วิสัยทัศน ์ "เงินทุนมั่นคง สนับสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจ "


ครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน ปี 2554

สำนักชลประทานที่ 14
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
โครงการชลประทานชุมพร
โครงการชลประทานระนอง
โครงการก่อสร้าง 1/14
โครงการก่อสร้าง 2/14
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 54 (ท.01 และ งท.02)