ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คลิกที่นี่
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น/เป็นระดับ ๔ คลิกที่นี่
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น คลิกที่นี่


สำนักชลประทานที่ ๑๔

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์