 07 - 2017582
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม เจ้า...อ่านต่อ01 - 07 - 2017581
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเฉลิมพ...อ่านต่อ01 - 07 - 2017580
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ30 - 06 - 2017579
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ...อ่านต่อ30 - 06 - 2017578
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี จัดประชุมทำประชาคมราษฎรในพื้นที่ขุดขยายคลองระบายน้ำ D9 ระยะทาง22กม.ผ่าน 5 องค์การปก...อ่านต่อ30 - 06 - 2017577
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มอบหมายให้พนักงานส่งน้ำนำหนังสือแจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูฝน...อ่านต่อ30 - 06 - 2017576
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ30 - 06 - 2017575
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ นายอำเภอ ผู้บริหารองค...อ่านต่อ30 - 06 - 2017574
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรว...อ่านต่อ30 - 06 - 2017573
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวิน ม่วงคราม พนักงานส...อ่านต่อ30 - 06 - 2017572
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจ...อ่านต่อ30 - 06 - 2017571
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง หัว...อ่านต่อ29 - 06 - 2017570
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ่มบ...อ่านต่อ29 - 06 - 2017569
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายจรัญ สว่...อ่านต่อ29 - 06 - 2017568
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ติดตามงานขุดลอก,กำจัดวัชพืช บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่...อ่านต่อ29 - 06 - 2017567
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายธน...อ่านต่อ29 - 06 - 2017566
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเจษฎา...อ่านต่อ29 - 06 - 2017565
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายชำนาญ...อ่านต่อ29 - 06 - 2017564
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประสาท ศร...อ่านต่อ29 - 06 - 2017563
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"เพชรบุรีราษฎร...อ่านต่อ29 - 06 - 2017562
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เป็นตัวแทนโครงการชลประทานระนอง เข้าร่ว...อ่านต่อ29 - 06 - 2017561
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และ นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้า...อ่านต่อ28 - 06 - 2017560
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมกับ...อ่านต่อ28 - 06 - 2017559
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายประทีป วงค์เลขา ช่างเขียน ช.3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ27 - 06 - 2017558
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.59 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิน ม...อ่านต่อ27 - 06 - 2017557
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 06.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พน...อ่านต่อ27 - 06 - 2017556
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ วศ.คส.14 เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต (โคโลไมล์) แก่เกษตรกร เพื่อนำไปใช้ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะส...อ่านต่อ27 - 06 - 2017555
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โ...อ่านต่อ27 - 06 - 2017554
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แ...อ่านต่อ27 - 06 - 2017553
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ มอบหมายให้ นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ27 - 06 - 2017552
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ26 - 06 - 2017551
วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานชลประทาน แจ...อ่านต่อ26 - 06 - 2017550
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 2 พร้อ...อ่านต่อ549
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้จัดการแปลงด้านปศุ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017548
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่ว...อ่านต่อ24 - 06 - 2017547
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดงานโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017546
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นำโดยนายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่...อ่านต่อ24 - 06 - 2017545
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้าฝ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017544
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ24 - 06 - 2017543
นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชล...อ่านต่อ22 - 06 - 2017542
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017541
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 สรุปผลการดำเนินงานจัดสรรน้ำเพื่อส่งเข้าร...อ่านต่อ22 - 06 - 2017540
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017539
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมก...อ่านต่อ22 - 06 - 2017538
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017537
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017536
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017535
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017534
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้าที่ชลประทาน จัดประชุมผู้ใช้ประโยชน์ที่ราช...อ่านต่อ21 - 06 - 2017533
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้นำยุวชลกร จากโรงเรียนบ้านตะวันจากจำนวน 40 คน มาทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้งานด้านการชลประทานเบื...อ่านต่อ21 - 06 - 2017532
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ21 - 06 - 2017531
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017530
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร...อ่านต่อ21 - 06 - 2017529
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แล...อ่านต่อ21 - 06 - 2017528
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017527
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องป...อ่านต่อ21 - 06 - 2017526
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017525
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017524
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017523
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017522
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์ส่วนราชก...อ่านต่อ21 - 06 - 2017521
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้...อ่านต่อ520
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าก...อ่านต่อ21 - 06 - 2017519
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017518
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017517
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017516
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017515
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017514
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ21 - 06 - 2017513
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ21 - 06 - 2017512
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ21 - 06 - 2017511
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ21 - 06 - 2017510
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำฝ่าย...อ่านต่อ21 - 06 - 2017509
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ20 - 06 - 2017508
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายฯ ได้ปฏ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017507
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตาม...อ่านต่อ20 - 06 - 2017506
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับส...อ่านต่อ20 - 06 - 2017505
