นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
 
หนังสือเวียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
0206

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช ๓, ตำแหน่งช่างสื่อสาร ช ๓, ตำแหน่งช่างสำรวจ ช ๓,
ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๓, ตำแหน่งฝีมือสนาม ช ๓, ตำแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช ๓, ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๓

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 6 มิถุนายน 62
0106

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๓, ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส ๓,
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๓, ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส ๓, ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส ๓, ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส ๓

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 6 มิถุนายน 62
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
       
       
       
       
       

  ย้อนหลัง
              ม.ค.62 / ก.พ.62 / มี.ค.62  / เม.ย.62 / พ.ค.62
             
 ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
              ม.ค.60 / ก.พ.60 / มี.ค.60 / เม.ย.60 / พ.ค.60 / มิ.ย.60 / ก.ค.60 / ส.ค.60 / ก.ย.60 / ต.ค.60 / พ.ย.60 / ธ.ค.60
              
ม.ค.59 / ก.พ.59 / มี.ค.59 / เม.ย.59 / พ.ค.59 / มิ.ย.59 / ก.ค.59 / ส.ค.59 / ก.ย.59 / ต.ค.59 / พ.ย.59 / ธ.ค.59
            

 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์