การถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ Internet

                              ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสัญญาณการประชุม สชป.14 ผ่านระบบ Internet โดยการกดเลือกช่องสัญญาณ

1. ช่องสัญญาณ Server 1 (VPN)
2. ช่องสัญญาณ Server 2   (VPN)
3.ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วไป(ADSL,Leadline ) Server 3 


   หมายเหตุ :   Server1     สำหรับผู้ใช้ VPN
                     Server2     สำหรับผู้ใช้ VPN
                     ADSL         สำหรับผู้ใชสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วไป


1. ต้องการดู Full Screen ให้คลิ๊กขวา ที่ หน้าจอ --> Zoom ---> เลือก Full Screen


2. ผู้ที่โฟนอินเข้ามาให้ปิดเสียงจากคอมพิวเตอร์ก่อน ให้รับฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียว เนื่องการมีการดีเลย์ของเสียง

3. ผู้รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมทางเสียง(โฟนอิน)ได้โดยการโทรศัพท์เข้ามาที่
    หมายเลข 032-825-658 , 032-825-659 ต่อ 256 และ VoIP 4141,4142 ต่อ 242

4. หากมีปัญหาในการรับชม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสื่อสาร สชป.14 หรือ 084-1034562ตารางการถ่ายทอดสัญญาณผ่า่นระบบ Internet

ลำดับ
ว.ด.ป.
เวลา
ช่องสัญญาณ
เรื่อง
ภาพข่าว
หนังสือ
เชิญประชุม
Powerpoint
ติดตามสถาน
การณ์น้ำ
ไฟล์
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
AAR
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
185 20 มิ.ย. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 218
   
   
184 23 พ.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 214
   
   
183 16 เม.ย.2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 213
   
   
182 9 พ.ค.2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 212
   
   
181 2 พ.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 211
   
   
180 25 ม.ย. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 210
   
   
179 19 ม.ย. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 209
   
   
178 11 ม.ย. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 208
   
   
177 4 ม.ย. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 207
   
   
176 28 มี.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 206
   
   
175 21 มี.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 205
   
   
174 14 มี.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 204
   
   
173 07 มี.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 203
   
   
172 29 ก.พ. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 202
 
   
171 22 ก.พ. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 201
 
   
170 15 ก.พ. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 200
   
   
169 8 ก.พ. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 199
 
   
168 1 ก.พ. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 198
 
   
167 25 ม.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 197
   
   
166 18 ม.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 196
   
   
165 11 ม.ค. 2555 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 195
   
   
164 28 ธ.ค. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 193
 
   
163 21 ธ.ค. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 192
 
   
162 14 ธ.ค. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 191
 
   
161 7 ธ.ค. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 190
 
   
161 30 พ.ย. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 189
 
   
160 23 พ.ย. 2554 09.00 น. ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 188
 
   
159
16 พ.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 187
 
   
158
9 พ.ย. 2554
09.00 น.

ทุกช่อง
สัญญาณ

ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 186
 
   
157
2 พ.ย. 2554
09.00 น.

ทุกช่อง
สัญญาณ

ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 185
 
   
156
29 ต.ค. 2554
09.00 น.

ทุกช่อง
สัญญาณ

ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 184
 
   
155
19 ต.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 183
154
12 ต.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 182
 
   
153
5 ต.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 181
   
   
152
28 ก.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 180
 
   
151
21 ก.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 179
 
   
150
14 ก.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 178
 
   
149
7 ก.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 177
 
   
148
31 ส.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 176
 
   
147
24 ส.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 175
 
   
146
17 ส.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 174
 
   
145
10 ส.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 173
 
   
144
3 ส.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 172
 
   
143
27 ก.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 171
 
   
142
20 ก.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 170
 
   
141
13 ก.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 169
 
   
140
6 ก.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 168
 
   
139
6 ก.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 167
 
   
138 29 มิ.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 167
 
   
137 22 มิ.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 166
 
   
136 22 มิ.ย. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 166
 
   
135

22 มิ.ย. 2554

09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 165
 
   
134

8 มิ.ย. 2554

09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 164
 
   
133

1 มิ.ย. 2554

09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 163
 
   
132
20 เม.ย 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 157
 
   
131
30 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 155
 
   
130
30 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 154
 
   
129
23 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 153
 
   
128
16 มี.ค. 2554
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2554
     
127
16 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 152
       
126
9 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 151
 
   
125
2 มี.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 150
 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แผน
KM ปี 54
124
23 ก.พ. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 149
 