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017504
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017503
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมแสง หมู่ที่3 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัด...อ่านต่อ20 - 06 - 2017502
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017501
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017500
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017499
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานชุมพรจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 โดย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ชุมพร นายกิติ สุนท...อ่านต่อ19 - 06 - 2017498
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรม วัน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017497
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ ณ ห้องประ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017496
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายงานข้อมูล โครงการที่ดำเนินการแล้ว...อ่านต่อ21 - 06 - 2017495
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017494
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. โครงการก่อสร้าง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสา...อ่านต่อ21 - 06 - 2017493
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรอบรม 1 วัน ณ โรงเรียนบ้านปังหวาน ถนนหลังสวน-ราชกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลป...อ่านต่อ20 - 06 - 2017492
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลฯเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประจ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017491
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ19 - 06 - 2017490
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมแ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017489
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017488
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017487
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 กรมจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีสักการ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017486
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017485
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจั...อ่านต่อ19 - 06 - 2017484
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจัน...อ่านต่อ19 - 06 - 2017483
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจั...อ่านต่อ19 - 06 - 2017482
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประสานงานกับเทศบาลตำบลหนองขนาน นำเครื่อง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017481
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ซ่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017480
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017479
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นป...อ่านต่อ19 - 06 - 2017478
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017477
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 115 ปี และร่วมกันปลูกต้นเข็มสีเหลือง เพื่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017476
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรอบรม 1 วัน ณ โรงเรียนบ้านหาดใน หมู่ที่ 2 ตำบลรับร่อ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017475
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายพล วงศ์พานิช ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017474
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอบ้านแหลม, เกษตรตำบลบางครก และนายนิรันด...อ่านต่อ19 - 06 - 2017473
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017472
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017471
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017470
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017469
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน...อ่านต่อ19 - 06 - 2017468
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ467
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017466
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017465
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ทดลองวิธีวัดน้ำฝนโดยใช้อุปกรณ์ทดแทน เนื่องจากปัญหาหนึ่งของการรายงาน...อ่านต่อ15 - 06 - 2017464
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ15 - 06 - 2017463
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประท...อ่านต่อ15 - 06 - 2017462
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ15 - 06 - 2017461
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ12 - 06 - 2017460
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นาย...อ่านต่อ12 - 06 - 2017459
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.50 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ12 - 06 - 2017458
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายธ...อ่านต่อ15 - 06 - 2017457
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสหกรณ์นิคมท่าแซะ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจง...อ่านต่อ16 - 06 - 2017456
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ตรีสุข ช่างฝีมือสนาม ช2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่...อ่านต่อ12 - 06 - 2017455
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 และนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซน 4 ร่วมกันบำรุงรักษาอาคารชลประทาน อาคารน้ำตกทด...อ่านต่อ12 - 06 - 2017454
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ12 - 06 - 2017453
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ12 - 06 - 2017452
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายพิศ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017451
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมการจัดทำและอัพโหลดฐานข้...อ่านต่อ12 - 06 - 2017450
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เนื่องจากในเขตตำบลห้วยลึก ตำบลห้วยข้อง ตำบลหนองกระปุ และตำบลบ้านทาน มีคลองส่งน้ำ 1 ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017449
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 นายณรงค...อ่านต่อ12 - 06 - 2017448
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โคร...อ่านต่อ12 - 06 - 2017447
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017446
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายธ...อ่านต่อ10 - 06 - 2017445
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมกำจัดผักชวาประชารัฐเพชรบุรี ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ในโครงการท่าแร้งร...อ่านต่อ10 - 06 - 2017444
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี หัวหน้าฝ่าย ลูกจ้าง พนักงานร่วมทำกิจกรรม การแฟยามเช้า พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017443
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำใน...อ่านต่อ10 - 06 - 2017442
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 , พันเอกวิพุธ แสงเงินอ่อน รองผู...อ่านต่อ10 - 06 - 2017441
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สรุปผลการดำเนินงานจัดสรรน้ำเพื่อระบบประ...อ่านต่อ10 - 06 - 2017440
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสจิรา โพธิ์กลิ่น หัวหน้างานบริหารโครงการชลประทานเพชรบุรี พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์ สำหรับในวันพระราชพิธี ต้องใช้จำนวนมา...อ่านต่อ10 - 06 - 2017439
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, น...อ่านต่อ07 - 06 - 2017438
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ07 - 06 - 2017437
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12.16 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ07 - 06 - 2017436
