นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1762

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 23 พฤษภาคม 62
       
1662

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
1562

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
1462

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 01 เม.ย. 2562 - 09 เม.ย. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
       
1362

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
1262

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
1162

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
1062

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 04 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
       
0962

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. 2562 - 03 มี.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0862

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0762

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0662

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 04 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
       
0562

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 2562 - 03 ก.พ. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0462

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0362

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
0262

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 07 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 01 พฤษภาคม 62
       
0162

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 06 มีนาคม 62
   ย้อนหลัง
              ม.ค.-ธ.ค.61
             

            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์