CKO สื่อสาร 2560
  รายการ     วันที่     วีดีทัศน์     เอกสาร  
 

หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนให้มีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

24 กรกฎาคม 2560  
  22 กันยายน 2559
  5 ตุลาคม 2559  
  28 กันยายน 2559  
  16 ตุลาคม 2558  
  31 สิงหาคม 2558  
  29 สิงหาคม 2558  
  29 สิงหาคม 2558  
 
แนวทางการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 14
29 สิงหาคม 2558  
  24 กันยายน 2558  
  16 กันยายน 2558  
  14 สิงหาคม 2558  
 
CKO สื่อสารผ่าน Line Application
27 กรกฏาคม 2558  
  13 กรกฎาคม 2558  
  17 มิถุนายน 2558  
  13 มิถุนายน 2558  
  5 มิถุนายน 2558  
 
ผส.ชป.14ถ่ายทอดความรู้
29 พฤษภาคม 2558  
  29 พฤษภาคม 2558  
  26 พฤษภาคม 2558  
  11 พฤษภาคม 2558
  26 กุมภาพันธ์ 2558  
  22 มกราคม 2558  
 
นโยบายการบริหารและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 14
สื่อสารวิสัยทัศน์กรมชลประทาน วิสัยทัศน์การจัดการความรู้
สื่อสารแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2558
26 ธันวาคม 2557  
  26 ธันวาคม 2557  
  3 พฤษจิกายน 2557  
  20 ตุลาคม 2557  
 
26 กันยายน 2557
 
 
17 กันยายน 2557
 
 
29 สิงหาคม 2557
 
 
28 สิงหาคม 2557
 
 
3 กรกฎาคม 2557
 
 
3 กรกฎาคม 2557
 
 
26 มิถุนายน 2557
 
 
10 มิถุนายน 2557
 
 
2 มิถุนายน 2557
 
 
29 พฤษภาคม 2557
 
 
12 มีนาคม 2557
 
 
10 มีนาคม 2557
 
 
5 มีนาคม 2557
 
27 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
24 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
24 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
10 มกราคม 2557
 
8 มกราคม 2557
 
 
26 ธันวาคม 2557
 
 
16 ธันวาคม 2556
 
 
4 ธันวาคม 2556
 
มกราคม 2556