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017435
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017434
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ ครั้งที...อ่านต่อ10 - 06 - 2017433
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ10 - 06 - 2017432
วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017431
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายวุฒิ คุระดวง นายช่างชลประทาน...อ่านต่อ07 - 06 - 2017430
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ03 - 06 - 2017429
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่ว...อ่านต่อ03 - 06 - 2017428
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองขนาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ D.19 เพื่อเต...อ่านต่อ03 - 06 - 2017427
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสุพัส จันทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้นำรถแบ็คโฮ พร้อมอุปกรณ์ เข้า...อ่านต่อ01 - 06 - 2017426
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ01 - 06 - 2017425
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ01 - 06 - 2017424
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ อำเภอสว...อ่านต่อ31 - 05 - 2017423
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ดำเนินการลอกตะกอนดินในอาคารและซ่อมแซมอาคารประตูคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 (คลองระบา...อ่านต่อ03 - 06 - 2017422
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ01 - 06 - 2017421
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ เจ้าหน...อ่านต่อ31 - 05 - 2017420
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (...อ่านต่อ31 - 05 - 2017419
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ31 - 05 - 2017418
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ31 - 05 - 2017417
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 ติดต...อ่านต่อ30 - 05 - 2017416
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชตช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ29 - 05 - 2017415
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ29 - 05 - 2017414
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ29 - 05 - 2017413
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017412
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ) ร่วมด้วย นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสห...อ่านต่อ26 - 05 - 2017411
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017410
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี...อ่านต่อ26 - 05 - 2017409
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และให้ความสะดวกต่อรถขุดจากหน่วยงา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017408
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017407
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017406
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ25 - 05 - 2017405
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำหนองจิก เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรจั...อ่านต่อ25 - 05 - 2017404
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและหารือแนวทางขุดแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองของเกษตรกรที่ใช้น้ำบริเวณขอ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017403
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.13 น. นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ติดตามผลการส่งน้ำการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ภาคธุรกิจ-การโรงแรม การประปาเทศบาลเมืองหั...อ่านต่อ25 - 05 - 2017402
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขุดลอกคลองเงิน ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017401
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองพร้อมด้วย นายธวัชชัย แสงสว่าง (ช่างโรงงาน สนามช2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ง...อ่านต่อ19 - 05 - 2017400
วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ) และเจ้าห...อ่านต่อ18 - 05 - 2017399
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำท่ายางบ้านลาดพัฒนา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุ...อ่านต่อ17 - 05 - 2017398
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 บริเวณ ช่วง กม.7+000 ท้อง...อ่านต่อ17 - 05 - 2017397
วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.09 น. นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 5 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายจรั...อ่านต่อ15 - 05 - 2017396
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามความต้องการป...อ่านต่อ11 - 05 - 2017395
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายพล วงศ์พานิช ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ และประธาน (JMC)...อ่านต่อ09 - 05 - 2017394
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ09 - 05 - 2017393
วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำเข้าติดต...อ่านต่อ09 - 05 - 2017392
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรม...อ่านต่อ09 - 05 - 2017391
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ทำการกำจัดขยะห...อ่านต่อ09 - 05 - 2017390
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้...อ่านต่อ03 - 05 - 2017389
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมนายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน และเ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017388
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานระดับฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ03 - 05 - 2017387
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน พ.ส่งน้ำ ส 2, ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017386
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้เข้าประเมินนายสมพงษ์ หลำทอง ณ ศู...อ่านต่อ03 - 05 - 2017385
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ทำการกำจัดขยะของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 กม. ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017384
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง), นายสกนธ์ นวลมีชื่อ (หัวห...อ่านต่อ28 - 04 - 2017383
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน, นายชาคริต ชวนะเว...อ่านต่อ27 - 04 - 2017382
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำหนังสือแจ้งเตือนการบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบ...อ่านต่อ27 - 04 - 2017381
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่...อ่านต่อ24 - 04 - 2017380
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ24 - 04 - 2017379
วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.40 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแนะนำการจัดทำแผนการผลิต สอบถามคว...อ่านต่อ24 - 04 - 2017378
วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแนะนำการจัดทำแผนการผลิต สอบถามควา...อ่านต่อ24 - 04 - 2017377
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง...อ่านต่อ21 - 04 - 2017376
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชุมพร และนางประภาพรรณ ศิลปทินกร เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นท...อ่านต่อ20 - 04 - 2017375
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในการพัฒนาองค์...อ่านต่อ20 - 04 - 2017374
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแพสูบน้ำกา...อ่านต่อ20 - 04 - 2017373
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ11 - 04 - 2017372
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ11 - 04 - 2017371
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อน...อ่านต่อ11 - 04 - 2017370
