ปี 2557   ปี 2559 ปี 2560
 
 
 
 คำรับรองปฏิบัติราชการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560
(update 20/06/2560)

            โครงการชลประทานเพชรบุรี
 
            โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
            โครงการชลประทานชุมพร
            โครงการชลประทานระนอง
            โครงการก่อสร้างที่ 14
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

    รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการเงินทุนหมุนเวียน  
(update 20/06/2560)
 
 
 
 
   
 
 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณเอกพล ฉิ้มพงษ์ (081-900-3966) หรือ คุณพิศิษฐ์ เผือกผ่อง (091-156-6106)
E-mail : rio14.single@gmail.com ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14