** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13 **
Google

Web
ส่วนวิศวกรรม
จำนวนครั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติเดิม 4427 ครั้ง

เริ่มเก็บสถิติใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
       
ดู ภารกิจ/กิจกรรม/ดูงาน หน่วยงานในสังกัดส่วนวิศวกรรมเพิ่มเติม คลิก
 
ฝ่ายพิจารณาโครงการ
-การศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
 
 
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
 
 
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
    รายงานการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
    รายงานการสำรวจปฐพีกลศาสตร์
 
ฝ่ายออกแบบ
- ดูงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ ร.บ้านยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง และเยี่ยมชมโรงงาน
 
 
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม