แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สรุปภาพรวมแผนงานทั้งสำนักชลประทานที่ 14    
  แผนงานค่าก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน    
แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน    
แผนงานค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง    
แผนงานค่าขุอลอกคลองโดยเรือขุด ดำเนินการเอง    
แผนงานค่าป้องกันน้ำเค็ม    
แผนงานค่ากำจัดวัชพืช    
แผนงานค่าจ้างเหมา ขุดลอกคลองโดยรถขุด    
แผนงานค่าจ้างเหมา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ    
แผนงานค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่    
ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
ผู้เข้าชม  
ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2552