   
123
16 ก.พ. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 148
 
   
122
9 ก.พ. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 147
 
   
121
8 ก.พ. 2554
09.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2554
     
120
2 ก.พ. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 146
 
   
119
26 ม.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 145
 
   
118
19 ม.ค. 2554
    ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 144
   
   
117
12 ม.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 143
 
   
116
5 ม.ค. 2554
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 142
 
   
115
29 ธ.ค. 2553
    ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 141
   
   
114
22 ธ.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 140
       
113
15 ธ.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 139
 
   
112
8 ธ.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 138
 
   
111
1 ธ.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 137
 
   
110
24 พ.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 136
 
   
109
19 พ.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือน พฤศจิกายน
ครั้งที่ 9/2553 และ การติดตามประเมินผล
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำ
ปีงบประมาณ 2553
     
108
17 พ.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 135
 
   
107
10 พ.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 134
 
   
106
4-5 พ.ย. 2553
08.30 น.
-
16.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนเว็บ
ไซต์เบื้องต้น "
     
105
3 พ.ย. 2553
13.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การอ่านและวัด
ผลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทางไกล"
     
104
3 พ.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 133
 
   
103
27 ต.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 132
 
102
22 ต.ค. 2553
09.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือน ตุลาคม
ครั้งที่ 8/2553 และการประุชุมคณะ
อนุกรรมการ และ คณะทำงาน สวัสดิการ
สชป.14
     
101
20 ต.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 131 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 36
 
   
100
14 ต.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ิสชป.14 ประชุมร่วมกับ คณะ กปร. และ คณะ
ทำงานโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำ
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
         
99
13 ต.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 130 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 35
 
   
98
6 ต.ค. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 129 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 34
 
   
97
29 ก.ย. 2553
09.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนกันยายน
ครั้งที่ 7/2553
     
96
29 ก.ย. 2553
09.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 128 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 33
 
   
95
24 ก.ย. 2553
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
รับฟังการบรรยายพิเศษ เนื่องในงานเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2553 เรื่อง "โชคดีที่
เกษียณ " โดย นายพูลสวัสดิ์ ดวนด่วน
อดีต ผบร.ชป.14 และ นายเกษม ชุ่มแอ่น
ฝสบ.คบ.5 เพชรบุรี
     
94
22 ก.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 127 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 32
 
   
93
15 ก.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 126 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 31
 
   
92
8 ก.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 125 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 30
 
   
91
1 ก.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 124 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 29
 
   
90
25 ส.ค. 2553
    ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 123 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 28
   
   
89
25 ส.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนสิงหาคม
ครั้งที่ 6/2553
     
88
18 ส.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 122 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 27
 
   
87
11 ส.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 121 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 26
 
   
86
4 ส.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 120 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 25
 
   
85
28 ก.ค. 2553
    ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 119
   
   
84
23 ก.ค. 2553
9.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนกรกฏาคม
ครั้งที่ 5/2553
     
83
21 ก.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 118 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 24
 
   
82
14 ก.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 117 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 23
 
   
81
7 ก.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 116 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 22
 
   
80
30 มิ.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 115 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 21
 
   
79
23 มิ.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 114 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 20
 
   
78
15 มิ.ย. 2553
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 113 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 19
   
   
77
11 มิ.ย. 2553
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
งานวันครบรอบวันสถาปนา กรมชลประทาน
ปีที่ 108 และ KM DAY สชป.14
       
76
9 มิ.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 112 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 18
 
   
75
2 มิ.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 111 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 17
 
   
74
27 พ.ค. 2553
13.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ 4/2553 และแผนจัดการความรู้
ประจำปี 2553
     
73
26 พ.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 110 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 16
 
   
72
19 พ.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 109 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 15
 
   
71
12 พ.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 108 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 14
 
   
70
6 พ.ค. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 107 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 13
 
   
69
28 เม.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 106 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 12
 
   
68
26 เม.ย. 2553
13.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนเมษายน
ครั้งที่ 3/2553
 
     
67
22 เม.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 105 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 11
 
   
66
7 เม.ย. 2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 104 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 10
 
   
65
30 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 103 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 9
 
   
64
25 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
โครงการฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน
       
63
23 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 102 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 8
 
   
62
22 มี.ค.2553
06.00-
16.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ณ อาคารเอนกประสงค์ สชป.14
       
61
18 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 101 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 7
 
 
60
10 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 100 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 6
 
   
59
3 มี.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 99 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 5
 
   
58
26 ก.พ.2553
10.00-
12.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุมการสำรวจข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
       
