วัตถุประสงค์

          การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุก ๆ เรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องเรียน
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด
2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

ข้อควรปฏิบัติ
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง Website ของสำนักงานเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

                                                 เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
คำร้องที่
เรื่องร้องเรียน
โดย
เมื่อ
ผู้ชม
ตอบ
00037
Acunetix eaoxiihv
2017-12-15 01:42:24
0
0
00036
2017-10-29 23:20:51
5
0
00035
2017-09-28 08:53:29
4
0
00034
ทดสอบtest ekp
2017-09-13 09:56:15
10
0
00033
ประเมิน vc ฟท
2017-09-07 11:58:31
17
1
00032
2017-08-16 21:20:14
15
7
00031
2017-08-16 21:20:12
13
5
00030
2017-08-16 21:20:01
18
4
00029
2017-08-16 21:19:59
18
5
00028
2017-08-16 21:19:57
18
7