หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ดูงานอาคารดักตะกอน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตอนบนบึงบอระเพ็ด

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จากคณะผู้ตรวจประเมินของ กพร.

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นให้สูงขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนงานปรับปรุง
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ทั้งระบบ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมลูกจ้างประจำที่จะสอบปรับ
ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ Thai Rice NAMA)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการหอประวัติ (Hall Of Fame)
กรมชลประทาน สามเสน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ และเกษตรกร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือไทย-ไต้หวัน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ
คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาเกษตรไต้หวัน
ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่อง
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

โครงการชลประทานอ่างทอง
เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จังหวัดอ่างทอง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา

อธิบดีกรมชลประทาน
ประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

คณะผู้บริหารกรมชลประทาน
ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งชมทัศนียภาพเขื่อนเจ้าพระยา
และกีฬากระชับมิตร ในคราวการประชุม
ผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร

คณะผู้บริหารกรมชลประทาน
ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
ฝั่งซ้ายสามัคคี จังหวัดชัยนาท

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมโครงการเชื่อมต่อสัญญาณ Swoc หลาน
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
   
     
     
     
     
     
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?