วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
"น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

ค่านิยมกรมชลประทาน พ.ศ. 2552
" WATER for all "

Work hard     ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
Attitude        มีความคิดสร้างสรรค์
Teamwork     เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethice           มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship   มีความผูกพันและสามัคคี

 วัฒนธรรมกรมชลประทาน
"มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ"
   
   
   
   
   

 


นายจรัญ นาคทั่ง
ฝปท.ชป.14
โทรศัพท์ : 032-825653
มือถือ : 089-974-4944

jarunnark@gmail.com

 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด 9 ธันวาคม 2553
โดย : ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14
เลขที่ 444 หมู่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-825658-9 ต่อ 226 โทรสาร 032-825653
Email : jarunnark@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน