สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660 Email : rid14@mail.rid.go.th