รายงานสถานการณ์น้ำ    
ddddddd
คำสั่ง / หนังสือเวียน
คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ
คำสั่งกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 14
หนังสือเวียน สชป.14
 
ระบบสารบรรณกรมชลประทาน
 สารสนเทศภายในกรมชลประทาน
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 
สารสนเทศจังหวัดระนอง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัด
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรายงานการประชุม
 
หน่วยงานภายใน คป.ระนอง

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป

 

 
กิจกรรมโครงการชลประทานระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) ,นายสกนธ์ นวลมีชื่อ(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) ,นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1),หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเขตเทศบาลเมืองระนอง,เทศบาลบางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ร่วมบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

วันที่ 12 เมษายน 2560 โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดระนอง ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาล 12-17 เมษายน 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและผู้สูงอายุ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่1) และ นายคมกฤช กาญจนมณี (นายช่างชลประทาน )เยี่ยมจุดตรวจหลักที่ 2 ด่านตรวจ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำที่1) และ นายคมกฤช กาญจนมณี (นายช่างชลประทาน )เยี่ยมจุดตรวจหลักที่ 1 ต.นาคา อ. สุขสำราญ จ.ระนอง

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น. นายสุทิน จ้านสกุล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ) พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง รับมอบของแจกจุดตรวจ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทระนอง

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล (รองผส.ชป.14 )พร้อมด้วยนายทฤษฎีบ้วนนอก (สบ.1 คป.ระนอง )และนายคมกฤช กาญจนมณี ประชุม พิจารณาแหล่งน้ำให้กับเกษตรแปลงใหญ่แปลงปาล์มน้ำมัน ปี60 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ปาล์มน้ำมัน นายบรรจบ ขนอม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วัน ที่10 เมษายน 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ) ร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี2560 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง อ. เมืองระนอง จ.ระนอง

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล (รอง ผส.ชป.14) พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด (ผคป.ระนอง) และนายทฤษฎี บ้วนนอก (สบ.1.คป.ระนอง) เยี่ยมศูยย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) อำเภอกระเปอร์และเกษตรแปลงใหญ่ปี2560และ2561 ณ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง

   
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
นายนิพัฒน์ ยังรอด
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง
 
การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระนอง

    จังหวัดระนอง   
   ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
    อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
    อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
    ข้อมูลน้ำรายวัน

 
กิจกรรมน่าสนใจ
    มุมสภากาแฟ

 

 

 


...
   
 
ประกาศเตือนภัย สถานีฝนอัตโนมัติ แผนที่อากาศ เส้นทางเดินพายุ ภาพถ่ายดาวเทียม

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันจาก สชป.14

 
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ จวนเจ้าเมืองระนอง สุสานเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน ระนองแคนย่อน เกาะค้างคาว
                เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองเพิ่มเติม...  
 
                       
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
     
     
     
       
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม Free Hit Counterคน
 
 
 
::: โครงการชลประทานระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :::
::: เลขที่ 182 หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทรศัพท์. 077-880-392  โทรสาร.077-880-393   E-mail : rid_ranong@hotmail.com :::