logo
leftim upim rightim upim leftup upim rithtim
lineim
 ข้อมูลทั่วไป :
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• อัตรากำลัง
• ปฏิทินกิจกรรม (ผบร.ชป.๑๔)
 
 หน่วยงานภายใน ส่วนฯ :
• ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
• ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
• ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
• ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและ
    บำรุงรักษา
• ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทาง
    ชลประทาน
• ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหา
    เรื่องน้ำ
 
 หน่วยงานภายใน :
• ส่วนวิศวกรรมบริหาร
• ส่วนปฏิบัติการ
• ส่วนเครื่องจักรกล
• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 โครงการภายในสังกัด :
• ชลประทานเพชรบุรี
• ชลประทานประจวบคีรีขันธ์
• ชลประทานระนอง
• ชลประทานชุมพร
• ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
• ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
• ก่อสร้าง 1/14
• ก่อสร้าง 2/14
 
 สถิติผู้เข้าชม :
 
 
lineim
กิจกรรม "กิจกรรม Morning Talks"
ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น.-12.00น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม Morning Talks มีนายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผบร.ชป.14 เป็นประธานและ
มีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เข้าร่วมประชุม
กิจกรรม "กิจกรรม Morning Talks"
ในวันที่ 24 ม.ค.56 เวลา 9.00 น.-12.00น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม Morning Talks มี ผส.ชป.14นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผชช,ผู้อำนวยการส่วน,
หััวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย,ฝจน,ฝวศ โครงการ เข้าร่วมกิจกรรม
upim
เฝ้าระวังพายุ น้ำท่วมและดินถล่ม
 ติดตามข่าวด่วนล่าสุด
ระบบRSS จากสำนักข่าว
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
ดูข้อมูลประจำวัน (8 รายงานต่อ 1 วัน)
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและ UPLOAD ข้อมูลเท่านั้น
ดูรายงานสรุปผลการทดลอง Uploadที่นี่
 รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ จบ.1-45
ดูรายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ จบ.1-45
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ และ UPLOAD ข้อมูลเท่านั้น
ตารางสัปดาห์การรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2552-2553
Download แบบฟอร์มสำหรับทำรายงาน ที่นี่ !
   
lineim

(นายเสกชัย  เชื้อวณิชชากร)
ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
 
  แผนงานงบประมาณปี 2555
ลงวันที่ 2 กันยายน 2554
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
 
 
 
lineim
bottomim bottomim rithim upim bottomim bottomim rithim
spaceim
หน้าหลัก • กรมชลประทาน  • สำนักชลประทานที่ 14  • หนังสือเวียน  • ระบบติดตามงาน Link ที่น่าสนใจ • คุยกันเรื่องน้ำ  • ติดต่อเรา

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชประทานที่ 14 © 2011