** ยินดีต้อนรับสู่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่13 **  
 
 ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 แบบฟอร์ม/ตัวอย่างหนังสือ
  แบบสรุปการประเมินลูกจ้างฯ
  แบบสรุปการประเมินพนักงานฯ
 
 
 
นางอรทัย ธรรมศิริ
โทร.0 3461 2524
มือถือ 08 1838 3187
 
 
 
นางปุณจิรา รักษ์ยศ
โทร.0 3461 3486
มือถือ 08 1946 5745
 
 
 
นางฐิติยา จารุวรรณ
โทร.0 3461 3484
มือถือ
 
 
 
นางกิติยา  เชื้อแถว
โทร.0 3461 3486
มือถือ 08 1946 5745
 
 
 
นางปรียนันท์  บุญยวง
โทร.0 3461 3487
มือถือ
 
 
   
-
โทร.-
มือถือ
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือการใช้งานและซอฟต์แวร์  VDO Conference

คู่มือตั้งค่า Domain Name System (DNS) ระบบVPN

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักชลประทานที่ 13

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลงานประทานที่13
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สชป.13
Webmaster นายสมภพ สุภาพ โทร 0 3461 3486 e-mail : webom132@hotmail.com
 
 
   :: สถิติการเข้าชม ::   Website Tracking   ครั้ง