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองร...อ่านต่อ11 - 04 - 2017369
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมพนักงานส่งน้ำ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...อ่านต่อ07 - 04 - 2017368
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และเจ้าหน...อ่านต่อ07 - 04 - 2017367
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตรวจสอบปริมาณน้ำอุปโภค - บริโภค ในคลอง1ขวา-สายใหญ่1(สายหัวหิน) เพื่อส่งน้ำให้แก่ภาค...อ่านต่อ07 - 04 - 2017366
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 12.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่ยมเก...อ่านต่อ07 - 04 - 2017365
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่ยมเก...อ่านต่อ07 - 04 - 2017364
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมภาคปฏิบัติ ของ โครงการฝึกอบรมพ...อ่านต่อ07 - 04 - 2017363
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ04 - 04 - 2017362
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 นายเฉลิมพันธิ์ รัตนสิงห์ หัวหน้าพนักงานส่งน้ำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 กุยบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุร...อ่านต่อ04 - 04 - 2017361
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ...อ่านต่อ04 - 04 - 2017360
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็ก...อ่านต่อ31 - 03 - 2017359
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื...อ่านต่อ30 - 03 - 2017358
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่หนองใหญ่ กรณีการบ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017357
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและทำข้อตกลงตามระเบียบการถ่าย...อ่านต่อ30 - 03 - 2017356
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และเจ้าหน้าท...อ่านต่อ30 - 03 - 2017355
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อพัฒน...อ่านต่อ30 - 03 - 2017354
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เกษตรเมืองและเจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่2 (ตอนเพรียง) ร่วมประชุมชี้แจงแนะนำเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ ให้...อ่านต่อ30 - 03 - 2017353
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น.นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพชรบุรี ติดตามการส่งนํ้าในคลองส่งนํ้าสายใหญ่ 2 ซึ่งอยู่ในรอบเวรการส่...อ่านต่อ30 - 03 - 2017352
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2560 นายจิระพล พุทคง เจ้าหน้าที่พร้อมคณะโครงการชลประทานระนอง และนางมนชยา อินกับจันทร์ ปราชญ์เกษตร ตำบลหงาว ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแนะนำการ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017351
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสกนธ์ นวลมีชื่อ (หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลป...อ่านต่อ30 - 03 - 2017350
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017349
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ร่วมเป็นเกียรติการจัดประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ณ เวทีกลาง หน้าเทศบาลเมืองระนอง ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017348
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 น. เทศบาลตำบลนายางนำรถแบคโฮกำจัดวัชพืชบริเวณคูส่งน้ำ กม.10+020 ฝั่งขวา และขุดลอกวัชพืชในลำห้วยยางเพื่อส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำวัดนายาง โดยมีนายเ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017347
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 น. นายประสิทธิ นิ่มวาส พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมกับเกษตรกร บ้านหนองหมู ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017346
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 น. นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามผลการส่งน้ำและตรวจเยี่ยมเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดอน ตำบลนายาง อำเภอช...อ่านต่อ29 - 03 - 2017345
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และเจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลปึกเตียน และเก...อ่านต่อ29 - 03 - 2017344
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพล จันทร์เกิด พนักงา...อ่านต่อ29 - 03 - 2017343
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และเกษตรกรผู้เข้าร...อ่านต่อ342
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และเกษตรกรผู้เข้า...อ่านต่อ341
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำ ตำบลวังจันทร์ และตำบลแก่งกระจาน ได้ร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืช บริเวณช่องรับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี เข้าสถานีสูบน้ำ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017340
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานขายสินค้าสองแผ่นดิน ณ สวนสาธารณะพระเจ้าบุเรงนอง เกาะสอง ประเ...อ่านต่อ28 - 03 - 2017339
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ น.ส.อารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ27 - 03 - 2017338
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ27 - 03 - 2017337
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่ว...อ่านต่อ27 - 03 - 2017336
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) พร้อมด้วยนายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ27 - 03 - 2017335
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก๋ษาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรที่ศูน...อ่านต่อ27 - 03 - 2017334
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานไปดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้...อ่านต่อ27 - 03 - 2017333
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ติดตามการส่งน้ำตาม...อ่านต่อ27 - 03 - 2017332
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้...อ่านต่อ23 - 03 - 2017331
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามการดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่...อ่านต่อ23 - 03 - 2017330
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานอำเภอเมือ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017329
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ23 - 03 - 2017328
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร่วมเปิดศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ก...อ่านต่อ23 - 03 - 2017327
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พัฒนาที่ดิน การศึกษานอกโรงเรียน และปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตราจ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017326
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ และ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ติดตามผลการส่งน้ำให้สระเก็บน้ำวัดนายาง ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017325
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นท...อ่านต่อ23 - 03 - 2017324
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประท...อ่านต่อ23 - 03 - 2017323
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทา...อ่านต่อ23 - 03 - 2017322
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ลาดเลาดี พนักงานส่งน้ำโซน 16 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017321
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017320
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้ไปเยี่ยมเยียนคุณลุงชอบ พุ่มพวง ปร...อ่านต่อ23 - 03 - 2017319
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนอ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017318
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017317
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017316
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. โครงการชลประทานชุมพร โดยนายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ พ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017315
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน จำนวน 12 แห่ง ที่มีการจัดเก็บค่าน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2017314
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุท...อ่านต่อ20 - 03 - 2017313
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาเยาวชลแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (กีฬาคริกเก็ต) ณ สนามกีฬาเท...อ่านต่อ312
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตร แล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017311
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำปากตะโล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017310
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดยนายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ และคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯ ล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017309
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอ...อ่านต่อ09 - 03 - 2017308
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวดรรมโครงการชลประทานระนอง และ...อ่านต่อ307
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกร...อ่านต่อ28 - 02 - 2017306
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นาย...อ่านต่อ28 - 02 - 2017305
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนม...อ่านต่อ23 - 02 - 2017304
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-14.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานระนอง ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอ่าง...อ่านต่อ23 - 02 - 2017303
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ตามรอยพ่อ” ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งป...อ่านต่อ17 - 02 - 2017302
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ และผู้ช่วยโซน 30,31 ร่วมลงพื้นที่แล...อ่านต่อ17 - 02 - 2017301
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-16.30 น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเขตรวจราชการที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการเ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017300
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำร่วมกับนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ่มบริ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017299
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...อ่านต่อ17 - 02 - 2017298
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 - 16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจน...อ่านต่อ17 - 02 - 2017297
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ออกตรวจสอ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017296
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นางสาวสมหญิง แพใหญ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017295
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักส...อ่านต่อ17 - 02 - 2017294
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามแผน...อ่านต่อ17 - 02 - 2017293
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามแผนงานงบปร...อ่านต่อ17 - 02 - 2017292
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้...อ่านต่อ17 - 02 - 2017291
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้...อ่านต่อ17 - 02 - 2017290
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017289
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรข...อ่านต่อ17 - 02 - 2017288
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ17 - 02 - 2017287
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายชำนา...อ่านต่อ17 - 02 - 2017286
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชำนาญ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017285
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายกิติ สุนทรเสถียร ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017284
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่...อ่านต่อ02 - 02 - 2017283
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 พร้อมนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ...อ่านต่อ02 - 02 - 2017282
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าช้าง...อ่านต่อ31 - 01 - 2017281
วันพุธที่ 25มกราคม 2560 เวลา 14:00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อม กับนายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชล...อ่านต่อ26 - 01 - 2017280
วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทาน ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบพร้อมทีมงานและนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจ เข้าดูงานพื้นที่โ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017279
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน 3๐,...อ่านต่อ18 - 01 - 2017278
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุร...อ่านต่อ18 - 01 - 2017277
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017276
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้...อ่านต่อ18 - 01 - 2017275
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017274
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มบริหารกา...อ่านต่อ18 - 01 - 2017273
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ร่วมกับ นายพัก สะอาดนัก ประธานกล...อ่านต่อ18 - 01 - 2017272
เมื่อวันที่ 11มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2(ตอนเพรียง) กับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 30,31 แล...อ่านต่อ18 - 01 - 2017271
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ.ส่งน้ำโซน 30,31 ตรวจสอบพื้นที่และปริมาณ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017270
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ18 - 01 - 2017269
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13, 14 และนายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่...อ่านต่อ18 - 01 - 2017268
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017267
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจิระพล พุทคง เจ้าหน้าที่สังกั...อ่านต่อ18 - 01 - 2017266
วันที่ 3 มกราคม 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ เจ้าหน้าที่...อ่านต่อ18 - 01 - 2017265
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วยนายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) และนางชุติญา...อ่านต่อ18 - 01 - 2017264
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ด้แก่ พ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017263
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุข...อ่านต่อ23 - 12 - 2016262
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่2560 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ด้วยการส่งม...อ่านต่อ23 - 12 - 2016261
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2559 โดยมีนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัว...อ่านต่อ23 - 12 - 2016260
วันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2559 นายจิระพล พุทคง (ช่างฝีมือสนาม ช.2)พร้อมด้วยนายธวัชชัย แสงสว่าง (พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2) และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016259
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานรับผิดชอบโครงการสร้างความเข้มเเข็งและย...อ่านต่อ23 - 12 - 2016258
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016257
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 07:30น.นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ2559 เพื่อต่อต้าน...อ่านต่อ23 - 12 - 2016256
