โดย...ฝ่ายสื่อสาร สำนักชลประทานที่ 14 โทร.032-825658-59 ต่อ 239

             Video On Demand : VOD
                             วีดิทัศน์ตามประสงค์ คือ ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่
ูู่่                    ในเครือข่ายสื่อสารผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆ หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร (Streaming) โดยผู้ชม
                    สามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตามประสงค์โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
                             สำนักชลประทานที่ 14 ได้นำเอาระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์มาเผยแพร่เพื่อให้ชาวสำนักชลประทาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
                    และผู้ืที่สนใจ สามารถชมการประชุม และการถ่ายทอดสัญญาณทางอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ด้วยตนเองโดย
                    ใช้ระบบการเก็บข้อมูล (FilesServer)ที่มีสมรรถนะในการเก็บวีดิทัศน์และข้อมูลจำนวนมากผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
                     (Information Technology Network)
                             ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถทราบรายละเีีอียดของการประชุมที่ผ่านมา หรือผู้ที่เคยเข้าร่วมประชุมแล้วก็
                     สามารถทบทวนการประชุมที่ผ่านมา และให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงรายละเอียดในการถ่ายทอดสัญญาณทางอินเตอร์
์                      เน็ตเรื่องต่างๆที่ผ่านมาของสำนักชลประทานที่ 14ได้


                             วิธีการเปิดชมวีดีโอ - คลิ๊กเลือกรายการประชุมที่ต้องการชม จากหมวดวีดีโอ
                                                      - คลิ๊กเลือกรายการวีดีโอที่ต้องการดูได้จาก List Menu ด้านล่างจอวีดีโอ
                                                      - รอสักครู่ วีดีโอจะเล่น

                                                                  <<   หมวดวีดีโอ   >>
     1.ประชุมประจำเดือน  2.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    3.ประชุมกรมผู้บริหารกรมชลประทาน
     4.ประชุมอื่นๆ  5.ประชุมอื่นๆ ของสำนัก    6.ประชุมอื่นๆ ที่กรมสามเสน


           ** Video On Demand นี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่อยู่ในระบบแลน ของอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 14 เท่านั้น !!  ไม่สามารถรับชมได้ทางระบบ Internet
                                                       โปรดทราบ !!! หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งที่ เว็บบอร์ด
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 @ 2552