** ยินดีต้อนรับสู่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่13 **  
 
 ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 แบบฟอร์ม/ตัวอย่างหนังสือ
  แบบสรุปการประเมินลูกจ้างฯ
  แบบสรุปการประเมินพนักงานฯ
 
 
 
นางอรทัย ธรรมศิริ
โทร : 0 3461 2524
มือถือ : 08 1838 3187
 
 
 
นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง
โทร.0 3461 3486
มือถือ : -
 
 
 
นางฐิติยา จารุวรรณ
โทร : 0 3461 3484
มือถือ : -
 
 
 
นางกิติยา  เชื้อแถว
โทร : 0 3461 3486
มือถือ : 08 1946 5745
 
 
 
นางปรียนันท์  บุญยวง
โทร : 0 3461 3487
มือถือ
 
 
 
นายสมภพ สุภาพ
โทร : .0 3461 3486
มือถือ : -
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการใช้งานและซอฟต์แวร์  VDO Conference

คู่มือตั้งค่า Domain Name System (DNS) ระบบVPN

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักชลประทานที่ 13

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลงานประทานที่13
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สชป.13
Webmaster นายสมภพ สุภาพ โทร 0 3461 3486 e-mail : webom132@hotmail.com
 
 
   :: สถิติการเข้าชม ::   Website Tracking   ครั้ง