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการกร...อ่านต่อ23 - 12 - 2016255
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพร นำโดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016254
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานชุมพร โดยนายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ร่วมตรวจสอบพร้อมซ่อมแซมอาคา...อ่านต่อ23 - 12 - 2016253
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมประธานกลุ่มบริหารฯ และอา...อ่านต่อ23 - 12 - 2016252
วันอังคารที่6 ธันวาคม 2559 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน) ร่วมออกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวด้านชลประทานออกอากาศประชาสัมพันธ์ สถานก...อ่านต่อ23 - 12 - 2016251
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07:30 น.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) และนางช...อ่านต่อ23 - 12 - 2016250
วันที่ 8 ธันวาคม 25559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ตรวจความพร้อมสถานที่ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน \"ทัวร์ออฟร...อ่านต่อ23 - 12 - 2016249
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ส่งมอบงานโครงการชลประทานชุมพร ให้แก่นายศุภชัย วรรณะซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน โดยนาย...อ่านต่อ23 - 12 - 2016248
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุข...อ่านต่อ23 - 12 - 2016247
วันพุธที่ 7 ธันวาคา 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำโครงการ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016246
วันพุธที่ 7 ธันวาคา 2559 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยง...อ่านต่อ23 - 12 - 2016245
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09:30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรม \"ระนองเมืองรักษ์สะอาด รวมใจเป็นหนึ่ง ทำดีเพื่อพ่อ\" -ณ โรงยิมเ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016244
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 06:00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016243
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอด...อ่านต่อ23 - 12 - 2016242
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...อ่านต่อ23 - 12 - 2016241
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 น. นางสุกัญญา ศิศาวน (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และทีมงาน ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองโดยไม่เสียค่...อ่านต่อ23 - 12 - 2016240
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016239
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณ ในกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภั...อ่านต่อ23 - 11 - 2016238
โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมจัดกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภักดี\" นำโดยนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016237
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภักดี\" โดยมีนายพิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด...อ่านต่อ23 - 11 - 2016236
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 59 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองทุกท่าน ร่วมกิจกรรม \"วันรวมพลังแห่งความภักดี\" ทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ โครงการฝายคลองหินเพ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016235
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทาน กำจัดวัชพืชและสิ่งกี...อ่านต่อ23 - 11 - 2016234
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชร จนถึง...อ่านต่อ23 - 11 - 2016233
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ร่วมงานแ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016232
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3, 4 และฝ่ายจัดส...อ่านต่อ23 - 11 - 2016231
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 10.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดการประชุมการติดตามและเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 และ 2560 โดยมีนายจรูญ เอื้ออารีย์วง...อ่านต่อ23 - 11 - 2016230
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้างานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานระนอง และเจ้าหน้าที่โ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016229
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016228
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องจักรกล ในการติด...อ่านต่อ23 - 11 - 2016227
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016226
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานชุมพร โดยนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายกิติ สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานชุมพ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016225
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และพนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ คลองส่งน้ำสายใหญ่1, ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016224
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการกำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำคลองสามแก้ว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลา...อ่านต่อ23 - 11 - 2016223
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ โซน9,11 และนายณรงค์ สุขส...อ่านต่อ23 - 11 - 2016222
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 9,11 ติดตามปริมาณน้ำบริเวณท่า...อ่านต่อ23 - 11 - 2016221
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี , นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ23 - 11 - 2016220
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 นายทิพย์ สินเ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016219
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่...อ่านต่อ23 - 11 - 2016218
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.40 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) และนายธนากร โสวรรณ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 29 ได้เข้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016217
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ บันทึกเทปสารคดี “อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จัดทำโดยกรมชลประทาน ...อ่านต่อ03 - 11 - 2016216
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศ...อ่านต่อ03 - 11 - 2016215
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม สู่การปฏิบัติ นโบาย รมว.เกษตรฯ \"ทฤษฎีใหม่พอเพียง\" โดยมีนายสม...อ่านต่อ03 - 11 - 2016214
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั...อ่านต่อ28 - 10 - 2016213
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ28 - 10 - 2016212
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2559 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016211
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระดับฝ่าย โดยมี คณะกรรมกลุ่มบริหารฯทั้ง...อ่านต่อ210
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016209
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 22 ติดตามงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกี...อ่านต่อ28 - 10 - 2016208
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายสายัณย์ บุญญานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพนม เสือมาก ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016207
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประทานในพิธีการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016206
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด...อ่านต่อ28 - 10 - 2016205