57
24 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 98 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 4
 
   
56
17 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 97 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 3
 
   
55
15 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 1/2553
     
54
10 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 96 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 2
 
   
53
9 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
       
52
3 ก.พ.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 95 และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกระบวนการ ครั้งที่ 1
   
51
27 ม.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 94
 
   
50
26 ม.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุมถ่ายทอดวีดีโอการบรรยายทาง
อินเตอร์เน็ต เรื่องการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ระดับองค์กรและหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคลและการประเมินผลปฏิบัติราชการ
 
     
49
20 ม.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 93
 
   
48
18 ม.ค.2553
14.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ
สชป.14 และการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
 
     
47
13 ม.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 92
 
   
46
6 ม.ค.2553
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 91
 
   
45
30 ธ.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 90
 
   
44
28 ธ.ค.2552
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนธันวาคม
ครั้งที่ 8/2552
     
43
22 ธ.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 89
 
   
42
16 ธ.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 88
 
 
41
8 ธ.ค.2552
13.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 87
 
   
40
2 ธ.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 86
 
 
39
28 พ.ย.2552
13.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ครั้งที่ 7 (สัญจร) ประจำเดือนพฤศจิกายน
     
38
25 พ.ย.2552
13.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 85
 
   
37
17 พ.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 84
 
   
36
11 พ.ย.2552
10.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
แนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดระดับน้ำ
เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และอุปกรณ์
ส่งข้อมูล โดยบริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล
จำกัด
 
 
35
11 พ.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 83
 
   
34
4 พ.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 82
 
 
33
28 ต.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 81
 
 
32
25 ต.ค.2552
9.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนตุลาคม
ครั้งที่ 7/2552
     
31
21 ต.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 80
 
 
30
14 ต.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 79
 
 
29
7 ต.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 78
 
   
28
30 ก.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 77
 
   
27
25 ก.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนกันยายน
ครั้งที่ 6/2552
     
26
23 ก.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 76
 
   
25
20 ก.ย.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
สชป.14
       
24
17-18 ก.ย.
2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
     
23
16 ก.ย. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 75
 
   
22
9 ก.ย. 2552
9.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 74
 
   
21
3 ก.ย. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 73
 
   
20
31 ส.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
รับมอบ-ส่งมอบงานโครงการปฏิบัติการ
คันคูน้ำที่ 14 และ การจัดทำแผนพัฒนา
ระบบกระจายน้ำในแปลงนา
       
19
25 ส.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 72
 
   
18
19 ส.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 71
 
   
17
13 ส.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 70
 
   
16
5 ส.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 69
 
   
15
31 ก.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนกรกฎาคม
ครั้งที่ 5/2552
     
14
29 ก.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 68
 
   
13
27-28 ก.ค.
2552
9.00-16.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
การสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานโครง
การวางมาตรฐานระบบงานทดสอบ
ด้านวิศวกรรม
     
12
22 ก.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 67
 
   
11
15 ก.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 66
 
   
10
1 ก.ค. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 65
 
   
9
24 มิ.ย. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 64
 
   
8
23 มิ.ย. 2552
13.00 น
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 4/2552
(หมายเลขโทรศัพท์โฟนอิน 032-416073  และ
หากมีปัญหาในการรับชมติดต่อ 084-1034562)
     
7
17 มิ.ย. 2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 63
 
   
6
13 มิ.ย. 2552
06.30-13.00 น
ทุกช่อง
สัญญาณ
งาน 107 ปี กรมชลประทาน และกิจกรรม
KM Day ของสำนักชลประทานที่ 14
       
5
11 มิ.ย. 2552
8.30-16.30 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบ
การขอใช้ และการจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการขออนุญาต
ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน

       
4
10 มิ.ย. 2552
9.00 น.
Server 2
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 62
 
   
3
4 มิ.ย. 2552
9.30 น
Server 2

การนำเสนอวัสดุ ที่มีความเหมาะสม
ในการใช้งานก่อสร้างประเภทพิเศษ

     
2
3 มิ.ย. 2552
9.00 น
Server 2
ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 61
 
   
1
20 พ.ค.2552
9.00 น.
ทุกช่อง
สัญญาณ
ประชุม สชป.14 ประจำเดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ 3/2552
     
 
 
 
 
*** ขอรับไฟล์วีดีโอได้ที่ห้องสารสนเทศ หรือ ห้องสื่อสาร สชป.14
 
                                    พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ
                                      สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                               เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
                                                 โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
                                    Email : rid14@mail.rid.go.th