วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ปลูกต้นกล้าดาวเรือง ณ สวนสมุนไพร เพื่อให้บานสะพรั่ง
ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมถวายเป็น
พระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลา
น้ำจืด บริเวณทะเลสาป ซึ่งส่วนวิศวกรรม นำโดยนายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ให้การสนับสนุนต้นกล้าดาวเรือง และพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ สำนักงานชลประทานที่ 13