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายอาลัยและทำบุญ 7 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่ว...อ่านต่อ28 - 10 - 2016204
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 นายประสาท ศรีจันทร์พนักงานส่งน้ำโซน 2 ควบคุมการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า)...อ่านต่อ28 - 10 - 2016203
เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการกำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม่) บร...อ่านต่อ28 - 10 - 2016202
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สาย...อ่านต่อ28 - 10 - 2016201
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และพนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ คลองส่งน้ำสายใหญ่1, คล...อ่านต่อ28 - 10 - 2016200
19 ตุลาคม 2559 เวลา 06:30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นางชุติญา พรหมมาศ (หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทา...อ่านต่อ28 - 10 - 2016199
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ28 - 10 - 2016198
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงาน...อ่านต่อ28 - 10 - 2016197
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016196
วันจันทร์ที่17 ตุลาคม 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำข้าราชการ แล...อ่านต่อ28 - 10 - 2016195
27 กันยายน 2559 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกันยายน 2559 ติดตามการเตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านน้ำ การแจ้งเตือนประชาชน ความเสี่ยงอุทกภัย และ ระดับ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016194
27 กันยายน 2559 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกันยายน 2559 ติดตามการเตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านน้ำ การแจ้งเตือนประชาชน ความเสี่ยงอุทกภัย และ ระดับ...อ่านต่อ12 - 10 - 2016193
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป...อ่านต่อ12 - 10 - 2016192
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ความแข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ12 - 10 - 2016191
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. อาสาสมัครชลประทานของกลุ่มบริหารฯ กระจิวพัฒนาร่วมกับเกษตรกร ร่วมกันทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยมาติดเสาสะพาน คลองระบายน้...อ่านต่อ23 - 09 - 2016190
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพช...อ่านต่อ23 - 09 - 2016189
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชาคริต ชวนะเวช พนักงานส่...อ่านต่อ23 - 09 - 2016188
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน \"เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน...อ่านต่อ23 - 09 - 2016187
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน พนักงานส่งน้ำ ส.๒ เข้าร่วมประชุ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016186
วันที่ 22 กันยายน 2559 นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ออกสำรวจพื้นที่คลอง D.4, หมู่ 7, และหมู่ 8 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พบว่าเกิดน้ำท่วมขังหลั...อ่านต่อ23 - 09 - 2016185
เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุม...อ่านต่อ23 - 09 - 2016184
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานป...อ่านต่อ23 - 09 - 2016183
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ร่วมกับพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ ได้ประชุมประจำสัปดาห์ของเดือนกันยายน ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016182
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 28 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามควา...อ่านต่อ23 - 09 - 2016181
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016180
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที...อ่านต่อ22 - 09 - 2016179
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับป...อ่านต่อ22 - 09 - 2016178
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะจัดการชลประทาน (JMC) โดยมี นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016177
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้โครง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016176
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ให้การต้อนรับคณะสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระร่วม...อ่านต่อ22 - 09 - 2016175
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้อง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016174
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายา 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ออกรายการ \"เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า\" จากทางสถานี spring news เกี่ยวกับงานชลป...อ่านต่อ22 - 09 - 2016173
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลประทาน)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง และเกษตรกร จำนวน 46 คนเข้าร่วม โครง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016172
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016171
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายฯ พร้อมพนักงานส่งน้ำ,เจ้าหน้าที่พนักงาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พบปะเกษตรกร เพื่อชี้แ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016170
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ได้ทำการตรวจสอบการขออนุญาตของ เทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่องดำเนินการขุดลอกบ่อยื...อ่านต่อ22 - 09 - 2016169
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายประทีป วงค์เลขา ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำ โซน 10,12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ประชุมจัดตั้งกลุ่มพ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016168
วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016167
วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์ครั้ง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016166
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 7 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง,เทศบาลตำบ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016165
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับบปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาแหล่งน...อ่านต่อ22 - 09 - 2016164
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ สำนัก...อ่านต่อ22 - 09 - 2016163
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน,...อ่านต่อ06 - 09 - 2016162
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน, ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016161
วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่คลองส่งน้ำ 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง, หมู่ที่ 2 ต.บ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016160
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัดน...อ่านต่อ01 - 09 - 2016159
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายประทีป วงค์เลขาเจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13,14 ได้ติดตามผลการส่งน...อ่านต่อ01 - 09 - 2016158
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห...อ่านต่อ01 - 09 - 2016157
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 พลเอกยศนนท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยียมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่านสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016156
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.โครงการชลประทานชุมพร จัดประชุมการมีส่วนร่วมกับราษฎโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ต.บางหมาก และต.ตากแดด โดยมี นายนพดล มีวิเ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016155
