วิสัยทัศน์ " กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประจำ
   
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

 


     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ - รวมฝ่าย
 

 
     
นายบุญลือ คงชอบ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
 
ผังบุคลากร
ผังกระบวนงาน
สารสนเทศในการทำงาน
ข้อมูล