สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ประจำวันที่   28 มีนาคม 2555
   
อ่างเก็บน้ำ ความจุที่ ปริมาตรน้ำ ปริมาตรน้ำ ปริมาตรน้ำ รวมระบาย ปริมาณน้ำ  
รนก. ใช้การไม่ได้ ในอ่างทั้งหมด % ใช้การได้ %  ไหลลงอ่าง และสูบ รับได้อีก ปริมาณฝน
  (Dead Storage)   รนก.   ใช้การได้     ..โดยประมาณ..  
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)   (ล้านลบ.ม.)   (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (มม.)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่                    
จ.เพชรบุรี                    
แก่งกระจาน 710.000 65.000 306.900 43.23 241.900 34.07 1.69 3.46 403 0.00
จ.ประจวบคีรีขันธ์                    
ปราณบุรี 347.000 37.000 100.630 29.00 63.630 18.34 0.00 1.38 246 0.00
รวม(อ่างฯขนาดใหญ่) 1057.000 102.000 407.530 38.56 305.530 28.905 1.690 4.836 649  
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง                    
จ.เพชรบุรี                    
แม่ประจันต์  42.20 2.04 23.3800 55.40 21.34 50.57 0.0820 0.1720 19 0.00
ห้วยสงสัย 4.054 0.016 1.3240 32.66 1.308 32.26 0.0000 0.0000 3 0.00
ห้วยไม้ตาย (เล็ก) 3.700 0.100 2.3453 63.39 2.245 60.68 0.0000 0.0000 1 0.00
ห้วยทราย 1.950 0.040 0.0400 2.05 0.000 0.00 0.0000 0.0000 2 0.00
ห้วยตะแปด 4.000 0.130 0.2888 7.22 0.159 3.97 0.0000 0.0000 4 0.00
ทุ่งขาม 8.000 0.382 0.7348 9.19 0.353 4.41 0.0000 0.0000 7 0.00
พุน้อย 0.320 0.006 0.0660 20.63 0.060 18.75 0.0000 0.0000 0 0.00
ห้วยสามเขา 3.400 0.120 0.4092 12.04 0.289 8.51 0.0000 0.0000 3 0.00
วังยาว 0.260 0.005 0.0345 13.27 0.030 11.35 0.0000 0.0000 0 0.00
พุหวาย 0.800 0.080 0.1748 21.85 0.095 11.85 0.0000 0.0000 1 0.00
หุบกะพง 0.410 0.010 0.0100 2.44 0.000 0.00 0.0000 0.0000 0 0.00
โป่งทะลุ 0.810 0.003 0.0550 6.79 0.052 6.42 0.0000 0.0000 1 0.00
ห้วยทราย - หุบกะพง(เล็ก) 0.800 0.010 0.0230 2.87 0.013 2.846 0.0000 0.0050 1 0.00
กระหร่างสาม 6.000   อ่านค่าไม่ได้        -  - 6 อ่านค่าไม่ได้
ห้วยผาก 27.50 3.00 8.9700 32.62 5.97 21.71 0.0360 0.0864 19 0.00
รวม (อ่างฯกลางเพชรบุรี) 104.204 3.616 1.5073 1.446 0.891 0.8553 0.036 0.091 38  
รวม(ทุกอ่างฯเพชรบุรี ) 814.204 68.616 308.407 37.878 242.791 29.819 1.726 3.547 441  
จ.ประจวบคีรีขันธ์                    
ยางชุม 41.100 4.000 20.8100 50.63 16.810 40.90 0.12 0.04 20 0.00
คลองบีง 22.200 0.800 1.2500 5.63 0.450 2.03 0.00 0.02 21 0.00
ห้วยอ่างหิน 2.800 0.150 0.2900 10.36 0.140 5.00 0.00 0.00 3 0.00
คลองช่องลม 5.500 0.300 1.5500 28.18 1.250 22.73 0.01 0.02 4 0.00
คลองจะกระ 10.400 0.500 6.2800 60.38 5.780 55.58 0.01 0.01 4 0.00
ไทรงาม 9.50 1.00 0.9200 9.68 -0.08 -0.84 0.01 0.02 9 0.00
วังเต็น  11.40 0.75 7.9300 69.56 7.18 62.98 0.02 0.02 3 0.00
รวม(อ่างฯกลางประจวบ) 102.900 82.742 39.0300 37.930 281.195 273.2706 0.171 0.135 64  
รวม(ทุกอ่างฯประจวบ ) 449.900 119.742 139.660 31.042 344.825 76.645 0.171 1.515 310  
จ.ระนอง                    
คลองหาดส้มแป้น 10.00                 0.00
รวม (อ่างฯ ขนาดกลาง) 217.10 86.36 40.54 18.67 282.09 129.93 0.21 0.23 102  
รวม(อ่างฯ ใหญ่+กลาง) 1274.10 188.36 448.07 35.17 587.62 46.12 1.90 5.06 751  
หมายเหตุ : อ่างฯ คลองหาดส้มแป้นไม่มีเปริมาณน้ำเก็บกักนื่องจากระบายน้ำเพื่อการสร้างถนนทดแทน
ที่มา : ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 14  โทร.032-825661