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานประตูระบายน้ำคลองท่าแซะและประตูระบายน้ำคลองท่าตะเภา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์...อ่านต่อ23 - 08 - 2016154
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายสายัณห์ รัตนดากุล ร่วมพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพร ตามที่จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่...อ่านต่อ23 - 08 - 2016153
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมลุ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016152
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016151
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016150
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016149
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016148
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายสกล เจริญผล กำนันตำบลสำมะโรง ร่วมกับนายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 25 และเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยกันรื้อย้ายต้นไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอย...อ่านต่อ23 - 08 - 2016147
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่2พร้อมด้วยนายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 25 ร่วมกับนายแก้ว เอี่ยมสะอาด กำนัน ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016146
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัดน้ำขึ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016145
เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายวันชัย บ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016144
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจา...อ่านต่อ23 - 08 - 2016143
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห...อ่านต่อ23 - 08 - 2016142
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื...อ่านต่อ23 - 08 - 2016141
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.โรงเข้ อ.เมือง , หมู่ 1 ต.หนองกะปุ ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016140
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19, นายสมชาย รากแก้ว พนักงานเครื่...อ่านต่อ23 - 08 - 2016139
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัด...อ่านต่อ23 - 08 - 2016138
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักส่งน้ำโซน 22 และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ช่วยก...อ่านต่อ23 - 08 - 2016137
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สืบเนื่องจากที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือในการส่งน้ำเข้าคลองส่งน...อ่านต่อ23 - 08 - 2016136
เมื่อศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดอบรมตามโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) ณ เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่ง...อ่านต่อ09 - 08 - 2016135
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายชาย สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 27 นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่28 นายณรงค์ พวงมะลิ ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำโซนที่27 และ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016134
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธีรพงษ์ สินคงอยู่ ทำหน้าที่พนักงานขี้เขตของฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ได้ทำการระวังขี้แนวเขตที่ดิน ของนาย หง่วน อิ่มชื่น ที่บริเวณคลองระบาย...อ่านต่อ09 - 08 - 2016133
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธีรพงษ์ สินคงอยู่ ทำหน้าที่พนักงานขี้เขตของฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ได้ทำการระวังขี้แนวเขตที่ดิน ของนาย อุ้น มูลมงคล ที่บริเวณคลองส่...อ่านต่อ09 - 08 - 2016132
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 22 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบว...อ่านต่อ09 - 08 - 2016131
เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซน 21, นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ09 - 08 - 2016130
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17, นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ09 - 08 - 2016129
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ กรมชลประทาน ร่วมประสานงานกับท่าน พ.อ.ณรงค์ เพื่อเร่งผันน้ำผ่านทำนบชั่วคราว ของการ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016128
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โครงการชลประทานระนองร่วมด้วยกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเข้าทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ภายในบริเวณโครงการ ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016127
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายฮาซันกาแมล สัญญา(วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ) ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016126
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 หัวหน้าส่วนราชการฯ ฯลฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม \"รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี\" และ \"ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวาย องค์ราข...อ่านต่อ09 - 08 - 2016125
วันที่4 สิงหาคม 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู (นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน) ,นายดลธร บุลฤทธิ์ดำรง (ช่างฝีมือสนาม)และคณะกรร...อ่านต่อ05 - 08 - 2016124
วันที่ 3 ส.ค.59 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน ) พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1) ,นายวุฑฒ์ ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016123
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016122
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และคณะทำงานค่ายธนรัชต์ ร่วมบูรณาการติดตามแก้ไขปัญหาส่งน้ำรักษาระบบนิเวศน์แม่น้ำปราณบุรี เพื่อร่วมแก้ไขการส่...อ่านต่อ05 - 08 - 2016121
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายวุฑฒ์ คุระดวง (นายช่างชลประทาน)พร้อมด้วยนายสว่างพงษ์ พุ่มทอง (นายช่างชลประทาน) ,นายพิเชษฐ รัตนวิจิตร (นายช่างชลประทาน)และ นางกิตติยา ไอยราพัฒนา...อ่านต่อ05 - 08 - 2016120
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯสาย 2 ตอนปลาย ทำการพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ตั้งแต่กม.12+500 ถึงกม.19+566 พื้นที่ ต.หนองจอกและ ต.ปึกเตียน อ.ท่...อ่านต่อ05 - 08 - 2016119
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯสาย 2 ตอนปลาย ทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 พื้นที่ ต.หนองจอกและ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016118
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯบ่อลาว-หนองหว้า ทำการพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 และคูส่งน้ำต่างๆ ตั้งแต่กม.20+000 ถึงกม.25+000 พื้นที่ ต.ดอนยาง,...อ่านต่อ05 - 08 - 2016117
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห์...อ่านต่อ05 - 08 - 2016116
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พบว่า...อ่านต่อ05 - 08 - 2016115
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำโซน 23,32 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบว่า...อ่านต่อ05 - 08 - 2016114
เมื่อวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"หนองศาลาพัฒนา\" ได้ร่วมมือกันทำการพัฒนาคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-สายใหญ่2 กม.4+000 ถึงกม...อ่านต่อ05 - 08 - 2016113
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐก...อ่านต่อ02 - 08 - 2016112
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 (ตอนกระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประทีป วงค์เลขา พนัก...อ่านต่อ02 - 08 - 2016111
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบให้นายชัยยา โรงแสง หัวหน้างานช่างฝีมือ...อ่านต่อ